0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

En verdensomspennende undersøkelse blant 19 000 brukere om e-sigarettens fordeler og bivirkninger

Bakgrunn: Bruken av elektroniske sigaretter har vokst eksponentielt i de siste årene. Hensikten med denne undersøkelsen var å vurdere kjennetegn og erfaringer til et stort utvalg av e-sigarett brukere, samt undersøke forskjeller mellom disse som hadde erstattet vanlig røyking delvis eller fullstendig med e-sigaretter.

Metoder: Det ble utarbeidet et spørreskjema, som ble oversatt til 10 forskjellige språk og lastet opp i et online verktøy for spørreundersøkelser. Brukere av e-sigarett ble bedt om å delta, uavhengig av deres nåværende røykestatus. Deltakere ble delt i to grupper basert på deres røykestatus på deltakelsestidspunktet: tidligere røykere og nåværende røykere.

Resultater: Totalt 19 414 mennesker deltok i undersøkelsen, hvorav 88 (0,5%) hadde ikke vært røykere før de startet bruk av e-sigarett. 81,0% av deltakere opplyste at de hadde erstattet røykingen fullstendig (tidligere røykere), mens nåværende røykere hadde redusert røykingen fra 20 sigaretter til 4 sigaretter per dag. De hadde brukt e-sigarett gjennomsnittlig i 10 måneder. De startet bruk av e-sigarett med væsker, som inneholdte ca. 18 mg nikotin per 1 ml; 21,5% brukte væsker med nikotininnhold over 20 mg/ml. Kun 3,5% av deltakere brukte nikotinfrie væsker på undersøkelsestidspunktet. Tidligere røykere var langt mer avhengige (resultat fra Fagerstrøm-test for nikotinavhengighet 7) og større røykere (røykte 21 sigaretter daglig på denne tiden) enn nåværende røykere. Den viktigste årsaken til å starte bruk av e-sigaretter i begge grupper var at de ønsket å redusere helseskader knyttet til røyking og virkninger av passiv røyking til egne familiemedlemmer. De fleste mente at e-sigaretter er mindre farlige enn tobakksbaserte sigaretter og 11,0% mente at de er helt ufarlige. Mer enn halvparten av brukere (59,8%) rapporterte om bivirkninger, hvorav de vanligste var sårhet/tørrhet i munn og hals; bivirkningene var milde og forsvant senere (delvis eller fullstendig) i fleste tilfeller. Deltakere la merke til en betydelig bedre fysisk tilstand og forbedring av allerede eksisterende sykdomstilstander (bl. a. luftveissykdommer som astma og kronisk obstruktiv lungesykdom). Det å være en tidligere røyker ble selvstendig knyttet til positive helseeffekter og forbedringer i sykdomstilstander.

Konklusjoner: Resultatene fra denne verdensomspennende undersøkelse blant hyppige brukere viser at e-sigaretter bruker hovedsakelig for å unngå røykrelaterte helseskader. E-sigaretter kan også være effektive blant høyt avhengige røykere og brukes som langvarig erstatning for røyking. I begynnelses brukes det store nikotinmengder; men senere forsøker brukere å redusere nikotinforbruket, og en liten gruppe bruker nikotinfrie væsker. Bivirkningene er lette og helsemessige fordeler er vesentlige, særdeles for dem som erstatter røykingen fullstendig med bruk av e-sigaretter. Det anbefales gjennomføring av ytterligere befolknings- og intervensjonsstudier.

- Kilde: 22.04.2014 "Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers" Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers - See more at: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/htm#sthash.2DvPVMQi.ioIBEsga.dpuf" http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/htm#sthash.2DvPVMQi.dpuf

×