Nyheter

Sju myter om e-cigaretten


Dagens media är full av sensationella rubriker om e-cigaretter varav några är sanna och några, ja … ganska så långt ifrån sanningen. Här vill vi krossa några av de vanligaste myterna som kan förekomma i media.

Att använda en e-cigarett är samma sak som tobaksrökning

Egentligen är det synd att dessa redskap kallas för e-cigaretter som låter väldigt lik vanliga cigaretter och leder till att dessa två mycket olika saker förknippas med varandra. E-cigaretter skiljer sig i sin natur helt från vanliga cigaretter. E-cigaretter är förångare. De förbränner inte tobak, utan värmer upp e-vätskan och förvandlar den till ånga.

E-cigaretter är tobaksprodukter

E-cigarett är inte en tobaksprodukt, den har absolut ingenting med tobak att göra. E-vätskan, som används i e-cigaretter, innehåller fyra ingredienser: vatten, vegetabiliskt glycerin eller propylenglykol, smakämnen och nikotin för några e-vätskor. Låt oss nu jämföra dessa ingredienser med röktobak som innehåller över 600 ingående ämnen och som under förbränning avger över 7000 kemikalier, varav 69 är kända som cancerogener och många andra som mycket giftiga.

E-cigaretten är tonåringars inkörsport till rökning

Myten att e-cigaretten fungerar som en inkörsport till rökning för ungdomar har diskuterats mycket i medierna. Man tror att e-cigarettens smaker och förpackning verkar tilldragande för ungdomar, men undersökningar har visat någonting helt annat. Mycket få ickerökare börjar använda e-cigaretter. Dr. Ted Wagner genomförde en undersökning vid Oklahoma Universitet som fokuserades på ”porthypotesen”. Som ett resultat av undersökningen drogs slutsatsen att bara en av 1300 studenter började konsekvent konsumera nikotin genom e-cigaretter. En annan undersökning som genomfördes av programmet Rökning och Hälsa visade att testande eller regelbunden användning av e-cigaretter är nära sammanbundet till personens befintliga rökvanor. Undersökningen visade att sannolikheten för att ha testat e-cigaretten var mycket högre hos barn och ungdomar som rökte vanliga cigaretter än hos dem som var ickerökare.

Alla, även barn kan köpa e-cigaretter

Även om staten inte har förbjudit försäljning av e-cigaretter till minderåriga genom lag innebär inte det att e-cigaretthandlare säljer sina produkter till minderåriga. De flesta företagare följer rimliga restriktioner som inte tillåter försäljning av e-cigaretter till barn och ungdomar. Även om e-cigaretter är mindre farliga vill ingen skapa nikotinberoende hos barn.

E-cigarettutrustning är explosionsfarlig

Rubriker tar upp chockerande händelser där elektroniska cigaretter har exploderat. Vid de flesta fallen har orsaken varit användning av en batteriladdare som inte är avsedd för batteriet. Att använda en icke kompatibel laddare i stället för den som medföljer produkten medför risken att utsätta utrustningen för fel spänning, vilket kan leda till överhettning. Den risken finns inte enbart hos e-cigaretter utan hos många andra laddningsbara produkter.

E-vätskan innehåller kylarvätska

Den gängse myten är den mest absurda av alla myter. Några e-vätskor innehåller propylenglykol (PG), ett ämne som även förekommer i kylarvätska. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har kategoriserat PG som ”i allmänhet säkert att hantera”. PG är ett icke toxiskt ämne som används bl.a. i några läkemedel till luftvägar. Dessutom förekommer PG i ett flertal livsmedel. Nu känns den mycket mindre farlig, eller hur?

E-cigarettångan i omgivningsluften är skadlig

Den senaste tiden har allt fler förbud införts mot användning av e-cigaretter på offentliga platser. Även om det fortfarande finns få bevis om e-cigarettångans skadlighet i omgivningsluften vet man med säkerhet att e-cigarettens ånga och tobaksrök skiljer sig från varandra som dag och natt. Forskare vid Södra Kaliforniens Universitet fann 10 gånger färre skadliga partiklar i omgivningsluften som innehöll ånga från en e-cigarett, jämfört med cigarettrök.

Eftersom det förekommer många felaktiga uppfattningar om e-cigaretter är det viktigt att kunna särskilja myter från fakta. Det finns fortfarande mycket kvar att forska kring e-cigaretters långsiktiga påverkan på människohälsan och det är viktigt att allmänheten får kontinuerligt ta del av nya forskningsresultat utan att låta sig vilseledas av kortsiktiga klickjagande rubriker.« Tillbaka till alla nyheter