0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

Volt, watt og ohm – hvordan påvirker de opplevelsen av e-røyking?

Oppmerksomme e-røykere har sikkert lagt merke til at utvalget av e-sigaretter blir stadig bredere – i butikkene finnes det e-sigaretter helt fra enkle engangspinner til modeller med fargerike knapper, skiver og skjermer. Disse tekniske gadgets er under kontinuerlig utvikling for å gjøre livet vårt mer enkelt, komfortabelt og morsomt. Nedenfor forteller vi nærmere om de nyeste e-sigarett modellene, som gjør det mulig for brukeren å justere selv både dampmengde, “halsslag” og smaksintensitet.

Forskjellige mennesker har svært varierende smakspreferanser og vaner, og derfor er det blitt utviklet e-sigaretter, som gjør det mulig for brukeren å justere selv hvor kraftig drag han/hun vil oppleve og om det skal være stor dampmengde med intens smak eller tvert imot. Noen forventer et mykt og mildt “kjærtegn” når de røyker, noen andre et plutselig “halsslag“, ellers blir ikke røykebehovet tilfredsstilt med e-sigarett, noen vil oppleve noe midt i mellom.

I dette blogginnlegget diskuterer vi samspillet mellom motstand (ohm), spenning (V) og effekt (W) og finner ut at jo lavere motstand og jo høyere spenning, jo større dampmengde, kraftigere “halsslag” og mer intens smak man får.

Men før vi starter med fysikktimen er det verdt å bemerke, at brukere av e-sigaretter klarer seg faktisk utmerket med justerbar spenning og motstand også uten spesielle fysikk-kunnskaper, eller uten å forstå vitenskapet bak dette.

Motstand (ohm Ω)

Hva er ohm?
Ohm er en måleenhet for elektrisk motstand. Jo lavere er motstanden i din fordamper, jo mer strøm flyter gjennom fordamperen. Øker du motstandsnivået, kommer det tilsvarende mindre strøm i fordamperen.

Hvilken motstand bør man bruke?
Dette er avhengig av deg – hvor intens smak og “halsslag” du foretrekker. Det er også avhengig av hvilken kombinasjon av spenning (V) og motstand (ohm) du benytter. I tillegg fungerer de forskjellige e-væskene på forskjellige måter og bruk av varierende motstand påvirker smak, som betyr at du skal prøve ut forskjellige alternativer. Herunder finner du en oversikt over egenskapene til e-røyk ved bruk av fordampere med varierende motstand.

Hvis du bruker en fordamper med lavere motstand og mer strøm:

 • genereres det med varme i varmeelementet
 • genereres det mer damp
 • kan du oppleve damp med mindre intens smak
 • dampen er varmere
 • batterier går tomt raskere
 • batteriets levetid blir kortere
 • e-væsken tar slutt raskere
 • fordamperens levetid blir kortere (fordampere med svært lav motstand kan kun holde i 2-3 dager)
 • du opplever sannsynlig tørre drag („dry hit“)

Hvis du bruker en fordamper med høyere motstand skjer det motsatte:

 • mindre strøm i fordamperen
 • fordamperen blir mindre varm
 • mindre dampmengde
 • kaldere damp
 • damp med mer intens smak
 • batteriets levetid er lengre mindre forbruk av e-væske (holder lengre)
 • mindre sannsynlig at du opplever tørre drag („dry hit“)

Justerbar spenning (V) og effekt (W)

Fordamperens motstand er ikke det eneste, som kontrollerer dampmengde og intensitet av smak og “halsslag”. Det hele er også av batteriets effekt (W), som går gjennom fordamperen.

Det finnes 2 viktigste e-sigarett batterityper, som muliggjør justering av strømstyrke som brukes i fordamperen – batterier med justerbar spenning (VV – variable voltage) og justerbar effekt (VW – variable wattage). Nicorex har f. eks. Ola 2200 mAh batteri. http://www.nicorex.eu/nicorex-ola-2200-vvvw-batteri/

Som nevnt ovenfor kan man øke e-sigarettens dampintensitet ved å redusere fordamperens motstand. Det samme kan du gjøre ved å øke strømmengden som går gjennom e-sigaretten din. Dette kan virke komplisert, men i virkeligheten er det ikke vanskeligere enn å trykke en knapp opp/ned eller justere en roterbar skive.

Men hva skjer hvis du vil øke dampmengden på nytt? Da kan du kombinere en fordamper med lav motstand med en batteri med høyere spenning (V) for å få enda mer damp. Dette kan likevel forårsake problemer– hvis du blir for ivrig med justeringen, kan fordamperen bli overopphetet og i tillegg kan du oppleve tørre drag („dry hit“). I alle tilfeller medfører dette kraftig reduksjon av fordamperens levetid.

Utstyr med justerbar spenning (V) vs justerbar effekt (W)

Forskjellen mellom justerbar spenning (VV) og justerbar effekt (VW) kan sammenlignes med forskjellen mellom kjøretøy med automatisk eller manuell girkasse.

I utstyr med justerbar spenning (VV) kan du manuelt justere spenningen som går gjennom ditt utstyr. I dette tilfellet er slutteffekten avhengig av motstanden til aktuell fordamper. I utstyr med justerbar effekt (VW) skal man kun stille inn ønsket effektnivå og batteriet øker spenningen automatisk i henhold til fordamperens motstand. Batteriet kjenner igjen fordamperens motstand og justerer spenningen tilsvarende. I dette tilfellet er det alltid sikret samme effekt, uavhengig av fordamperens motstand. Således, hvis du øker effektn (W), vil også spenningen (V) øke og vice versa.

F. eks. hvis du bruker et varmeelement med motstand på 1,8 ohm på din fordamper, som fungerer med 3,7 volt, blir utgangen ca. 7,3 watt – et skikkelig drag.

Likevel, hvis du stiller inn varmeelementet på høyere motstand enn 2,8 ohm vil du merke betydelig reduksjon av smak, dampmengde og varme, fordi effekten (W) er lavere (ca. 4,4 watt) og du bør øke spenningen (V) for å øke også effekt (W) og få et bedre drag som resultat av dette. Varmeelementer med lavere motstand bruker mer effekt (W), produserer ofte mer varme og kan dermed bli raskere overopphetede enn varmeelementer med høyere motstand.

Hva betyr mAh på e-sigarettens batteri?

Du har trolig lagt merke til forkortelsen “mAh” som beskriver forskjellige e-sigarett batterier. Viktigheten av mAh ligger i at dette avgjør hvor lenge batteriet holder. Hvis vi vender oss tilbake til bileksemeplet, kan vi si at hvis spenning (V) er drivstoff, er mAh kapasiteten på drivstofftanken – jo større tank, jo lengre kan man kjøre. mAh viser milliampere per time. Dette viser kapasitet, dvs. jo større er dette tallet, jo lengre kan batteriet være i drift.

×