0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Kas e-sigaret on tavasuitsust ohtlikum?

Viimastel nädalatel on ajakirjanduses ilmunud hirmuäratavate sõnumitega pealkirjad nagu „Uuring näitab, et E-sigaret sisaldab 10 korda rohkem kantserogeenseid aineid kui tavasigaretid“ ja „E-sigaret tekitab 10 korda rohkem vähki kui tavasigaret“. Selliste pealkirjade lugemine paneb mõtlema, kas on tõesti põhjust muretsemiseks või on see järjekordne klikkide-sheeride-laikide „püüdmine“.

Need eelmainitud põrutavad pealkirjad on ainest saanud Jaapani Tervishoiuministeeriumi poolt tellitud uuringust, mis avaldati novembris, 2014. Uuringu link: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11192/htm Kui antud uuringu tulemusi ja järeldusi lugeda, siis pole küsimuski, et ajakirjandus on oma artiklites tõde väänanud. Eks ikka klikkide saamiseks.

Uuringus analüüsiti keemiliste ühendite sisaldust e-sigareti aurus. Selleks kasutati 13 erineva Jaapani e-sigareti brändi tooteid. Uuringu läbiviimiseks kasutati masinat, mis tõmbas e-sigaretti ja seejärel väljutas auru, mida antud uuringus täpsemalt uuriti.

Uuringus on kirjas, et suuremad kantserogeenid ja toksilised ühendid nagu nitrosoamiinid ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) eksisteerivad traditsioonilises sigaretisuitsus, küll aga ei leidu neid aineid e-sigareti aurus. Nikotiini asendusravis nagu plaastrid ja nätsud esineb nitrosoamiine tavasuitsuga sarnases koguses. Antud uuring keskendus e-sigareti aurus sisalduvate karbonüülühenditele ja nende kogustele. Uuringus võrreldi 13 Jaapani e-sigareti brändi ning uuriti selliste karbonüülühendite sisaldust aurus nagu: formaldehüüd, atseetaldehüüd, atsetoon, akroleiin, propanaal, krotonaldehüüdi, butanaal, glüoksaal ja metüülglüoksaali.

Nelja e-sigareti brändi toodete puhul ei leitud üldse karbonüülühendeid. Ülejäänud üheksa e-sigareti aurus esines erinevaid karbonüülühendeid, osadel kõrgemal tasemel ning osadel vähesel tasemel. Ainult ühe brändi e-sigareti aurust leiti 10 korda kõrgem formaldehüüdi sisaldus, kui tavasigareti suits seda sisaldab. See fakt aga ei takistanud ajakirjandusel antud infot kajastamast valguses, et e-sigaret on 10 korda kahjulikum kui tavasuits.

Aku võimsus mängis uuringu tulemustes olulist rolli. Tõstes aku pinget 3,2 voldilt 4,8 voldile, kasvas e-sigareti aurus 4 kuni rohkem kui 200 korda formaldehüüdi, atseetaldehüüdi ja atsetooni sisaldus. Antud uuringus kasutati aku pinget üle 3 V.

Uuringu järelduseks oli, et osade e-sigarettide aur sisaldab karbonüülühendeid, mis võivad mõjutada tervist, siiski, enamikel juhtudest on vastavate ainete tase madalam, kui tavasigareti suitsus.

On läbi viidud üsna palju uuringuid e-sigareti kohta ja on harva vaidlustatud väidet, et e-sigaret on tervislikum alternatiiv tavasuitsule. Pigem tuleks kiirelt vastavat valdkonda seadustega reguleerida, et tarbija saaks olla kindel e-sigareti toodete kvaliteedis. Kuna turg on reguleerimata, siis leidub seal aga igasugust toodangut ning seetõttu on ka uuringu tulemused pigem küsimusi tekitavad ning päris kindlasti mängib see ajakirjanduslikele väljaannetele kätte võimaluse intrigeeriva klikkiderohke pealkirja kirjutamiseks.

×