0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Kas e-sigaretid võivad põhjustada infarkti?

Hiljuti avaladati uuring, mille kohaselt võib e-sigareti kasutamine viia infarktini. Antud uuringut esitleti esmakordselt Nikotiini alaste uuringute konverentsil ’’Society of Research on Nicotine and Tobacco’’ (SRNT).

Antud uuringule andis omapoolse hinnangu dr. Michael Siegel. Antud uuring analüüsis andmeid 2014-2016 aastal läbiviidud riikliku tervise küsitlustest. Küsitlustele vastas 69 725 inimest, kellelt uuriti, kas nad on hetkel suitsetajad, nende demograafilisi näitajaid nagu vanus, sugu ning kehamassiindeks, samuti uuriti nende tervisilikku seisundit.

Samuti vastasid inimesed, kas nad on hetkel e-sigareti kasutajaid või suitsetajad ning kas neil on kunagi olnud infarkt. Uurijad leidsid seose e-sigareti kasutamise ning infarkti tekkimise vahel (koefitsient suhe 1.8). Seega järeldasid uurijad, et e-sigareti kasutamine kahekordistab infarkti tekkimise võimaluse.

Jällegi on oluline uuringut terava pilguga lugeda, kuna selgub, et tegelikult see päris nii ikkagi ei ole. Dr. Siegel’i sõnul tuleks antud uuringus tähele panna teadatuntud fakti ’’korrelatsioon ei võrdu põhjusliku seosega’’. Antud uuringus on välja toodud korrelatsioon, mitte konkreetne seos. Seega ei saa e-sigarette seostada infarkti tekkimisega.

Kuna antud uuringu puhul analüüsiti küsitlusi, kus uuriti seda, kas inimesel on kunagi olnud infarkt või mitte, siis ei saa seetõttu kindlasti seostada infarkti e-sigarettide kasutamisega. Teisisõnu, me ei tea, kas infarktile eelnes e-sigareti kasutamine või mitte. On üsna tõenäoline, et suur osa vastanutest, kes olid vastamise hetkel e-sigareti kasutajad ning ühel eluhetkel infarkti kogenud, olid eelnevalt suitsetajad, kes peale infarkti olid e-sigarettide kasuks otsustanud suitsetamisest loobumiseks.

Dr. Siegel’i sõnul ei ole see isegi bioloogiliselt usutav, et e-sigareti kasutamine infarktini viiks, kuna e-sigareti kasutamine mõjutab kardiovaskulaarset tegevust väga minimaalselt vastupidiselt sigarettidele, mis seda olulisel määral mõjutavad. Teisest küljest on palju loogilisem seletus, et peale infarkti kogemist üritavad inimesed sigarettidest loobuda, ning seda just e-sigarettide abil.

Seega võtab Dr. Siegel antud uuringu kokku sellega, et sellise uuringutulemuse kinnitamiseks ei piisa kindlasti ainult ühest kitsast uuringust. Selleks oleks vaja teostada palju laialdasemaid uuringuid, et antud küsimusele täpsed vastused saada.

×