0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Tõendid veipimise kohta: Inglismaa uurimus ja kogemus

Sigaretid tapavad üle poole pikaajalistest suitsetajatest. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) sõnul on tubakaepideemia üks suurimaid rahvatervise ohte, tappes üle kaheksa miljoni inimese aastas. Ainuüksi Inglismaal põhjustab suitsetamine ja ka passiivne suitsetamine 65 000 surma aastas. Suitsetamine on UKs suurim tegur, mis põhjustab enneaegset surma ja tervisehäireid.

E-sigaret ehk veip pakub vähem kahjulikku alternatiivi, kuid selle kasutamise ja reguleerimisviisi laialdase erinevuse üle käib pidevalt tuline arutelu. Vaidluste ja erinevate teadmiste taustal on Londoni King’s College’i nikotiini uurimisrühm koostanud juba alates 2015. aastast väga vajalikku uurimistööd, et pakkuda tõenditel põhinevat lähenemisviisi selle valdkonna poliitika kujundamisele.

Psühhiaatria, psühholoogia ja neuroteaduse instituudi tubakasõltuvuse professor Ann McNeill ütles: "Nagu ütles tollase psühhiaatriainstituudi professor Michael Russell üle 40 aasta tagasi: "Tavasigaretti suitsetatakse nikotiini pärast, kuid surrakse sellest eralduva tõrva tõttu“. Alates sellest ajast on välja töötatud mitmesuguseid vähem kahjulikke vahendeid nikotiini tarbimiseks. E-sigaretid aga olid esimesed, mis imiteerisid suitsetamist, pakkudes samal ajal piisavalt nikotiini. Sellega sai veip kiiresti tavasigareti menukaks alternatiiviks“.

Ühe sõltuvuse asendamine teisega?

E-sigaret tuli turule 2010. aastal kui vahend, millega vähem kahjulikul viisil manustada nikotiini, mis on suitsetamisel peamine sõltuvust tekitav aine. Veip aitab vältida paljusid tavasigareti kahjulikke koostisosi, nt tõrv. 2022. aastal kasutas Inglismaal e-sigarette umbes 8% täiskasvanutest, olles aidanud tubaka tarbimise täiskasvanute seas langetada 13,9 protsendile. Aastal 2011 oli see näitaja 19.8%. E‑sigarettide laialdasemat kasutamist varjutas väärarusaam, et just nikotiin on tubaka kahjulik koostisosa ja e-sigaretid lihtsalt asendavad ühe kahjuliku sõltuvuse teisega.

Parimad 2015. aastal kättesaadavad tõendid näitasid, et e-sigaretid ei ületa tõenäoliselt 5% tubaka suitsetamisega seotud kahjudest. Selles vastuolulises valdkonnas oli müra vähendamiseks vaja tugevat ja sisukat uurimistööd. Seega Londoni King’s College’i uurimisrühm otsis vastuseid küsimustele e-sigarettide kasutamise ja mõju kohta. Uuringu tulemused võimaldasid pakkuda tõendeid, mille alusel koostada poliitiliste otsuste ja rahvatervise soovitusi.

Inglismaa e-sigaretipoliitikale aluse loomine

King’s College’i teadlased olid maailmas ühed esimestest, kes uurisid e-sigareti kasutamist. Nende uuringud tuvastasid, et veibi kasutamine aitab tubakasuitsetajatel suitsetamisest loobuda. Lisaks selgus, et suitsetamiskahju vähenemise tõenäosust mõjutasid e-sigareti kasutamise tüüp ja sagedus. Näiteks vähendas igapäevane e-sigareti kasutamine tubaka suitsetamist ja suurendas suitsetamisest loobumise katsete arvu järgmise aasta jooksul. Lisaks need, kes kasutasid iga päev täidetava vedelikupaagiga e-sigarette, jätsid suitsetamise suurema tõenäosusega maha, kui need, kes e-sigarette ei kasutanud. King’s College’i teadlased paljastasid e-sigarettide suhtelise kahju kohta levinud väärarusaamade tagajärjed. Need leiud andsid väärtuslikku teavet, milline on suitsetajate teadmiste tase e-sigarettide kahju kohta võrreldes traditsioonilise suitsetamisega.

Kas mittesuitsetav noor võib hakata veipima?

