0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

Syv myter om e-sigarett

For tiden er mediene fulle av sensasjonelle overskrifter om e-sigaretter, hvorav noen er sanne og noen… vel, ikke akkurat. Vi avkreftet noen av de mest utbredte mytene som finnes i medier.

Bruk av e-sigarett er samme som å røyke tobakk

Det er generelt uheldig at disse enhetene kalles for e-sigaretter, en betegnelse som ligner på „vanlige sigaretter“, som gjør at disse to svært forskjellige produkter tilknyttes til hverandre. E-sigarettene er likevel iboende forskjellige fra vanlig røyk. E-sigaretter er fordampere. de brenner ikke tobakk, men oppvarmer væske i stedet og omformer den til damp.

E-sigaretter er tobakksprodukter

E-sigaretter er ikke et tobakksprodukt, sagt mer nøyaktig sagt har de ingenting med tobakk å gjøre. E-væske, som brukes i e-sigaretter inneholder fire ingredienser: vann, vegetabilsk glyserin eller propylenglykol, smaksstoffer og noen enkelte e-væsker inneholder nikotin. La oss nå sammenligne e-væskens ingredienser med tobakksrøyk, som har over 600 substanser, som avgir mer enn 7000 kjemikalier under forbrenningsprosessen, hvorav 69 er kjente som kreftfremkallende og mange andre er svært giftige.

E-sigarett er inngangsporten for tenåringer som fører til røyking

Myten om at e-sigarett er en „port“ for ungdommene som åpner veien til røyking har fått mye mediedekning. Man tror at smak og emballasje av e-sigaretter er attraktive for tenåringer, selv om undersøkelsene har vist annerledes resultater. Svært få ikke-røykere finner veien til e-sigaretter. Dr. Ted Wagner utførte en undersøkelse i universitetet i Oklahoma, som fokuserte på hypotesen on „inngangsport“. Etter undersøkelsen konkluderte han at kun én person blant 1300 studenter startet kontinuerlig forbruk av nikotin ved bruk av e-sigaretter. En annen undersøkelse, som ble utført på oppdrag av tiltaksprogrammet Røyking og Helse avslørte, at smaking eller regelmessig bruk av e-sigaretter er tett knyttet til eksisterende røykevaner. Undersøkelsen viste at barn og ungdom, som røyker vanlige sigaretter har mer sannsynlig prøvd e-sigaretter enn ikke-røykere.

Alle, også barn kan kjøpe e-sigaretter

Selv om landets regjering ikke har vedtatt forbud mot salg av e-sigaretter til mindreårige, betyr det ikke at leverandører av e-sigaretter selger egne produkter til mindreårige. De fleste selskapene følger fornuftige begrensninger, som forbyr salg av e-sigaretter til barn og ungdom. Det er sant, at e-sigaretter er mer ufarlige, men ingen vil gjøre barn nikotinavhengige.

E-sigarett utsyr eksploderer

Overskriftene sprer sjokkerende historier om hvordan elektroniske sigaretter eksploderer. I de fleste tilfeller er årsaken bruk av en lader som ikke er egnet for aktuelt batteri. Hvis man bruker andre ladere enn den som levers med produktet, er det fare for at enheten har feil spenning, som kan medføre overoppheting. Denne faren er faktisk tilstede hos mange ladbare enheter, ikke bare e-sigaretter.

E-væske inneholder frostvæske

Denne utbredte myten er den mest absurde myten. Enkelte e-væsker inneholder propylenglykol (PG), en ingrediens som også kan finnes i frostvæsker. FDA har klassifisert PG som "generelt ufarlig stoff." PG er et ikke toksisk stoff, som også brukes i noen legemidler for behandling av luftveiene. I tillegg kan PG også finnes i flere matvarer. Virker mye mindre farlig nå, ikke sant?

Luftbåren damp fra e-sigaretter er farlig

I det siste implementeres det stadig flere forbud mot bruk av e-sigaretter i offentlige steder. Selv om det ikke finnes tilstrekkelig mye bevis om farligheten av luftbåren damp fra e-sigaretter, er det likevel kjent at e-sigarett dampen er fullstendig noe annet enn vanlig sigarettrøyk. Forskere ved universitetet i Syd-California fant 10 ganger mindre farlige partikler i luftbåren damp fra e-sigaretter enn fra vanlig sigarettrøyk.

Det finnes mange misoppfatninger angående e-sigaretter, derfor er det viktig å skille mellom myter og fakta. Det er fortsatt mye å lære om e-sigarettenes langsiktige effekter på menneskers helse og offentligheten skal holdes kontinuerlig oppdatert, samtidig som man også skal se lengre enn de sensasjonelle klikkjagende overskriftene.

×