0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Kasutatud e-sigareti koht pole prügikastis

Kuhu viia tühi e-sigaret? Kasutatud e-sigaret on väikeelektroonika jääde, mille koht ei ole pürgikastis. Väikeelektroonika jäätmeid võtavad vastu kõik müügikohad 1:1 põhimõttel. Veiplandi kauplustesse oled oodatud tagastama kõiki enda kasutatud e‑sigarette, hoolimata nende ostukohast.

 

Kuidas vähendada e-sigarettide kasutamisest tekkivaid jäätmeid?

E-sigaretid on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks alternatiiviks traditsioonilistele tubakatoodetele. Need elektroonilised seadmed on aidanud paljudel suitsetajatel üle minna vähem kahjulikumale eluviisile, kuid tähelepanuta ei tohiks jääda sellega kaasnevad väljakutsed jäätmetega, eriti ühekordsete e-sigarettide puhul.

Nicorex Baltic seisab selle probleemi lahendamise eest ja juhib tähelepanu, et e-sigarette tuleks kasutada vastutustundlikult ja jäätmeid õigesti käidelda. Probleemiks kasutatud e-sigarettide puhul on aga see, et ligi pooled tarbitavatest toodetest on pärit mustalt turult. Illegaalselt turult ostetud maitsestatud e-sigaretid on isegi enam levinud, kui legaalsed maksustatud tubaka- ja mentooli maitselised e-sigaretid.

Kui illegaalse kauba müük toimub käest kätte, ei saa tarbija ka tagastamise kohta informatsiooni, sest kaup ostetakse mitteametlikust müügikohast. Illegaalse kauba tarbijate seas on kindlasti tuhandeid inimesi, kes pole võimalustest teadlikud, sest poodidest maitsestatud ühekordseid e-sigarette osta ei saa.

 

Ühekordsete e-sigarettide õige käitlemine: keskkonnasõbralikud valikud ja teave tarbijatele

Nicorex Baltic OÜ poolt maale toodavatel ja müüdavatel ühekordsetel e-sigarettidel on peal tarbijale teave, et e-sigaretti ei tohi visata tavaprügisse.

Meie esinduskauplustes Veipland on kogumiskastid, millele müügitehingu järel juhime inimeste tähelepanu oma jäätmete tagastamiseks. Samuti teavitame kliente kõikidest väiksema jalajäljega toodetest, millele üleminek aitab vähendada enda tarbitavatest toodetest tekkinud jäätmete hulka.

Veipland kauplustesse tagastatakse tuhandeid ühekordseid e-sigarette kalendrikuus. Kuigi seadus näeb ette müüjal koguda tühja väikeelektroonika 1:1 põhimõttel, aktsepteerime meie esinduskauplustes kõiki kasutatud e-sigarette, olenemata nende ostukohast.

Oleme loonud atraktiivse sortimendi jätkusuutlikute toodetega, et motiveerida inimesi vahetamaks ühekordne e-sigaret kestvama mudeli vastu. Poodidesse tagastatakse igakuiselt tuhandeid ühekordseid e-sigarette, mis lähevad korrektselt utiliseerimisse. Tühjad e-sigaretid saadetakse jäätmekäitlusettevõttesse otse meie esinduskauplustest, et mitte tekitada lisajäädet tühjade e-sigarettide ühest kohast teise transportimisega. Väikeelektroonika seest eraldatakse liitiumaku ja juhtmed, ülejäänud plastik läheb purustamisse. Akud suunatakse eraldi käitlusesse, kuna liitiumakude taaskasutusvõimalused paranevad pidevalt.

 

tagasta_oma_esigaret

 

Miks peaks ühekordseid e-sigarette tagastama?

  1. Keskkonnasõbralikkus: ühekordsed e-sigaretid sisaldavad palju elektroonikajäätmeid, mis võivad pikema aja jooksul keskkonda kahjustada. Nende tagastamine võimaldab seadme osade ümbertöötlemist ja vähendab prügilatesse sattuvate ohtlike jäätmete hulka.
  2. Materjalide taaskasutamine: e-sigarettide komponendid sisaldavad väärtuslikke materjale, nagu metallid ja plastikud, mida saab taaskasutada uute toodete valmistamisel. Tagastades ühekordsed e-sigaretid, vähendame vajadust uute toorainete järele ja säästame loodusvarasid.
  3. Ohutus: valesti käideldud e-sigarettide jäätmed võivad muutuda ohtlikuks nii inimeste kui ka keskkonna jaoks. Tagastades need õigesse kohta, vähendame riske ja aitame säilitada tervislikumat ja turvalisemat elukeskkonda.
  4. Seaduslik vastutus: ettevõtetel on kohustus tagastusvõimalust pakkuda vastavalt jäätmeseadusele. Nende kohustuste täitmine aitab tagada, et tarbijad oleksid teadlikud jäätmete õigest käitlemisest ja kaitseks keskkonda.
  5. Kogukondlik panus: jäätmete õige käitlemine ja taaskasutamine on oluline kogukonna panus keskkonnahoidu. Tagastades ühekordsed e-sigaretid, toetame keskkonnateadlikkust ning aitame kaasa puhtamale ja tervislikumale elukeskkonnale.

 

Alternatiivsed tooted jäätmete vähendamiseks

Kui täisealine inimene on nikotiinitoodete hetkene tarbija, saab ta ise aidata vähendada e‑sigarettide kasutamisest tekkivate jäätmete hulka, valides korduvlaetavad ja täidetavad e‑sigaretid, mis võimaldavad sama seadet mitu korda kasutada. See säästab raha, kuna uute seadmete ostu vajadus väheneb ja samal ajal kahaneb ka jäätmete hulk võrreldes ühekordsete e-sigarettidega.

E-sigarettide jäätmete õige käitlemine ja keskkonnasõbralikumate valikute tegemine on oluline keskkonnahoidliku tuleviku tagamiseks. Tarbijate, ettevõtete ja riigi koostöö võib viia parema jäätmekäitluse ja keskkonna säilimiseni.

 

See info on mõeldud täna juba toodet kasutavatele täisealistele inimestele, et vähendada tarbimisega seotud prügi. Aitäh, et aitad meil hoida oma kodukoht puhtana!

 

 

Artikkel ilmus 8.11.2023 esmakordselt Raplamaa Sõnumites 

 

×