0 Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu ×

Live Chat Ma-pe 09:00 – 17:00, muina aikoina lähetämme vastauksen sähköpostiviestinä!


Syötä tietosi, lähetämme tarvittaessa keskusteluhistorian

Filtreeri postitusi

Sähkötupakan käyttöön liittyviä kokemuksia ja sivuvaikutuksia käsittelevä tutkimus, johon osallistui 19 000 sähkötupakan käyttäjää

Tausta: Sähköisten savukkeiden käyttö on viime vuosina räjähdysmäisesti kasvanut. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida e-savukkeiden käyttäjien ominaisuuksia ja kokemuksia sekä tutkia perinteisten savukkeiden käytöstä kokonaan ja osittain e-savukkeita käyttämään siirtyneiden tupakoitsijoiden välisiä eroja.

Menetelmät: laaditaan kyselykaavake, joka käännettiin 10 kielelle ja ladattiin verkkopohjaiseen kyselyportaaliin. E-savukkeiden käyttäjiä kutsuttiin osallistumaan kyselyyn nykyisistä tupakoitsijan tottumuksista riippumatta. Osallistujat jaettiin osallistumisen aikana vallinneen tupakointikäyttäytymisen pohjalta kahteen ryhmään: entiset tupakoitsijat ja nykyiset tupakoitsijat.

Tulokset: tutkimukseen osallistui yhteensä 19 414 henkilöä, joista 88 (0,5 %) eivät olleet e-savukkeen käyttämisen aikana tupakoitsijoita. 81,0 % ilmoitti vaihtaneensa tupakoinnin kokonaan (entiset tupakoitsijat) e-savukkeisiin, mutta osa nykyisistä tupakoitsijoista ilmoitti vähentäneensä tupakoinnin 20 savukkeesta 4 savukkeeseen päivässä. He olivat käyttäneet e-savuketta keskimäärin 10 kuukautta. He aloittivat e-savukkeiden käyttämisen nesteillä, joiden nikotiininpitoisuus oli keskimäärin 18 mg 1 ml kohtaan; 21,5 % käytti nesteitä, joiden nikotiinipitoisuus oli yli 20 mg/ml. Vain 3,5 % osallistujista käytti kyselyn aikana nikotiinittomia nesteitä. Entisillä tupakoitsijoilla oli vahva riippuvuus (Fagerströmin tupakkariippuvuustestissä 7 pistettä) ja he kuluttivat enemmän savukkeita (kyselyn aikana 21 savuketta päivässä) kuin nykyiset tupakoitsijat. Merkittävin syy e-savukkeisiin siirtymiseen oli molemmissa ryhmissä halu vähentää passiivisen tupakoinnin vaikutusta. Suurin osa arveli e-savukkeiden olevan vähemmän haitallisia kuin perinteisten tupakkasavukkeiden ja 11,0 % arveli niiden olevan täysin haitattomia. Yli puolet osallistujista (59,8 %) ilmoitti sivuvaikutuksista, joista eniten mainittiin suu- ja kurkkukipu; sivuoireet olivat lieviä ja hävisivät melkein kaikkien vastanneiden kohdalla (osittain tai kokonaan). Osallistujat havaitsivat myös fyysisen kunnon oleellisen parantumisen ja aikaisemmin todettujen sairauksien (mm. hengityselinten sairauksin, mm. astman ja kroonisen obstruktiivisen keuhkosairauden) oireiden lievittyvän. Entisen tupakoitsijan tila yhdistettiin itsenäisesti myönteisiin terveysvaikutuksiin ja sairauksien oireiden lievittymiseen.

Johtopäätökset: tämän jatkuvan maailmanlaajuisen kuluttajakyselyn tulokset osoittavat, että e-savukkeita käytetään lähinnä tupakoimiseen liittyvien terveyshaittojen vähentämiseen. E-savuke saattaa olla tehokas jopa voimakkaasti tupakkariippuvaisilla henkilöillä ja sitä käytetään vaihtoehtona perinteiselle savukkeelle pitkän ajan sisällä. Käytön alussa käytetään nikotiinipitoisia nesteitä, käytön edetessä pyrkivät käyttäjät vähentämään nikotiinin saantia ja hyvin pieni osa käyttäjiä on ottanut käyttöön nikotiinittomat nesteet. Sivuvaikutukset ovat lieviä ja myönteinen vaikutus terveyteen merkittävä, erityisesti sellaisten käyttäjien kohdalla, jotka ovat vaihtaneet perinteisen tupakoinnin kokonaan e-savukkeisiin. On suositeltavaa, että aiheesta tehtäisiin täydentävästi asukas- ja interventiotutkimuksia.

Lisätiedot: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/htm#sthash.2DvPVMQi.dpuf

×