0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Kallutatud uuringud mõjutavad e-sigarette negatiivselt

Huvitav arvamuslugu Todd Richardi poolt analüüsib tänapäeval laialt levinud kallutatud uuringuid, nende tagamaid ning mõju ühiskonnale. Oleme ka eelnevalt kirjutanud kehvalt läbiviidud uuringutest.

Tänaseks võib leida suurel hulgal erinevaid uuringuid ning andmeid e-sigareti kasutamise kohta ning selle mõjust inimese kehale. Mitmed uuringud on praktilised ning täpsed, kuid üsna tihti tuleb ette, et kuuleme uuringutest, mille tulemused on niivõrd põhjapanevad ning absoluutsed, et me peame endalt küsima, kuidas antud uuringu tulemusteni jõuti.

Kui vaadata lähemalt seda, kuidas on uuring läbi viidud ning milliseid meetodeid on kasutatud, siis jõuab tihti arusaamani, et antud uuring polegi eriti praktiline ning tulemused on tihti tuletatud.

Lisades sellele suurel hulgal jõukaid sponsoreid, kelle eesmärk on endale sobivat informatsiooni genereerida ning jõuadki suure hulga ebatäpsete uuringuteni. Kahjuks ei ole e-sigaretid antud tendentsist pääsenud ning hiljuti avaldatud uuring ’’New York University School of Medicine’’ poolt on ehe näide sellest, kuidas kehvalt läbi viidud uuringud võivad e-sigarettide mainet kahjustada.

Ideaalne näide ebakvaliteetsest uuringust

Nimelt leidsid uurijad, et e-sigaretid kahjustavad inimese DNA’d ning selle paranemist, mis omakorda võib viia kopsu või põie vähktõveni ning südamehaigusteni. Tulemus, mille uurimiseks kuluks reaalsuses mitmeid põlvkondi, et tagada uuringu tulemuste kvaliteet.

Richard toonitab, et ükskõik milline uuring, mis kasutab loomseid uuringuid, ei saa tulemusi ideaalselt inimestele üle tõlgendada. Ehk teisisõnu mõju inimestele ei ole tihti sama, mis loomadele. Seega kui antud uuring väitis hiirte põhjal, et e-sigaretid viivad DNA kahjustamiseni siis näitab see seda, et ilmselt oli juba uuringut alustades lõpp eesmärk ning tulemused teada.

Teine oluline faktor on uuringu meetod. Antud uuringus olid hiired 3-tunniste intervallidega 10mg nikotiini sisaldusega e-sigareti auru sees 5 päeva nädalas (sellepärast, et vahet ei ole uuringu täpsusel, teadlased ju nädalavahetusel ei tööta) 12 nädala vältel.

Nagu te kõik teate, siis me kõik kasutame e-sigaretti 3 tunniste intervallidega kinnises õhutamata ruumis. Kahjuks oli see uurijate kõige originaalsem idee, kuidas e-sigarettide kasutamist uurida selle asemel, et kontakteeruda mõne reaalse e-sigareti kasutajaga ning reaalselt uurida, kuidas e-sigaretid inimesi mõjutavad.

Sääraste pealkirjadega uuringute puhul soovitab Richard neid lähemalt vaadata. Tihtipeale leiab üsna kiirelt, et tegemist on uuringuga, millel puudub igasugune teaduslik väljund.

Tänapäeva ühiskond usub teaduslike uuringuid tihtipeale pimesi

Viimane trend on see, et uurijad otsivad informatsiooni, mis oleks nende eesmärgiga kooskõlas, kuid seda ei saa kutsuda uurimiseks vaid pigem äriks. Kui tubaka firma või poliitiline partei tahab avalikku arvamust kallutada, siis ei ole ju paremat varianti, kui ’’usaldusväärne’’ uuring.

Seega nii kaua, kuni rahast puudust ei tule, on kuskil laboris alati mõni teadlane viimas läbi uuringut, et oma uut sponsorit toetada. Järgmine kord kui loed jahmatavat pealkirja uudistes e-sigarettide kohta, siis tasub kaks korda mõelda ning lähemalt uurida, kas antud uuringut tasuks üldse tõsiselt võtta.

×