SMOK Alien batteri 220W (utan element)
SMOK Alien batteri 220W (utan element)
SMOK Alien batteri 220W (utan element)
SMOK Alien batteri 220W (utan element)
SMOK Alien batteri 220W (utan element)
SMOK Alien batteri 220W (utan element)
SMOK Alien batteri 220W (utan element)
SMOK Alien batteri 220W (utan element)

SMOK Alien batteri 220W (utan element)

Dekoration:
Kundpris851.03 SEK
Pris895.82 SEK
Lägg i varukorgenOBS! Inklusive fri frakt för dig.

Alien 220 batteri är riktigt modernt och coolt. Det externa batteriet kan laddas genom ett mikro-USB uttag som också stödjer uppdatering av firmware. Max uteffekt upp till 220 W garanterar stora ångpuffar. Innovation ger kontinuerligt förbättrade vejpingupplevelser!

Rymmer 2 x 18650 element som inte ingår och måste köpas separat!

Element ingår inte och behöver köpas för sig, de hittar Du här>>>

Tekniska data
Mått:85 x 44 x 30 mm
Effektintervall:6–220 W              
Standby ström:< 300 uA             
Spänningsintervall:0,35–8 V     

Motståndsintervall:0,1–3 Ω (VW) / 0,06–3 Ω (TC)          
Temperaturintervall:200–600 ℉/ 100–315 ℃ 

Komplett produkt innehåller:
1 x Alien 220 batteri     
1 x USB-kabel   
1 x bruksanvisning         
Reservdelar      

Äkthetskontroll
1.  Gå med hjälp av din dator eller smartphone till SMOKs officiella webbsida:http://www.smoktech.com/support/      
2.  Skrapa av täckskiktet från säkerhetsdekalen på förpackningen för att få fram 16 koder för äkthetskontroll.Mata in koderna i fältet på webbsidan.Resultatet visas efter ett par sekunder.
3. Vid frågor kontakta SMOKs kundsupport via e-post, telefon eller vår webbsida.

Innan användning
1. Kontrollera att batteriet som används överensstämmer med uppgifterna på BATTERIETS VARNINGSKORT.
2. Kontrollera att behållaren innehåller tillräckligt med e-vätska innan du börjar vejpa.

Komponenter

Batteriets montering
1. Öppna batteriluckan genom att skjuta den åt sidan som det visas på bilden.
2. Sätt i batterierna åt rätt håll.
3. Stäng luckan.

 

 

Om displayen inte aktiveras kontrollera att batterierna fungerar, är monterade på rätt sätt och har tillräckligt med effekt kvar.Om problemet består kontakta vår kundtjänst.

Förångarens montering           
Aliens förångarhuvud är försett med nya generationens fjäderkontakt.Innan du monterar förångaren kontrollera att batterikontakten är fri från smuts.

1)            Anslut förångaren till enheten genom att vrida den medurs.
2)            Efter att du har aktiverat enheten är det bara att trycka på matarknappen för att vejpa.

Användning av batteriet         
1.            Slå på   
När enheten är avstängd, tryck kort 5 gånger på matarknappen under 2 sekunders tid för att slå på den.Displayen visar texten SMOK, ALIEN.

2.            Vejpa   
När enheten är påslagen, håll matarknappen nedtryckt (om ett bloss varar längre än 12 s, avbryts vejpingen och knappen måste frigöras en stund för att kunna fortsätta).
1) Tryck samtidigt på matarknappen och NER knappen för att välja driftläge TC, VW eller MEMORY.
2 ) Tryck samtidigt på matarknappen och UPP knappen för att välja önskad effekt – i VW-läget NORM/SOFT/HARD, TC-läget 15–220 W eller MEMORY-läget M1–M22.
3) Tryck på UPP/NER knapparna för att ändra inställningarna för temperatur eller effekt.

