0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Nicorexi missioon

Tänasel päeval on Eestis juba mitmeid ettevõtteid, kes müüvad e-sigarette ning e-vedelikke. Teatakse suurimaid ning tuntakse ka väiksemaid tegijaid ning nii mitmeidki ettevõtteid pannakse ühte potti. Kelle toodete ja teenustega ollakse rahul ja kelle omadega mitte.

See-tõttu võtsime nõuks sõnastada täpsemalt, nii ettevõtte siseselt endile kui ka klientidele ja tarbijatele, Nicorexi tegeliku algse ja tänase missiooni oma tegemistes. Seda tegelikku eesmärki, millest kõik alguse sai.

Aastaid tagasi, kui tänase ettevõtte asutajad kuulsid sellisest imevahendist nagu elektrooniline sigaret, oli aeg kui Eestis oli ehk käputäis inimesi, kes antud toodet olid üldse näinud või kuulnud ning mitte ühtegi ettevõtet, kes asjaga üldse tegelenud oleks. Siinkohal mainime ära, et meie ei olnud seda toodet kunagi füüsiliselt katsunud vaid meid kannustas peljalt idee, meid kannustas võimalus ning selle võimaluse ajendil sai 2008a. esimesed e-sigaretid Eestisse tuua.

Kuuldes sõna „elektrooniline sigaret – nikotiini manustamiseks ilma kahjulike aineteta“ vaimustus meis mõte revolutsioonist.

Mitte ainult ei näinud me võimalust ettevõtlustuluks (mis on iga eraettevõtte alustamise üks alustalasid ning ilma milleta ettevõtlus kui selline ei saagi toimida) vaid me nägime kaugemat eesmärki, midagi millega on võimalik palju head ära teha. Võimalust teha midagi, levitada midagi sellist, mis aitab inimesi, aitab meid endid – pääseda sigareti hävitavatest küünistest.

Enne kui elektrooniline sigaret laialt levima hakkas, mida võiks pidada aastaks 2012 (kui tuli eGo Sigma CE4) oli läbi elatud mitmeid kordi kui antud äri uksed tuli sulgeda riiklike instantsioonide käsul. Oli kümneid kordi, kui tekkisid tohutud pinged asjaosaliste endi vahel. Oli mitmeid kordi kui iga teine meist oleks alla andnud ning selle toote levitamise lõpetanud. Vähemalt kahel korral käskis Tarbijakaitseamet edasimüüjatelt kõik tooted letilt korjata ning kolmandal korral polnud enam ükski edasimüüja nõus tooteid tagasi võtma, tohutute takistuste ja probleemide tõttu.

Kuid kõigest olenemata suudeti esimesed 4 aastat üle elada ja eksistents säilitada. See mis seda päädis, oli tõeline missioon ja kaugem visioon. Olgem ausad ja küsigem endalt, kes meist on nõus võitlema 4 aastat riiklikul tasandil, igapäevases hirmus, et millal suletakse uksed lõplikult. Neli aastat teenides tulu, mis võimaldas heal juhul tasuda arved. Ning alles aastal 2012, tänu eGo Sigma Ce4 turule tuleku tõttu, mis tegi toote kordi populaarsemaks, tekkis e-sigareti müüjatel võimalus hakata panustama ettevõtte arengusse ja avama poode ning looma uusi töökohti.

Võitlus ei ole lõppenud, vaid kestab edasi ja aina „verisemalt“, kuid tänaseks on välja kasvanud mitmed tublid ja tunnustatud ettevõtted antud valdkonnas, kes on võimelised seda võitlust efektiivsemalt pidama.  Koos on loodud Liit, mis on valdkonna katuseorganisatsiooniks ning tagab, et kõik Liidu liikmed tegutsevad heas usus ning panustab kõik vahendid võitluseks antud toote eest riiklikul tasandil.

See on olnud meie igapäevane sotsiaalne ülesanne, aidata inimesi suitsetamisest loobuda. Ning samal ajal oleme sama palju, kui mitte rohkemgi, rõhku pannud sellele, et teha riigile selgeks, et see toode on parim alternatiiv. Me oleme pidanud võitlema mitmel rindel korraga ning meie igapäevasest tööst moodustab e-sigareti müük pelgalt 30%.

Sest ei saa enam ignoreerida sadu ja sadu uuringuid, mis tõestavad eelpool mainitut ning konstateerivad fakti, et ca 40% inimestest loobub suitsetamisest ainult tänu e-sigaretile ning väga suur osakaal sellest 40%-st lõpetab aasta-kahe pärast ka elektroonilise sigareti kasutamise ning jõuab nö. lõppfaasi, ehk suitsuvabasse ellu.

Meie Nicorexis, oleme alati oma tegevuses fokusseerunud klientide teenindamisele, müüki kui sellist peame me tulemuse põhjuseks, ehk õnneliku kliendi tulemiks. Meie eesmärk on klient õnnelikuks teha, klienti mure korral aidata ning alati talle parimaid pakkumisi teha, läbi õnneliku ja rahuloleva klientuuri saab areneda ka ettevõte. Me ei ole kunagi oma kolleege jaepoodides nimetanud müüjateks või klienditeenindajateks vaid hoopis konsultantideks, seda vägal lihtsalt põhjusel, sest Veiplandi jaepoed ei ole müügikohad vaid pigem nõustamiskeskused, kus töötavad konsultandid, kelle ainuke eesmärk on klienti nõustada. Me ei müü toodet vaid me müüme kvaliteetset ja olulist teenust, läbi mille saab klient endale tagada puhtama ja tervislikuma eluviisi.

Me kõik tuleme igapäev tööle, et aidata sõpru, tuttavaid, nende sõpru, kliente ja  võhivõõraid inimesi tervislikuma eluviisi peale. Mõeldes nende peredele ja lastele, kes kannatavad passiivse suitsetamise all, aitame pereemadel ja –isadel loobuda pahest mis on negatiivseks eeskujuks nende lastele. Aitame noori, kes on värskelt sattunud suitsu küüsi, aitame kõiki, kes soovivad oma elus muudatust ning harime ka neid, kes veel ei tunnista e-sigaretti kui võimalust.

E-sigaret on „harm reduction“ 95% kahjutum toode tavalisest sigaretist ja see on sillaks suitsetamise mahajätmiseks.

See on see, mida me teeme, see on meie missioon - ehitada sild inimestele, kes on sattunud sigareti küüsi, võtame neil käest ja aitame neil jõuda elu õnnelikuma faasini, ehk suitsuvabasse ellu.

×