0 Klientu atbalsts
Klientu atbalsts ×

Live Chat P–Piekt. 09:00–17:00, pārējos laikos uz iesniegtajiem jautājumiem tiek atbildēts uz e-pastu!


Lūdzu, ievadiet datus. Ja nepieciešams, nosūtīsim Jums sarunas vēsturi

Filtreeri postitusi

Par e-cigareti ir veikts pētījums, kurā piedalījās 19 000 lietotāju, un tas atspoguļoja ar e-cigaretes lietošanu saistītos labumus un blakusparādības

Uzziņai: Elektronisko cigarešu lietošana pēdējos gados ir ļoti strauji pieaugusi. Šī pētījuma mērķis bija izvērtēt regulāro e-cigarešu lietotāju pazīmes un pieredzi, kā arī atšķirības starp pilnīgu un daļēju tradicionālās smēķēšanas aizvietošanu ar veipošanu.

Metodes: Tika sastādīta anketa ar jautājumiem, kura bija iztulkota 10 valodās un tā bija augšupielādēta interneta vidē. E-cigarešu lietotājus lūdza piedalīties aptaujā neatkarīgi no viņu pašreizējā smēķētāja statusa. Dalībniekus, atkarībā no viņu kā smēķētāju valdošā statusa, iedalīja divās grupās: bijušie smēķētāji un pašreizējie smēķētāji.

Rezultāti: Kopumā tika pētīti 19 414 aptaujas dalībnieki, no kuriem 88 (0,5%), sākot lietot e-cigareti, nebija smēķētāji. 81,0% dalībnieku paziņoja, ka viņi smēķēšanu ir pilnībā aizvietojuši (bijušie smēķētāji), bet pašreizējie smēķētāji samazinājuši cigarešu daudzumu no 20 cigaretēm uz 4 cigaretēm dienā. Viņi e-cigareti vidēji bija lietojuši 10 mēnešus, tās lietošanu uzsākot ar šķidrumiem, kas saturēja vidēji 18 mg nikotīna uz 1 ml. 21,5% izmantoja šķidrumus ar nikotīna daudzumu virs 20 mg/ml. Tikai 3,5% dalībnieku aptaujas laikā izmantoja nikotīnu nesaturošus šķidrumus. Bijušajiem smēķētājiem bija izteikta atkarība (Fagerstrom nikotīna atkarības testa rezultāts 7) un viņi bija lielāki smēķētāji (tolaik izsmēķēja 21 cigareti dienā) nekā smēķētāji patlaban. Svarīgākais iemesls e-cigaretes lietošanas uzsākšanai katrā grupā bija vēlme samazināt no tradicionālās smēķēšanas izrietošās veselības problēmas un samazināt ietekmi uz ģimenes locekļiem pasīvo smēķētāju lomā. Vairums atzina, ka e-cigaretes ir mazāk kaitīgas nekā no tabakas izgatavotas cigaretes, bet 11,0% uzskatīja, ka tās ir pilnīgi nekaitīgas. Vairāk nekā puse dalībnieku (59,8%) paziņoja par blakusparādībām, no kurām izplatītākā bija mutes un kakla sāpes/sausuma sajūta; blakusparādības bija vērojamas vieglā formā un vairākumā gadījumu vēlāk izzuda (daļēji vai pilnībā). Dalībnieki novēroja būtiskus fiziskā stāvokļa uzlabojumus un agrāk eksistējošo slimības parādību (tostarp elpceļu saslimšanu, piemēram, astmas un hroniskas obstruktīvās plaušu slimības) mazināšanos. Respektīvi bijušajiem smēķētājiem bija novērota pozitīva ietekme uz veselību un saslimšanas pazīmju mazināšanās.

Secinājumi: Šīs pastāvīgo patērētāju vispasaules aptaujas rezultāti parāda, ka e-cigarete lielākoties tiek izmantota, lai novērstu ar tradicionālo smēķēšanu nodarīto kaitējumu uz veselību. E-cigarete var būt efektīva pat ar izteiktu atkarību esošo smēķētāju vidū un tā tiek lietota kā smēķēšanas ilglaicīga aizvietotāja. Sākotnēji tiek patērēti lieli nikotīna daudzumi, vēlāk lietotāji nikotīna daudzumu cenšas pakāpeniski samazināt, ļoti neliela daļa lietotāju izmanto nikotīnu nesaturošus šķidrumus. Blakusparādības ir vieglas, bet pozitīva iedarbība uz veselību ir ievērības cienīga, it īpaši gadījumos, kad tradicionālā smēķēšana pilnībā tiek aizstāta ar e-cigaretes lietošanu. Ieteicams īstenot vēl arī papildu aptaujas.

http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/htm#sthash.2DvPVMQi.dpuf

×