0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

UK vanglad soovitavad suitsetavatele vangidele e-sigarette

Hiljuti toimus ühes UK vanglas mäss, mis leidis aset seetõttu, et suitsetamine nüüdsest vanglates keelatud on. Mõningad vanglad UK’s on otsustanud, et mõistlik lähenemine on vangidele alternatiiviks e-sigarette pakkuda.

Vangla töötajad on suures hädas, et suitsetamist UK vanglates kontrollida. Sellel kuul julgustasid Merseyside vanglad oma vange suitsetamisest loobuma ning ’’Stoptober’’ kampaaniast osa võtma. Tasub veel ära märkida, et hetkel suitsetab 80% vangidest UK’s.

Stoptober on organiseeritud NHS (National Health Service) poolt UK’s ning see julgustab suitsetajaid sigarettidest loobuma. Samuti pakub see kampaania mitmeid meetmeid, kuidas sigarettidest lõplikult loobuda.

UK’s on e-sigaretid inimeste ning valitsuse poolt vastu võetud kui turvalisem alternatiiv sigarettidele ning need on müügiks igas UK’s asuvas vanglas. Selline otsus tulenes ilmselt arvukate mässude tulemusel Walton vanglas Liverpoolis. Mässude põhjuseks oli suitsetamise keelamine, mida tehti tegelikult juba umbes 10 aastat tagasi, kuid tollal seda veel ei kontrollitud. Üheks põhjuseks on valitsuse mure vanglatöötajate pärast, kes tahes tahtmata peavad passiivse suitsetamise all kannatama.

Samuti loodetakse ’’Stoptober’’ raames suitsetamisest loobuma meelitada ka vangla valvureid. Siiani on selle kampaania ning e-sigarettide pakkumise vastukaja olnud enamjaolt positiivne. Vangla teenuse pressiesindaja ütles, et sigaretid tuleb ettevaatlikult ning järk-järgult vanglates ära keelata, et tagada vanglatöötajate turvalisus ning vältida mässe.

Ka Iirimaal on e-sigaretid vanglates varsti olemas. Nimelt plaanib Iirimaa võimaldada vangidele, kes suitsetamisest loobuda soovivad, ligipääsu e-sigarettidele. See tuli Iirimaal päevakorda hiljutise kohtuasjaga seoses, nimelt soovitas arst ühel vangil suitsetamisest loobuda, kuid kui vang selleks e-sigaretti soovis, siis seda talle ei võimaldatud. Iirimaa vanglates on suitsetamine karmilt reguleeritud. Seda tohib teha ainult juhataja loal ning seda selleks ette nähtud kohtades.

Kui 2014. aastal e-sigarette US vanglates tutvustati, väitsid kohalikud ametnikud, et vägivaldsete intsidentide tase langes.

Kas ka Eestis tasuks seoses hiljutise suitsetamise keeluga pakkuda vangidele alternatiivseid tooteid? Hetkel pakutakse Eesti vangidele abi ainult raamatute, lisa sportimisaja ning võimalusega osta rohkem tervislikku toitu või vaadata telekat. Kuid iga suitsetaja teab, et sellest loobumine on üsna närve sööv, eriti veel vanglas, kus vägivaldsed konfliktid on üsna kerged tekkima. Samuti muutuvad suitsud veel suuremaks ’’valuutaks’’ kui nad seda juba on. Kas ei oleks mõistlik pakkuda vangidele paremat alternatiivi?

×