0 Klientu atbalsts
Klientu atbalsts ×

Live Chat P–Piekt. 09:00–17:00, pārējos laikos uz iesniegtajiem jautājumiem tiek atbildēts uz e-pastu!


Lūdzu, ievadiet datus. Ja nepieciešams, nosūtīsim Jums sarunas vēsturi

Filtreeri postitusi

Vai e-cigarete ir bīstamāka par tradicionālo cigareti?

Pēdējās nedēļās medijos ir parādījušies virsraksti, kuri vēstī „Pētījums apliecina, ka e-cigarete satur 10 reizes vairāk kancerogēno vielu kā tradicionālās cigaretes”, „E-cigarete izraisa saslimšanu ar vēzi 10 reizes biežāk nekā parastā cigarete” un tamlīdzīgi. Šādu virsrakstu lasīšana liek aizdomāties, vai tiešām ir pamats bažām vai tā ir kārtējā „noklikšķini”, „dalies” un „patīk” vākšana.

Šādu virsrakstu sākums meklējams pateicoties pētījumam, kas tika veikts pēc Japānas Veselības ministrijas pasūtījuma un kura rezultāti tika publicēti 2014. gada novembrī. Pētījuma vietne: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11192/htm. Lasot šī pētījuma rezultātus un secinājumus, nemaz nav šaubu, ka mediji savās publikācijās faktus ir sagrozījuši. Acīmredzot, lai savāktu lielāku lasītāju skaitu.

Pētījumā tika analizēts ķīmisko savienojumu sastāvs e-cigaretes tvaikos. Šim nolūkam tika izmantoti 13 dažādi Japānas e-cigarešu zīmolu izstrādājumi. Lai veiktu pētījumu, izmantoja mašīnu, kas imitēja veipošanu, ievelkot un izpūšot tvaiku, kuru visbeidzot arī pētīja.

Pētījumā teikts, ka tādi lielākie kancerogēni un toksīni kā nitrozamīni un policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) eksistē tradicionālās cigaretes dūmos, bet šīs vielas nav sastopamas e-cigaretes tvaikos. Nikotīnu kompensējošajos plāksteros un košļājamās gumijās nitrozamīnu koncentrācija ir līdzīga kā parastajā cigaretē. Šis pētījums koncentrējās uz e-cigaretes tvaikos esošajiem karbonilsavienojumiem un to daudzumiem. Pētījumā tika salīdzināti 13 Japānas e-cigarešu zīmoli un tika pētīti tādu karbonilsavienojumu sastāvi tvaikā kā: formaldehīds, acetons, akroleīns, propanāls, krotonaldehīds, butanāls, glioksāls un metilglioksāls.

Četru e-cigarešu zīmolu izstrādājumos vispār netika konstatēti karbonilsavienojumu sastāvi. Pārējos astoņos e-cigarešu tvaikos atklājās dažādi karbonilsavienojumu sastāvi, daļai augstākā līmenī, daļai zemākā līmenī. Tikai viena zīmola e-cigaretes tvaikos tika atklāta 10 reizes lielāka formaldehīda koncentrācija, kā tas ir tradicionālās cigaretes dūmos. Un šis fakts bija par pamatu, lai medijos atspoguļotos vispārināts apgalvojums, ka e-cigaretes ir 10 reizes kaitīgākas nekā tradicionālās cigaretes.

Pētījuma rezultātus būtiski ietekmēja akumulatora jauda. Palielinot akumulatora spriegumu no 3,2 voltiem uz 4,8 voltiem, arī e-cigaretes tvaikos no 4 līdz vairāk nekā 200 reizēm palielinājās formaldehīda, acetaldehīda un acetona sastāvs. Šajā pētījumā izmantotais spriegums bija virs 3 V.

Pētījuma rezultātā secināts, ka daļa e-cigarešu tvaiku satur karbonilsavienojumu sastāvus, kas var ietekmēt veselību, tomēr vairākumā gadījumos attiecīgo vielu līmenis ir zemāks, nekā tabaku saturošās cigaretes dūmos.

Ir veikti visai daudz pētījumi par e-cigareti, un reti kad ir apstrīdēts apgalvojums, ka e-cigaretes izvēle ir veselīgākā alternatīva tradicionālajai smēķēšanai. Drīzāk būtu nepieciešams ātrāk noteikt attiecīgo jomu regulējošo likumdošanu, lai patērētājs gūtu pārliecību par e-cigarešu izstrādājumu kvalitāti. Ņemot vērā, ka tirgus šajā ziņā nav noregulēts, tajā atrodama dažnedažāda produkcija, un tādējādi arī pētījuma rezultāti ir drīzāk jautājumus raisoši un pilnīgi noteikti medijiem dod iespēju intriģējošu virsrakstu publicēšanai, tādā veidā vairojot arī sava izdevuma lasītāju skaitu.

×