Nyheter

Inadekvata undersökningar – några exempel på de mest vilseledande undersökningarna som har gjorts om e-cigaretter


För en stor mängd människor är rökning av vanliga cigaretter idag ett minne blott. Men visst har vi kvar vänner och bekanta som dagligen brukar röka ett paket cigaretter eller kanske fler?

Miljontals rökare kan idag kalla sig för före detta rökare just tack vare e-cigaretter.

Ibruktagandet av e-cigaretter har förändrat väldigt många människors liv världen över. Trots det utsätts e-cigarettbranschen ständigt för nya vilseledande rapporter, följda av nya förbud och begränsningar. Varför sätts e-cigaretter under lupp överhuvudtaget?

Oftast handlar det om nya s.k. forskningsresultat som media så gärna publicerar. Det genomförs allt fler undersökningar för att samla ny information om e-cigaretter. Många sådana ”vetenskapliga” undersökningar är dessvärre grundade på fel metod eller utgår från ett önskat resultat. Efter att lämpliga siffror presenteras i nya rapporter, griper media tag i dem som ett hungrigt lejon i sitt byte. Sådana avsiktliga påhopp bidrar till en allmän uppfattning som hellre ser e-cigaretter som någonting skadligt i stället för ett hälsosammare alternativ till tobaksrökning.

En folkhälsorapport som nyligen publicerades i Storbritannien visade tydligt hur mycket befolkningen påverkas av sådana svartmålningskampanjer – nästan hälften av människorna ansåg e-cigaretter och vejping vara lika hälsoskadligt som rökning av vanliga cigaretter.

Om vejpare och förespråkare av e-cigaretter vill få till en förändring i den allmänna uppfattningen om e-cigaretten, bör man först försöka ändra den felaktiga bilden som människorna har fått genom alla inadekvata undersökningar som har publicerats. Nedan följer de fem mest citerade slogans från olika undersökningar om e-cigaretter, med våra motbevisande förklaringar.

Formaldehyder i ångan från e-cigaretter

Denna undersökning, som media gärna hänvisar till, påstår att forskare har hittat formaldehyder i e-cigaretters ånga i sådan mängd som innebär en hälsorisk, bestående av 5–15 % högre risk att drabbas av cancersjukdomar jämfört med användare av vanliga cigaretter. Om vi fördjupar oss lite mer i denna undersökning kan vi se vad dessa ”forskare” grundar sina uttalanden på.

I undersökningens tester används e-cigaretter på ett sätt som är långt ifrån en normal användning av e-cigaretten. E-cigarettens atomizer överhettas med en effekt som en e-cigarettanvändare i det verkliga livet aldrig använder, vilket leder till uppkomsten av ett s.k. "dry puff" fenomen. Vejpare använder aldrig en överhettad atomizer eftersom det ger ångan äcklig bismak och om det skulle hända av misstag, används inte e-cigaretten innan problemet är åtgärdat. Tyvärr utelämnade undersökningsrapporten faktumet att inga formaldehyder bildas när e-cigaretten används med rätt effekt och utan att lämna förbrännaren torr!

Efter samma princip som i denna undersökning kunde vi påvisa hur farligt det är att äta vidbränt rostbröd. Precis lika fånigt som det låter kan vi dra en parallell mellan vårt rostbrödsexempel och metoden i denna ”vetenskapliga” undersökning – rosta en brödskiva svart för att sedan bedöma och lyfta fram hur många cancerogena eller på annat sätt giftiga föreningar den innehåller. Naturligtvis skulle även vi kunna dra slutsatsen att rostbröd innehåller farligt mycket gifter och toxiner och därför bör förbjudas helt som cancerframkallande ... Tyvärr kan undersökningar utförda med en sådan metod idag kallas för vetenskapliga…

E-cigaretter lockar ungdomar till aktiv tobakskonsumtion

Låt oss prata om tonåringar. Här är en undersökning som påstår att ungdomar som använder e-cigaretter löper avsevärt större risk att börja konsumera tobaksprodukter inom näst följande 6–12 månader. Dessa undersökningsresultat spred sig som en löpeld i media. Trots att detta påstående helt saknar bevisning sprider media fortfarande denna felaktiga information som bl.a. politiker gärna använder för att kunna höja skatten för e-cigaretter.

