0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

49 personer per dag gav opp vanlig røyk med hjelp av e-sigaretter

I 2015 lanserte UCL (University College of London) resultater fra en undersøkelse hvor de undersøkte 43 000 røykere i løpet av 9 år, og det viste seg at jo flere av dem var villige til å forsøke å bruke e-sigarett som erstatning for vanlig tobakk, jo større suksess de hadde med å gi opp røyking.

“Britene er for positive i sin holdning til e-sigaretter”

For eksempel en 40 år gammel røyker som klarer å gi opp røyking vinner i gjennomsnittet 9 ekstra år til sitt allerede korte liv, sammenlignet med noen som fortsetter å røyke. Professor Robert West:

„Man har fremhevet Storbritannia som et land med svær mild holdning til e-sigaretter. Altfor mild. Men enkelte data og statistikk har vist at vår liberale e-politikk er vel begrunnet.“

Samtidig har flere andre land i Europa strammet inn e-sigarett politikken, og enkelte forbyr fullstendig, noe som bør heller få mange til å bekymre seg. Det er ikke logisk at man tar bort muligheten for at mennesker skal kunne hjelpe seg selv, en mulighet til å gi opp en uvane.

“E-sigaretter spiller en stor rolle ved røykeslutt“

Alison Cox, leder i Senteret for kreftforebygging i Storbritannia:

“Det kan være virkelig vanskelig, nærmest umulig å gi opp røyking for noen av oss. Derfor er det viktig å huske at man får mest effektiv hjelp og rådgiving i enkelte institusjoner (Stop Smoking Services). I tillegg hjelper e-sigaretter til å gi opp røyking etterhvert. De nyeste undersøkelsene har bekreftet faktumet at e-sigaretter er faktisk flere ganger mindre farlige enn vanlig tobakk. Forskjellige undersøkelser har også vist at e-sigaretter har en positiv virkning i denne sammenheng – i kampen mot dødelig avhengighet.“

I Storbritannia er det anslått å være 2,8 millioner vapere, som har stort sett sluttet å røyke nettopp takk til e-sigaretter.

×