Uutiset

Seitsemän väitettä sähkösavukkeista


Mediassa esitetään tämän tästä sensaatiota hakevia väitteitä sähkösavukkeista, osa niistä on totta, osa … ei ihan totta. Tässä haluamme oikaista muutaman usein lehdissä julkaistun väitteen.

Sähkösavukkeen käyttäminen on sama kuin perinteisen savukkeen polttaminen

On valitettavaa, että näistä laitteista on käytetään sähkösavuke-nimitystä, sillä nimi jo itsessään viittaa savukkeeseen ja näin luodaan kahden aivan eri asian väliin keinotekoinen yhteys. Sähkösavukkeet ovat olemukseltaan aivan muuta kuin perinteiset savukkeet. Sähkösavukkeet ovat höyrystimiä. Niissä ei polteta tupakkaa, vaan kuumennetaan e-nestettä, muuttaen sen höyryksi.

Sähkösavukkeet ovat tupakkatuotteita

E-savuke ei ole tupakkatuote, sillä ei ole tarkemmin sanottuna perinteisen savukkeen kanssa mitään yhteistä. E-neste, joita sähkösavukkeissa käytetään, sisältää neljää ainetta: vesi, kasviperäinen glyseriini tai propyleeniglykoli, makuaineet ja joissakin e-nesteissä myös nikotiini. Se on aivan eri asia kuin tupakansavu, jossa on runsaat 600 eri ainetta ja josta palamisprosessin aikana vapautuu yli 7000 kemikaalia, joista 69 tunnetaan syöpää aiheuttavana aineena ja useat niistä ovat erittäin myrkyllisiä.

Sähkösavuke on teini-ikäisille oikotie tupakoinnin aloittamiseen

Väitettä, että sähkösavuke aiheuttaa nuorissa halun oikeiden savukkeiden kokeilemiseen ja tupakoinnin aloittamiseen, on mediassa runsaasti käsitelty. Luullaan, että sähkösavukkeiden maut ja pakkaus ovat nuorien kannalta houkuttelevia, mutta tutkimustulokset ovat osoittaneet toisenlaisen tilanteen. Tupakoimattomat ihmiset aloittavat sähkösavukkeen käyttämisen hyvin harvoin. Tohtori Ted Wagner on toteuttanut Oklahoman yliopistossa tutkimuksen, jonka keskipisteessä oli hypoteesi nuorten tupakointitottumuksen syntymisestä sähkösavukkeen avulla. Hän päätteli tutkimustulosten pohjalta, että vain yksi 1300 tutkimukseen osallistuneesta opiskelijasta aloitti säännöllisen nikotiinin nauttimisen sähkösavukkeiden avulla. Toinen tutkimus, joka on toteutettu Tupakointi ja terveys -ohjelman puitteissa, selvitti, että sähkösavukkeiden kokeileminen tai säännöllinen käyttö ovat tiiviisti yhteyksissä jo olemassa olevaan tupakointitottumukseen. Tutkimuksessa selvisi, että todennäköisyys, että tupakoivat lapset ja nuoret ovat kokeilleet sähkösavukkeita, on tupakoimattomiin verrattuna huomattavasti suurempi.

Sähkösavukkeita saavat ostaa kaikki halukkaat, jopa lapset

Edes se, että maassa ei ole sähkösavukkeiden myyminen ali-ikäisille laissa kielletty, ei tarkoita, että sähkösavukkeiden valmistajat markkinoisivat tuotteitaan ali-ikäisten keskuudessa. Suurin osa alan yhtiöitä noudattaa kohtuullisia rajoituksia, jotka eivät salli sähkötupakan myymistä lapsille ja nuorille. Sähkösavukkeet ovat turvallisempia, se on totta, mutta kukaan ei halua aiheuttaa lapsissa nikotiiniriippuvuutta.

Sähkösavukkeet saattavat räjähtää

Otsikoissa levitetään järkyttäviä uutisia räjähtävistä sähkösavukkeista. Näissä tapauksissa on usein syynä kuitenkin akkuun sopimattoman latauslaitteen käyttäminen. Jos savukkeessa käytetään eri laturia kuin laitteen toimitukseen kuuluvaa, voi syntyä vaara, että laiteeseen syötetään väärä jännite, joka aiheuttaa sen ylikuumentumisen. Sellainen vaara ei liity pelkästään sähkösavukkeisiin, vaan kaikkiin ladattaviin laitteisiin.

E-nesteessä on jäätymisen estoainetta

Tämä usein toistettu väite on täysin tuulesta temmattu. Joissakin e-nesteissä on propyleeniglykolia (PG), ainetta, jota käytetään myös jäätymisen estoaineena. FDA on luokitellut PG:n ”yleisesti turvalliseksi aineeksi”. PG on myrkytön ja sitä on käytetty myös joissakin hengityselinten lääkeaineissa. PG:tä on myös joissakin elintarvikkeissa. Sehän tuntuu näiden tietojen pohjalta paljon turvallisemmalta, eikö niin?

Ilmaan haihtuva sähkösavukkeen höyry on vaarallinen

Viime aikoina on yhä useammin kielletty sähkösavukkeen käyttäminen julkisilla paikoilla. Vaikka ilmaan haihtuvan sähkösavukkeen höyryn vaarallisuudesta on vielä hyvin vähän todisteta, on tiedossa, että sähkösavukkeen höyry poikkeaa tupakansavusta kuin yö päivästä. Etelä-Californian yliopiston tutkijat ovat löytäneet ilmaan haihtuvasta sähkösavukkeen höyrystä 10 kerta vähemmän vaarallisia aineita kuin perinteisen savukkeen savusta.


Sähkösavukkeista kiertää paljon vääriä uskomuksia, joten on tärkeätä ymmärtää, mikä on totta ja mikä tarua. Sähkösavukkeiden pitkäaikaista vaikutusta ihmisten terveyteen on tutkittu vielä hyvin vähän, mutta on tärkeää, että sähkösavukkeisiin liittyvistä asioista tiedotetaan totuuden mukaisella tavalla ja vältettävä vain runsaasti huomiota saavien sensaationhakuisten otsikkojen laatimista.« Return back to news feed