0 Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu ×

Live Chat Ma-pe 09:00 – 17:00, muina aikoina lähetämme vastauksen sähköpostiviestinä!


Syötä tietosi, lähetämme tarvittaessa keskusteluhistorian

Filtreeri postitusi

Voltit, watit ja ohmit – mikä on niiden vaikutus e-savukkeen käyttökokemukseen?

E-savukkeiden tarkkaavainen käyttäjä on varmaan huomannut, että tarjolla oleva e-savukkeiden valikoima on hyvin laaja ja laajenee koko ajan – kaupoissa on saatavissa hyvin monenlaisia tuotteita kertakäyttöisistä puikkomaisista e-savukkeista kirjaviin, erilaisten painikkeiden, kiekkojen ja näyttöpäätteiden koristamiin malleihin. Jotta elämämme olisi helpompaa, mukavampaa ja viihtyisämpää, teknisiä laitteita kehitetään jatkuvasti. Alla kerromme e-savukkeiden uusista malleista, joissa käyttäjä voi itse säätää höyryn määrää ja maun voimakkuutta sekä ”kurkkutuntumaa”.

Ihmisten makuaisti ja tottumukset poikkeavat toisistaan ja sen johdosta on kehitetty e-savukkeita, joiden käyttäjät voivat itse säätää, millaisen henkäyksen kuinka voimakkaalla maulla ja millä höyrymäärällä voi vetää. Jotkut haluavat kokea e-savuketta käyttäessään pehmeän ja miedon ”hyväilyn”, toinen taas tuntuvan kurkkutuntuman, jotta e-savuke olisi odotustenmukainen, kolmas taas toivoo jotakin siltä väliltä.

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme resistanssin eli sähköisen vastuksen (yksikkönä ohmi), jännitteen (V) ja tehon (W) välistä yhteisvaikutusta ja selvitämme, miten alhaisempi resistanssi ja korkeampi jännite antavat yhdessä suuremman höyrymäärän, paremman kurkkutuntuman ja voimakkaamman maun.

Mutta ennen fysiikan oppitunnin aloittamista kannattaa kuitenkin mainita, että e-savukkeen käyttäjä suoriutuu myös ilman erityistä fysiikan tuntemusta jännitteen ja resistanssin muuttamista ja mitään tieteellistä osaamista ei välttämättä tarvita.

Resistanssi (ohmi Ω)

Mitä ohmi on?
Ohmi on resistanssin kuvaava yksikkö. Mitä alhaisempi on höyrystimesi resistanssi, sen enemmän virtaa sen kautta kulkee. Jos resistanssia nostetaan, höyrystin saa sen verran vähemmän virtaa.

Millainen resistanssi kannattaisi valita?
Sen saat itse päättää – kuinka voimakasta makua ja millaista kurkkutuntumaa haluat. Lopputulos riippuu myös siitä, millaisen jännitteen (V) ja resistanssin (Ω) yhdistelmän olet valinnut. Myös eri e-nesteet toimivat eri tavalla ja erilaisten resistanssien käyttäminen vaikuttaa makuun, joten sopivan yhdistelmän löytäminen vaatii kokeilua. Seuraavassa kerromme e-savukkeiden ominaisuuksista erilaisen vastuksen omaavien höyrystimen käytössä.

Jos käytät alhaisemman resistanssin höyrystintä ja virtaa tulee enemmän, niin:

 • Vastus generoi enemmän lämpöä
 • Saavutetaan suurempi höyrymäärä
 • Höyryn maku on vähemmän voimakas
 • Höyry on lämpimämpi
 • Akku tyhjenee nopeammin
 • Akun käyttöikä lyhenee
 • E-neste loppuu nopeammin
 • Höyrystimen käyttöikä lyhenee (hyvin alhaisen resistanssin höyrystin kestää ehkä vain 2-3 päivää)
 • Koe todennäköisesti kuivan henkäyksen („dry hit“)

Jos käytät korkeammin resistanssin höyrystintä, tulos on päinvastainen:

 • Vastukseen tulee vähemmän virtaa
 • Höyrystin kuumenee vähemmän
 • Höyryn määrä pienenee
 • Höyry on viileämpi
 • Höyryn maku on voimakkaampi
 • Akun käyttöikä pitenee
 • E-nestettä kuluu vähemmän (kestää pitempään)
 • Kuivan henkäyksen(„dry hit“) kokemisen todennäköisyys vähenee

Muunneltava jännite (V) ja teho (W)

Höyrystimen resistanssi ei ole ainoa ominaisuus, joka valvoo höyryn määrää sekä maun ja kurkkutuntuman voimakkuutta. Tämä kaikki riippuu myös akun antamasta tehosta (W), joka kulkeutuu höyrystimen läpi.

