0 Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu ×

Live Chat Ma-pe 09:00 – 17:00, muina aikoina lähetämme vastauksen sähköpostiviestinä!


Syötä tietosi, lähetämme tarvittaessa keskusteluhistorian

Filtreeri postitusi

Onko sähkötupakka vaarallisempi kuin perinteinen savuke?

Viime viikoilla on mediassa julkaistu pelkoa aiheuttavaa sanomaa sellaisilla otsikoilla kuten ”Tutkimukset ovat osoittaneet, että e-savukkeessa on 10 kertaa enemmän syöpää aiheuttavia aineita kuin perinteisissä savukkeissa” ja ”E-savukkeella on 10-kertainen syöpää aiheuttava vaikutus perinteiseen savukkeeseen verrattuna”. Tällaisten otsikkojen näkeminen saa pohtimaan, onko todellisuudessakin aihetta huoleen tai onko kyseessä pelkkä jakaa ja tykkään –klikkausten ”kalastelu”.

Nämä edellä mainitut kauhua kylvävät otsikot ovat peräisin Japanin terveydenhuoltoministeriön teettämästä tutkimuksesta, joka julkaistiin marraskuussa 2014. Linkki tutkimukseen: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11192/htm.Kun tutkimukseen ja sen johtopäätöksiin tutustuu tarkemmin, ei ole enää epäilystäkään, että lehtiartikkelit eivät välitä totuudenmukaista kuvaa. Eli kyse on kuin onkin vain klikkausten kalastamisesta.

Tutkimuksessa on analysoitu kemiallisten yhdisteiden pitoisuutta e-savukkeen höyryssä. Mukana olivat 13 japanilaisen e-savukebrändin tuotteet. Tutkimuksessa käytettiin kojetta, joka veti e-savuketta ja päästi höyryä, jonka sisältöä tutkijat analysoivat.

Tutkimuksessa lukee, että merkittävimpiä syöpää aiheuttavia ja myrkyllisiä yhdisteitä, mm. nitrosamiineja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä), joita havaitaan aina perinteisistä savukkeista syntyvässä savussa, e-savukkeen höyryssä ei ole. Nikotiinin korvaushoidossa käytettävissä laastareissa ja purukumeissa on nitrosamiineja perinteiseen savukkeeseen verrattavissa olevassa määrässä. Em. tutkimuksessa keskityttiin e-savukkeen höyryssä sisältyviin karbonyyliyhdisteisiin ja niiden määriin. Tutkimuksessa oli mukana 13 japanilaista e-savukebrändiä ja niiden höyrystä tutkittiin mm. formaldehydin, asetaattialdehydin, asetonin, akroleiinin, propanaalin, krotonaldehydin, butanaalin, glyoksaalin ja metyyliglyoksaalin pitoisuuksia.

Neljän e-savukebrändin tuotteista ei löytynyt karbonyyliyhdisteitä lainkaan. Muissa yhdeksässä e-savukkeen höyryssä oli erilaisia karbonyyliyhdisteitä, joissakin enemmän ja joissakin vähemmän. Vain yhden brändin e-savukkeessa on 10-kertainen formaldehydin pitoisuus perinteisen savukkeen savuun verrattuna. On ilmeistä, että tämä tosiasia sai median välittämään tiedon, että e-savuke onkin tosiasiassa 10 kertaa haitallisempi kuin perinteinen savuke.

Akkuteholla oli tutkimustuloksissa myöskin oma merkittävä roolinsa. Kun akun jännite nostetaan 3,2 voltista 4,8 volttiin, e-savukkeen höyryssä kasvoi formaldehydin, asetaalialdehydin ja asetonin pitoisuus 4-200-kertaiseksi. Tutkimuksessa käytetyn akun jännite oli yli 3V.

Tutkimuksesta tehty johtopäätös oli, että on e-savukkeita, joiden höyryssä on karbonyyliyhdisteitä, joilla on terveysvaikutuksia, mutta suurimmassa osassa tapauksia on haitallisten aineiden pitoisuus alhaisempaa kuin perinteisen savukkeen savussa.

E-savukkeet ovat olleet useiden tutkimusten kohteina, mutta väitettä, että e-savuke on terveellisempi vaihtoehto tupakoitsijoille kuin perinteinen savuke, ei ole voitu kiistaa. Sen sijaan on osoitettu, että toimialaa tulisi ryhtyä nopeasti laillisesti säätämään, jotta kuluttajille tarjottaisiin aina vain laadukkaita e-savukkeita. Alan markkinoilla ei ole sääntöjä, joten tarjolla on monenlaisia tuotteita, ja se saattaa olla osasyynä siihen, miksi tutkimustulokset aiheuttavat uusia kysymyksiä ja varmasti on oma merkittävä roolinsa tässä myös mediajulkaisujen havaitsemassa mahdollisuudessa, että aihetta käsittelevät otsikot keräävät takuuvarmasti runsaasti klikkauksia.

×