0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Suitsetajate arv USA’s rekordiliselt madal

Kui UK’s on suitsetajate arv juba mõnda aega märgatavas languses olnud siis nüüd on ka USA suitsetajate arv langenud. Viimastel andmetel on suitsetajate arv USA’s rekordiliselt madalal.

Eelmisel aastal oli ’’Centers for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics’’ (NCHS) andmetel USA’s suitsetajaid umbkaudselt 14%. Kuigi see on üsna suur number ning tähendab seda, et USA’s on umbkaudselt 30 miljonit suitsetajat, siis on see aastaga langenud 2%.

Suitsetajate arv on 50 aasta jooksul märgatavalt langenud

Kui võrrelda antud statistikat 2006. aastaga (20%) siis on 12 aastaga langenud suitsetajate arv 6% mis on juba üsna tähelepanuväärne areng. Näiteks võib veel tuua, et 50 aastat tagasi oli USA’s suitsetajate osakaal umbkaudselt kuni 40% elanikkonnast.

Tänapäeval on NCHS statistika andmetel mehed tõenäolisemad suitsetajad kui naised. Kõige rohkem suitsetajaid on vanusegrupis 45-64 ning seda nii naiste kui meeste seas.

Alaealiste hulgas on suitsetajate arv samuti langenud

Suitsetajate arv on languses ka laste ning teismeliste hulgas. Keskkooli õpilaste hulgas on 7.6% ning põhikoolis 2.1% suitsetajaid. Võrdluseks võib tuua 2011 aasta andmeid, kus keskooli õpilaste hulgas oli 16% ning põhikooli õpilaste hulgas 4% suitsetajaid.

Langus tingitud alternatiivsete toodete efektiivsusest

Selline langus on suuresti tingitud e-sigarettide ning teiste alternatiivsete toodete turule tulekust. Kuna e-sigaretid imiteerivad sigarettide kasutamist, siis on nende abiga üsna lihtne sigarettidest loobuda. Seda kinnitavad erinevad uuringud ning statistikad üle kogu maailma.

×