E-sigarettide üle peetava arutelu peamine keskpunkt on mure, et mittesuitsetavad noored võivad alustada suitsetamisega ja e-sigarettide kasutamise tõttu võib suureneda tubaka suitsetamise oht. King’s College’i uuringud on leidnud, et e-sigareti proovimise ja tubaka suitsetamise vahel on seosed mõlemas suunas. 2022. aasta YouGov Action on Smoking and Health tellitud uuring näitas, et viimase kahe aasta jooksul on 11–18-aastaste veipivate noorte arv kasvanud 4,8%-lt 8,6%-ni. Samas 98% noortest, kes pole kunagi suitsetanud, ei veibi ka praegu. Nikotiini uurimisrühm jälgib noorte seas veipimist edasi, võttes arvesse e-sigarettide kiiret arengut turul.

King’s College’i raportid on Inglismaa terviseameti tubakatarbimise soovituste aluseks

Inglismaa terviseameti eesmärk on kaitsta ja parandada rahva tervist ja heaolu ning pakkuda professionaalset, teaduslikke ja praktilisi teaduspõhiseid tõendeid. Tuginedes Inglismaal laialt levinud King’s College’i murrangulisele tööle veipimise valdkonnas, on Inglismaa terviseamet juba kuuel korral tellinud nikotiini uurimisrühma teadlastelt raporti e-sigarette puudutavatest teadustöödest. Ülevaated on aluseks valitsusele Inglismaa tubakatarbimise piiramise kavale. Kava autor on tervishoiu- ja sotsiaalministeerium, mille eesmärk on toetada kahjude vähendamist alternatiivsete nikotiinivormide, näiteks e-sigarettidega.

King’s College’i raportite põhjal on Inglismaa terviseamet andnud nõu e-sigarettide kasutamise kohta töökohal ja avalikus ruumis, et aidata tööandjatel ja organisatsioonidel oma eeskirju koostada. Royal College of General Practitioners (RCGP) seisukoht e-sigarettide kohta suunab Ühendkuningriigi perearstid King’s College’i koolitusele, et teavitada perearste e-sigarettide rollist kahjude vähendamise suunal.

King’s College’i uurimistöö mõju jõudis ka kaugemale. Tuginedes Inglismaa teadlaste raportitele, soovitas Uus-Meremaa tervishoiuministeerium valitsusel toetada suitsetajaid üleminekul vähem kahjulikele nikotiini alternatiividele. Uus-Meremaal aitasid need raportid kaasa 2018. aastal e-sigarettide legaliseerimisele.

Kõige uuem ja seni põhjalikum Inglismaa Terviseameti 2022. aasta ülevaade vaatleb e-sigareti tarvitamise võimalikke terviseriske. Raportis rõhutatakse, et veipimine ei ole riskivaba, eriti nende jaoks, kes pole kunagi suitsetanud. E-sigaret kujutab endast vaid väikese osa tubaka suitsetamise riskidest lühikeses ja keskmises ajalises väljavaates.

E-sigaretid on aidanud tõsta suitsetamisest loobumise määra

Valitsuse 2019. aasta rohelises raamatus viidatakse Inglismaa terviseametile koostatud 2018. aasta King’s College’i ülevaatele, milles soovitatakse kasutada e-sigarette kui kasulikku panust suitsetaja kahjude vähendamise strateegias. Rohelises raamatus on märgitud, et eesmärk on muuta Inglismaa 2030. aastaks suitsuvabaks. See hõlmab ka ultimaatumit tööstusele muuta suitsetatav tubakas 2030. aastaks aegunuks, kui samal ajal suitsetajad loobuvad või hakkavad kasutama vähem kahjulikke tooteid, näiteks e-sigarette."

2018–2019. aastal toetasid suitsetamisest loobumise nõustajad 236 175 suitsetamisest loobumise katset, mida näitab Inglismaa riikliku tervishoiusteenistuse statistika. Need katsed, mille käigus kasutati e-sigarette, on saavutanud kõrgeima suitsetamisest loobumise määra võrreldes retseptiravimite ja nikotiiniasendusraviga. Seega saab väita, et King’s College’i koostatud uuringutel põhinevad soovitused suitsetamisest loobumise juhenditesse on päästnud lugematu arvu elusid.

 

Tõlgitud artiklist https://www.kcl.ac.uk/news/spotlight/clearing-the-smoke-the-evidence-behind-vaping

×