0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

UK Vähiliit kritiseerib värsket e-sigarettide uuringut

Hiljuti ilmus meedias palju kajastust saanud uuring e-sigarettide kohta, et viimased võivad kahjustada inimeste DNA’d. UK Vähiliidu sõnul on uuringu tulemused aga väärad ning ei mõõda potentsiaalseid haigusetekitajaid e-sigareti aurus. Seega ei saa antud uuringu tulemustest järeldada e-sigarettide mõju inimorganismile.

Uuring, mis alles hiljuti avaldati on üsna vastuoluline ning on põhjustanud mitmeid vaidluseid erinevate tervishoiuekspertide hulgas. Uuringu autorid väidavad, et kuumutatud nikotiin e-sigareti aurus võib sarnaselt sigaretiga kahjustada inimese DNA’d. See omakorda tähendaks seda, et sarnaselt sigaretiga suureneb võimalus haigestuda vähktõvesse.

Uuring viidi läbi Rochesteri Ülikoolis New York’is ning on saanud palju meediakajastust üle kogu maailma. Samuti on antud tulemusi usinalt kasutatud tubaka ning e-sigarettide vastaste poolt.

Nüüd on antud uuring saanud tugevat kriitikat UK juhtiva vähiliidu poolt, kelle sõnul on antud uuringu tulemused väga eksitavad. Michael Walshi sõnul, kes on UK Vähiliidu liige, on antud uuringu tulemused äärmiselt vigased võrreldes andmetega, mida uuringu käigus kokku koguti.

Kuigi nende eksperimendid, mis viidi läbi hiirte ning inimrakkude peal, on viidud läbi kvaliteetselt, siis Walshi sõnul ei ole nende andmete põhjal võimalik jõuda järeldustele, millele antud uuringu läbiviijad jõudsid.

Samuti kritseeris Walsh, et uuringus ei võrreldud tulemusi sigarettide ning e-sigarettide vahel. See oli suur puudujääk uuringus, mis ei võimalda adekvaatseid paralleele sigarettide ning e-sigarettide vahel tuua. Walsh märkis, et teised sarnased uuringud ei ole leidnud seoseid nikotiini ning vähktõve vahel.

Professor Linda Bauld sõnul, kes on juhtiv tubakaekspert, ei saa antud uuringu tulemustest järeldada e-sigarettide mõju inimesele, kuna uuringus kasutati inimrakke, mille võib samuti panna tassi peale suvalisse vedelikku, misjärel see sureb. Seega ei saa uuringust järeldada e-sigarettide mõju tervisele. Kuid sellest olenemata on antud uuring saanud palju kajastust ning seda on ära kasutanud mitmed e-sigarettide vastased, seega on taoliseid uuringuid alati oluline vaadata kriitilise pilguga.

×