Olemassa on 2 tärkeintä e-savukkeen akkutyyppiä, jotka mahdollistavat höyrystimeen kohdistuvan virran voimakkuuden säätämisen – akut säädettävällä jännitteellä (VV – variable voltage) ja säädettävällä teholla (VW – variable wattage). Nicorex tarjoaa mm. Ola 2200 mAh akun. http://www.nicorex.eu/ola-2200-vvvw-akku/

Kuten jo edellä todettu, e-savukkeen höyryn määrää voi nostaa vähentämällä höyrystimen resistanssia. Saman voi tehdä nostamalla e-savukkeen kautta kulkevaa virtaa. Se saattaa tuntua monimutkaiselta, mutta siinä ei tarvita yleensä mitään muuta, kun vain painallus painikkeeseen tai pyörivästä kiekosta säätämistä.

Mutta mitä silloin, kun haluat taas nostaa höyryn määrää? Silloin voit yhdistää alhaisen resistanssin höyrystimen korkeamman jännitteen (V) antavaan akkuun, jotta saisit vieläkin enemmän höyryä. Tästä saattaa kuitenkin tulla ongelmia – jos säädät liikaa, höyrystin saattaa ylikuumentua ja lisäksi voi kokea kuivan henkäyksen („dry hit“). Höyrystimen käyttöaika lyhenee joka tapauksessa.

Valitsisiko laitteen säädettävällä jännitteellä (V) vaiko säädettävällä teholla (W)?

Säädettävän jännitteen (VV) ja säädettävän tehon (VW) välisiä eroja voi verrata manuaalisella vaihteistolla ja automaattivaihteistolla toimivien ajoneuvojen väliseen eroon.

Jos laitteen jännite on säädettävissä (VV), säädät laitteen kautta kulkevaa jännitettä käsin. Tässä tapauksessa riippuu lopullinen tehon käytettävän höyrystimen resistanssista. Jos laitteessa voidaan säätää tehoa (VW), vaaditaan vain toivoton tehon säätäminen ja akku nostaa jännitteen automaattisesti höyrystimen resistanssin mukaisesti. Akku tunnistaa höyrystimen resistanssin ja säätää jännitettä sen mukaan. Tässä tapauksessa ylläpidetään aina samaa tehoa, höyrystimen resistanssista riippumatta. Eli jos nostat tehoa (W), myös jännite (V) kasvaa ja päinvastoin.

Esimerkki: jos käytät höyrystimessä 1,8 ohmin resistanssin vastusta, joka toimii 3,7 voltin jännitteellä, e-savukkeen lähtöteho on noin 7,3 wattia – kunnon henkäys.

Toisaalta, jos asetat vastuksen resistanssin yli 2,8 ohmin, huomaat maun, höyryn määrän ja lämmön vähentymisen, sillä teho (W) on alhaisempi (noin 4,4 wattia) ja kannattaisi nostaa jännitettä (V), jotta myös teho (W) nousisi ja saat taas paremman henkäyksen. Alhaisemman resistanssin vastukset käyttävät enemmän tehoa (W), tuottavat yleensä enemmän lämpöä ja saattavat sen johdosta ylikuumentua nopeammin kuin korkeamman resistanssin vastukset.

Mitä tarkoittaa mAh e-savukkeen akussa?

Olet todennäköisesti huomannut lyhenteen „mAh“ erilaisten sähköisten akkujen kyljessä. Se lyhenne merkitsee akun kestoa. Jos palataan ajoneuvoesimerkkiin, niin silloin jännitteen (V) voi katsoa olevan polttoaineen ja kun mAh on polttoainesäiliön tilavuus, niin mitä isompi säiliö, sen pitemmän matkan sillä ajoneuvolla kulkee. mAh tarkoittaa milliampeeria tunnissa. Lyhenteellä tarkoitetaan sähkönvarausta eli mitä suurempi luku, sen pitempään akku pystyy toimimaan.

×