3.            Aktivera displayen        
För att aktivera displayen tryck kort på matarknappen 5 gånger i rad.

4.            Låsa displayen 
För att låsa displayen tryck kort på matarknappen 5 gånger i rad.

5.            Stänga av           
När enheten är låst håll matarknappen nedtryckt i 5 s, välj POWER OFF och displayen slocknar, vilket betyder att enheten har stängts av.

6.            Spara   
I samband med inställning sparas alla inställningar automatiskt.När enheten slås på igen behövs ingen ny inställning.

7.            Menyer och meddelanden        
Efter att enheten har aktiverats tryck kort på matarknappen 3 gånger i rad för att öppna huvudmenyn.Ett långt tryck på matarknappen bekräftar gjorda val och knapparna UPP/NER hjälper att flytta sig mellan menyvalen.


TC-läget

TC-läget finns tillgängligt om Alien använder en förbrännare av TC-typen.

1. Att välja TC-läge: du kan växla mellan TC-, VW- och MEMORY-läget när displayen är aktiverad och du samtidigt trycker på matarknappen och NER knappen.
2. För att välja effekt 15–220 W tryck samtidigt på matarknappen och UPP knappen.
3. I TC-läget använd UPP/NER knappar för att ställa in önskad temperatur med ett intervall på 10 °F (ca 5 °C).
4. Öppna menyn för val av förbrännarmaterial.Du kan välja mellan tre förbrännarmaterial med olika temperaturkänslighet:T-NI / T-TI / T-SS.
5. Öppna menyn för justering av ingångsmotstånd.Förångarens ingångsmotstånd kan regleras med hjälp av UPP/NER knappar.
6. Om displayen visar texten TEMPERATURE PROTECTED har förbrännarens temperatur gått upp till max tillåtna gräns under vejping.Vid sådant fall fortsätter Alien batteri att fungera, men inte med önskad effekt.

VW-läget

Aliens VW-läge finns tillgängligt för alla typer av förångare.

1. Att välja VW-läge: du kan växla mellan TC-, VW- och MEMORY-läget när displayen är aktiverad och du samtidigt trycker på matarknappen och NER knappen.
2. För att välja effektnivå tryck samtidigt på matarknappen och UPP knappen.

STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT.

3. I VW-läget använd UPP/NER knappar för att ställa in önskad effekt med ett intervall på 0,1 W.

MEMORY läget

1. Att välja MEMORY-läge: du kan växla mellan TC-, VW- och MEMORY-läget när displayen är aktiverad och du samtidigt trycker på matarknappen och NER knappen.
2. Använd UPP/NER knappar för att välja effektnivå STRENGTH HARD, STRENGTH NORM, STRENGTH SOFT.
3. Vänta i 5 s eller tryck på och håll ner matarknappen för att göra önskade inställningar M1–M22; för att öka/minska effekten använd UPP/NER knappar.

Knappfunktioner

Displaymeddelanden


Batteriet har 3 månaders garanti

Betalning
100 % säkra betalningar
Hos oss kan du betala via länken till din bank i Estland, Finland, Lettland, Sverige eller Danmark.

Dessutom kan du betala via Paypal.
Frakt
Nicorex e-butik skickar varor till totalt 56 länder..
GRATIS frakt till Estland och Lettland när du handlar för minst 381.20 SEK.
GRATIS frakt till Norden och andra länder när du handlar för minst 476.50 SEK.

Estland och Lettland 1-3 arbetsdagar från 24.68 SEK
Finland, Sverige, Danmark 1-5 arbetsdagar från 46.70 SEK
Norge 1-6 arbetsdagar från 84.82 SEK
Hela EU 1-7 arbetsdagar från 46.70 SEK
Utanför EU 1-2 veckor från 84.82 SEK

Passar ihop med produkterna

4 e-vätskor + 2 gratis förångare
301.15 SEK  451.72 SEK
3 e-vätskor ( -19% )
189.65 SEK  225.86 SEK