0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Pikaajaline uuring näitab, et e-sigaretid ei kahjusta kopse

On pidevalt vaieldud, et kuna e-sigaretid on niivõrd uued, siis puuduvad pikaajalised uuringud. Nüüdseks on avaldatud esimene pikaajaline uuring e-sigarettide mõjust kopsudele ja tulemused on äärmiselt positiivsed.

Nimelt uuris Dr. Riccardo Polosa Catania ülikoolis e-sigarettide mõju kopsudele. Uuring kestis kolm ja pool aastat. Uuringus osales 9 inimest, kuid mis teeb selle uuringu eriliseks on see, et uuriti e-sigareti kasutajaid, kes polnud kunagi suitsetanud. See välistas selle, et suitsetamisest tulenevaid terviserikkeid ei saanud antud uuringus e-sigarettide kaela ajada.

Uuringu kvaliteedi kontroll oli väga range ning katsealuseid uuriti enne uuringusse kaasamist põhjalikult. Samuti kasutati viimase peal tehnikat ning korrektseid meetodeid. Mõõdeti nii vererõhku, südamerütmi, kaalu, kopsu funktsioone ning respiratoorseid sümptomeid.

See uuring on esimene omalaadne sellepoolest, et uuritakse e-sigareti kasutajaid, kes ei ole kunagi suitsetanud. Uuringus osales 9 inimest seetõttu, et on raske leida e-sigareti kasutajaid, kes ei ole varasemalt tubakaga kokku puutunud. Kuid kuna osales kõigest 9 inimest, võimaldas see uurijatel igat inimest individuaalselt ning täpselt jälgida.

See on väga julgustav, mis loodetavasti innustab uurijaid üha enam taoliseid pikaajalisi ning kvaliteetseid uuringuid tegema.

Uurijad võtsid oma töö kokku järgnevalt, ’’Me ei leidnud ühtegi muutust spiromeetrilistes indeksites, respiratoorsetes näitajates, ühtegi märki kopsu ärritusest ega ka varajasi sümptomeid kopsuhaigustest kui võrdlesime e-sigareti kasutajate näitajaid mittesuitsetavate isikutega’’.

Samuti ütlesid uurijad, et ’’Kuigi osalejate arv oli väike, näitavad tulemused, et e-sigaretid on kopsudele üsna ohutud ning tõenäoliselt ei tekita e-sigaretid kasutajates kahju kopsudele. Edaspidised uuringud suurema osalejate arvuga ning endiste suitsetajate ja varasemalt mittesuitsetanud isikutega annaks veelgi täpsemaid tulemusi’’.

On äärmiselt oluline, et uuringuid viidaks läbi erapooletult ning korrektseid meetodeid kasutades. Samuti on oluline, et uurijad oskaks informatsiooni korrektselt tõlgendada, et inimesed valesti aru ei saaks. Loodame, et selliseid uuringuid tehakse tulevikus veelgi, et inimesed üha paremini informeeritud otsuseid saaks teha.

×