0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

Volt, watt och ohm – hur påverkar allt detta din vejpingupplevelse?

En uppmärksam e-cigarettanvändare har säkert lagt märke till det allt bredare utbudet av e-cigaretter. En massa olika e-cigaretter finns att köpa – allt från enkla engångscigaretter till avancerade modeller med färgglada knappar, skivor och displayer. För att göra vårt liv enklare, bekvämare och roligare vidareutvecklas dessa teknikprylar kontinuerligt. Nedan kan du läsa om nyare modeller av e-cigaretter som tillåter användare att själv justera ångmängden samt halsblossens och smakens intensitet.

Eftersom olika människor har olika smak och olika vanor, har man tagit fram e-cigaretter som gör det möjligt för användare att själv styra hur kraftiga bloss han/hon vill ta, hur stor ångmängden ska vara och hur intensivt smaken ska kännas. Somliga vill att deras e-cigarett ska kännas som en mjuk och behaglig ”smekning”, andra vill ta riktigt djupa halsbloss för att kunna stilla sitt rökbegär, tredje vill uppleva någonting mittemellan.

I denna bloggartikel tar vi upp samverkan mellan e-cigarettens motstånd (ohm), spänning (V) och effekt (W) för att få veta att desto lägre är motstånd och desto högre är spänning, desto större ångmängd, kraftigare halsbloss och intensivare smak får vi.

Dock bör det anmärkas, innan vi sätter igång med vår fysiklektion, att i själva verket klarar en e-cigarettanvändare sig mycket väl genom alla dessa justeringsmöjligheter för spänning och motstånd utan särskilda fysikkunskaper och utan att begripa sig på dess vetenskapliga bakgrund.

Motstånd (ohm Ω)

Vad är ohm?
Ohm är enheten för motstånd eller resistans. Desto lägre motstånd din förångare har, desto mer ström passerar genom den. När du ökar motståndet, minskar strömmängden i förångaren.

Vilket motstånd bör jag använda?
Det beror på dig själv – hur intensiv smak och hur starka halsbloss du föredrar. Det beror även på vilken kombination av spänning (V) och motstånd (ohm) du använder. Dessutom reagerar olika e-vätskor på olika sätt och, då motståndet även påverkar smaken, bör du prova dig fram. Nedan listar vi upp några egenskaper för vejping vid användning av förångare med olika motstånd.

När du använder en förångare med lågt motstånd som ger mer ström gäller följande:
• det genereras mer värme i förbrännaren
• det genereras mer ånga
• du kan uppleva ånga med mindre intensiv smak
• ångan är varmare
• batteriet tar slut snabbare
• batteriets livslängd förkortas
• e-vätskan tar slut snabbare
• förångarens livslängd förkortas (en förångare med riktigt lågt motstånd kan räcka för 2-3 dagar)
• med stor sannolikhet uppstår s.k. ”dry-puff” fenomenet

När du använder en förångare med högre motstånd gäller det motsatta:
• förbrännaren får mindre ström
• upphettningen i förångaren blir mindre
• ångmängden blir mindre
• ångan är svalare
• smaken i ångan blir mer intensiv
• batteriets livslängd ökar
• åtgången av e-vätska är mindre (räcker längre)
• sannolikheten för ”dry-puff” fenomenet är mindre

Justerbar spänning (V) och effekt (W)

Förångarens motstånd är inte det enda som kontrollerar ångmängden samt intensiteten i smaken och upplevda halsbloss. Allt detta styrs även av batteriets effekt (W) som ges förångaren.

Det finns främst 2 typer av batterier till e-cigaretter som låter att variera strömstyrkan till förångaren – batterier med justerbar spänning (VV – variable voltage) och batterier med justerbar effekt (VW – variable wattage). Nicorex t.ex. erbjuder Ola 2200 mAh batterier. https://www.nicorex.eu/nicorex-e-cigarett-ola-2200-vv-vw-batteri/

Som vi har sagt ovan kan e-cigarettens ångintensitet höjas genom att sänka motståndet i förångaren. Samma sak kan göras genom att öka strömmängden som passerar din e-cigarett. Det kan verka krångligt, men är oftast inte svårare än att trycka på en knapp eller vrida på en skiva.

Men vad händer då när man vill öka ångmängden ytterligare? Då kan förångare med lågt motstånd kombineras med ett batteri med högre spänning (V) för att få ännu mer ånga. Det kan dock orsaka vissa problem – tar man i för mycket med justeringen kan förångaren överhettas och det s.k. ”dry puff” fenomenet kan uppstå. Dessutom förkortas förångarens livslängd avsevärt.

Utrustning med justerbar spänning (V) vs utrustning med justerbar effekt (W)

Skillnaden mellan utrustning med justerbar spänning (VV) och justerbar effekt (VW) kan jämföras med skillnaden mellan bilar med automatisk och manuell växellåda.

Vid utrustning som har justerbar spänning (VV) kan du manuellt styra spänningen som passerar din utrustning. Sluteffekten beror då på motståndet i den aktuella förångaren. Vid utrustning som har justerbar effekt (VW) behöver du endast ställa in önskad effektnivå och batteriet höjer spänningen automatiskt efter förångarens motstånd. Batteriet känner själv av förångarens motstånd och justerar spänningen därefter. På så sätt kan alltid samma effekt garanteras, oberoende av förångarens motstånd. Alltså när du ökar effekten (W), höjs också spänningen (V) och tvärtom.

T.ex. när din förångare har en förbrännare med motstånd 1,8 ohm, som drivs med ett 3,7 volts batteri, blir uteffekten ca 7,3 watt – ett rejält bloss.

Dock, när du ställer in din förbrännare på högre motstånd än 2,8 ohm, märker du av en avsevärd minskning i smak, ångmängd och värme eftersom effekten (W) blir lägre (ca 4,4 watt), och du bör höja spänningen (V) för att få ut större effekt (W) och därmed ett bättre bloss. Förbrännare med lägre motstånd använder större effekt (W), de har en tendens att generera mer värme och kan därför överhettas snabbare än förbrännare med högre motstånd.

Vad betyder beteckningen mAh på e-cigarettens batteri?

Du har säkert lagt märke till förkortningen ”mAh” som används för att beskriva olika batterier till elektroniska cigaretter. mAh visar hur länge räcker batteriet till. Om vi återigen använder bilen som ett exempel och jämför spänningen (V) med bränsle, då uttrycker mAh bränsletankens storlek – desto större tank, desto längre man kan köra. mAh betyder milliampere per timme. Det betecknar batteriets kapacitet, d.v.s. desto större är den siffran, desto längre kan batteriet användas.

×