0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

Nytt år nye muligheter eller hvordan vinner man over galskapen

„Godt nytt år!“ – denne kjente setningen hører vi ved hvert årsskifte og en stund etter. Men hva betyr „godtnyttår“ egentlig? Skal et „godt nytt år“ være bedre enn den forrige? Eller blir det samme som foregående år? Blir „godt“ også godt? Kanskje er det er passende å ønske „Et bedre nytt år!“?

Albert Einstein har sagt: „Galskap - det er å gjenta noe gang etter gang og forvente ulike resultater.“ Man glemmer ofte den såpass enkle og logiske sannheten som livet. Vi venter og håper at ting skal bli stadig bedre, men i virkeligheten gjør vi ikke noe selv for å oppnå dette, tråkker heller den kjente stien og anklager gjerne foreldre, regjeringer, værforhold ... Men hva skal man gjøre og hvordan skal man gjøre ting annerledes for at det nye året skal bli minst godt eller ende bedre?

„Hver mann er sin egen herre og skaper sin egen lykke“ vet vi fra en kjent sang. Denne melodien henviser tydelig på planlegging og målretting. Men hvordan gjør man det?

Formål er drømmer med en frist. Formål er noe som får oss til å handle, og gir oss motivasjon. Et godt formål er formulert positivt og resultatet er noe som er tilstrekkelig motiverende for deg, noe som du vil strebe etter. Ved formulering av ditt formål er det godt å følge SMART-regler. Et godt formål er:

Spesifikt – forståelig og målrettet
Målbart – jeg forstår godt når jeg har oppnådd målet
Ajourført – jeg vet når jeg vil oppnå målet
Realistisk – målet er ikke bare en drøm
Nøyaktig – formulert nøyaktig, ikke uklart

Når man streber etter større og mer fjerne formål er det smart å dele det endelige målet i mindre biter, fordi oppnåelsen av mindre delresultater gir oss en suksessopplevelse, en god følelse og dermed også mer motivasjon til å fortsette mot neste formål, helt til ønsket sluttresultat.

Eksempel:

For å kunne sette nøyaktige mål er det lurt å kartlegge dagens situasjon på forhånd. F. eks. at i dag, den 2. januar 2016 røyker jeg i gjennomsnittet en pakke vanlige sigaretter pr. dag.

Vi setter følgende mål basert på SMART-regelen:

Jeg slutter fullstendig med vanlige sigaretter innen 24. juni 2016.

Dette er et langsiktig mål og derfor deler vi det i mindre biter, i delmål.

1. Innen 24. januar 2016 har jeg startet å bruke e-sigaretter.
2. Innen 24. april 2016 har jeg redusert røyking av vanlige sigaretter med 50%, unngår å røyke hjemme og på jobben.
3. Innen 24. juni 2016 har jeg fullstendig sluttet å røyke vanlige sigaretter.

Husk: Hvis du ikke er fornøyd med noe i livet dit, bør du kartlegge situasjonen som du ikke er fornøyd med og sett sammen en handlingsplan. Sett sikre, tidsbestemte, målbare og realistiske mål, og opplev tilfredshet ved hver minste seier. Ikke kjør deg fast i galskapen som A. Einstein har satt ord på, la være å klandre foreldre, regjering, værforhold osv. for det som er galt i livet ditt. Ta tak i livet ditt og gjør noe annerledes enn du gjorde i 2015.

×