0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

USA ülikool sai rahastuse eripärase uuringu jaoks

USA Riiklikud Tervishoiuinstituudid on hiljuti annetanud Georgia riiklikule ülikoolile (1,4 miljonit dollarit) toetust, et uurida, kuidas kohati pärssivad regulatsioonid mõjutavad e-sigarettide tööstust, suitsetamisest loobumist ning ühiskonda tervikuna.

Antud uuringu eesmärgiks on selgitada välja e-sigarettide roll tänapäevases ühiskonnas ning mõista selle mõju nii e-sigareti kasutajatele, kui mitte suitsetajatele. Uuringut juhtiva Dr. Michael Peskoga liituvad mitmed kolleegid prestiižsetest ülikoolidest nagu Cornell, Temple ja paljud teised.

Uurijad plaanivad jälgida, kuidas mõjutavad inimeste arvamust e-sigarettide hinnad, kättesaadavus ning avalik suhtumine. Uurijad plaanivad isegi vaadata, kas e-sigaretid mõjutavad teiste alternatiivsete toodete kasutamist.

Oht peitub liigsetes regulatsioonides

Dr. Pesko sõnul paistab kõige rohkem välja see, et antud teema on väga keeruline. Dr. Pesko leiab, et puudub arusaam, kuidas e-sigarette reguleerida või dereguleerida kõige optimaalsemal viisil rahvatervise vaatepunktist, samuti puudub arusaam sellest, kuidas ülemäärased regulatsioonid rahva tervist negatiivselt võivad mõjutada ning e-sigarettide tööstust pidurdada. Dr. Pesko nõustub teiste teadlastega, et liigsed regulatsioonid raskendavad märgatavalt e-sigarettide kasutamist ning mitmed e-sigareti kasutajad otsustavad taas sigarettide kasuks, kuna see on lihtsam.

Seos e-sigarettide ning suitsetamisest loobumise vahel

Hiljuti avaldatud uuring UK’s nimega ’’ The Value of Providing Smokers with Free E-Cigarettes: Smoking Reduction and Cessation Associated with the Three-Month Provision to Smokers of a Refillable Tank-Style E-Cigarette’’ vaatas lähemalt seda, kui palju mõjutaks suitsetajatele tasuta e-sigareti jagamine suitsetamisest loobumist.

Uurijad jagasid Blu Pro e-sigarette tasuta suitsetajatele ning jälgisid, kui edukas nende loobumise protsess on. Peale 90 päeva oli täieliku loobumise protsent 36.5% ning vähendatud suitsetamise protsent 88.7%, mis on märkimisväärselt hea tulemus.

Sellised uuringud on kahtlemata samm õiges suunas ning need võiks potentsiaalselt aidata miljoneid suitsetajaid ning julgustada neid seda sammu astuma.

×