0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

Ny start med nytt år eller hur man övervinner galenskap

”Gott nytt år!”– den välanvända frasen får vi höra många gånger varje årsskifte och ett bra tag därefter. Men vad betyder egentligen detta ”gottnyttår"? Blir det ”goda nya året” godare än det gångna året? Eller blir det likadant? Hur ”gott” är gott? Eller vore det kanske bättre att önska ett ”Godare nytt år”?

Albert Einstein har sagt: ”Galenskap – det är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat”. Vi glömmer lätt denna enkla och logiska sanning. Vi förväntar oss och hoppas att saker och ting ska bli bättre, men egentligen gör vi ingenting åt det själva, vi bara fortsätter på samma invanda bana och skyller våra misslyckanden på alla andra – föräldrarna, regeringen mm. Men vad kan vi göra själva eller hur kan vi göra samma sak annorlunda för att det nya året verkligen ska bli gott eller till och med godare?

”Alla vi är vår egen lyckas smed", säger ordspråket. Det tyder klart och tydligt på att planering och målinriktning är viktiga. Men hur bör man gå till väga?

Mål är datummärkta drömmar. Målen får oss att agera och motiverar oss till handling. Ett bra mål är positivt formulerat och har ett resultat som är tillräckligt motiverande för att få dig att anstränga dig. När du formulerar ditt mål är det bra att följa den s.k. SMART-regeln. Ett bra mål är:

Specifikt – ha en tydlig innerbörd som är resultatinriktad
Mätbart – det ska vara lätt att förstå om man har lyckats
Tidsbundet – man ska veta när man vill uppnå målet
Realistiskt – det ska vara möjligt att uppnå målet, annars förblir det en dröm
Accepterat – det är viktigt att kunna acceptera målets tydliga innerbörd

När man strävar efter större långsiktiga mål är det bra att dela upp slutmålet i flera delmål som kan uppnås snabbare och får oss att känna oss lyckade, må bättre och bli därigenom mer motiverade att fortsätta mot nästa delmål, ända till slutmålet.

Exempel:

För att kunna sätta upp tydliga mål är det klokt att först kartlägga nuläget. Till exempel idag, den 2 januari 2016 röker jag i genomsnitt ett paket vanliga cigaretter om dagen.

Låt oss att sätta upp ett mål baserat på SMART-regeln:

Den 24 juni 2016 vill jag helt avstå från vanliga cigaretter.

Eftersom det är ett långsiktigt mål, kan vi dela upp det till flera delmål.

1. Den 24 januari 2016 har jag börjat använda e-cigaretten.

2. Den 24 april 2016 har jag halverat min förbrukning av vanliga cigaretter genom att undvika rökning hemma och på jobbet.

3. Den 24 juni 2016 avstår jag helt från vanliga cigaretter.

Kom ihåg: Om du är missnöjd med någonting i ditt liv, kartlägg först situationen som du inte är nöjd med och upprätta sedan en handlingsplan. Sätt upp tydliga, tidsbundna, mätbara och realistiska mål och uppskatta varenda liten seger som du lyckas att vinna. Haka dig inte fast i galenskap enligt A. Einsteins definition och låt bli att skylla dina misslyckanden på föräldrarna, regeringen, vädret mm. Ta kontrollen i egna händer och gör några saker som du gjorde 2015 annorlunda det nya året.

×