Dock, om man ignorerar mediebruset och grundligt läser igenom rapporten, ser man att det inte ens handlar om en riktig undersökning. Snarare en intervju utförd i en mindre fokusgrupp. De tonåringar som deltog i intervjun frågades aldrig om de var reguljära rökare eller e-cigarettanvändare. Ungdomarna delades in i två grupper – rökare eller e-cigarettanvändare, även om de bara hade prövat det ena eller det andra någon gång i livet. De slutsatser som man har dragit utifrån dessa resultat är minst sagt absurda. Har man som ung prövat en e-cigarett kan man mycket väl även pröva en vanlig cigarett. Här finns det inga som helst samband med just e-cigaretter, det var vanliga ungdomar som var lätta att få pröva och testa nya saker. Även författarna själva konstaterade i slutändan att det inte gick att bevisa att vejping lockar ungdomar till tobakskonsumtion.

Användning av e-cigaretter är skadligt för lungorna

Nästa världskända undersökning är bland de löjligaste framställningarna i media någonsin. Förmodligen gick hela undersökningen ut på att bevisa e-cigarettångans skadliga verkan för andningsorganen. Lungceller hos människor och möss undersöktes efter kontakt med både vanlig tobaksrök och med ångan från en e-cigarett. Man fann att lungor som hade varit i kontakt med ångan från en e-cigarett fick avsevärda skador. Kan låta riktigt skrämmande, men låt oss se vidare på saken. Dr. Konstantinos Farsalinos är en världskänd kardiolog med omfattande erfarenhet inom forskning kring e-cigaretter. Enligt honom är resultaten från denna undersökning helt fabulösa, eftersom nikotinmängderna som användes i testerna var onormalt stora. Den lägsta nikotinmängden i testerna var 500 gånger högre än den mängd som kan mätas i blodet hos en tobaksrökare. Enligt dr Konstantinos ligger denna undersökning väldigt långt från vetenskaplig forskning, men trots det spred resultaten sig snabbt överallt innan man hann göra någonting åt saken.

E-cigaretter hjälper inte att sluta röka

Den här undersökning är bland de bästa exemplen på förvrängda undersökningsresultat. För att få fram ett önskat resultat genomfördes undersökningen bland personer som ringer till en hjälplinje för personer som vill sluta röka. Resultaten visade att de rökare som hade använt en e-cigarett inte hade kunnat avstå från tobakskonsumtionen. Poängen är att frågan ställdes till personer som vid den tiden hade ett tydligt tobaksberoende och som svarade att det inte hade hjälpt att pröva en e-cigarett. Dock tänkte man inte på att de personer som med hjälp av e-cigaretten redan hade avstått från tobak uppenbarligen inte längre ringer till en sluta-röka hjälplinje. De som genomförde undersökningen fick ett önskat resultat på grund av bristande validitet.

Ångan från e-cigaretter är skadlig för personer i vejpares nära omgivning, s.k. passiva vejpare

Denna undersökning spred sig extremt snabbt i media. Enligt de publicerade resultaten skulle ångan från e-cigaretter vara så giftig att den är till och med farlig för personer som befinner sig i närheten, s.k. passiva vejpare. Dock, om man läser rapporten grundligt, ser man att i själva verket påstås motsatsen. Rumsluften testades såväl hos rökare, e-cigarettanvändare som hos ickerökare. Halten av toxiska föreningar som mättes i rumsluften hos e-cigarettanvändare var betydligt lägre än den i rumsluften hos en vanlig rökare, samtidigt som kvalitetsskillnaden för rumsluften hos ickerökare och e-cigarettanvändare var mycket liten. För att vara mer exakt innehöll rumsluften hos e-cigarettanvändare bara en miljondels gram mer toxiner än rumsluften hos ickerökare. Rumsluften hos rökare innehöll 60 gånger mer toxiner. Därför vore det sanna påståendet utifrån dessa undersökningsresultat att ångan från e-cigaretter är betydligt renare än cigarettrök, vilket gör att en person som andas in rumsluft hos en e-cigarettanvändare inte är utsatt för betydligt större risker än en person som andas in vanlig rumsluft.

Det var bara några enstaka exempel på inadekvata undersökningar som publiceras för att ställa e-cigaretter i dålig dager. Inte undra på varför många rökare efter läsning av sådana enorma myter beslutar att stå fast vid tobaksprodukter. En felaktig bild av e-cigaretter främjar inte avstående från rökning, vilket ödelägger tusentals människoliv. Det är dags att dra i handbromsen för spridning av felaktiga uppgifter i media och ta fram sanna fakta. Det är media som bär ansvaret för negativa konsekvenser av användning av okontrollerade källor och uppgifter.

Refererat av artikeln: http://www.cocktailnerd.com/busted-for-bad-research-shining-a-light-on-the-most-misleading-ecig-studies/
Refererad författare: Katie Bercham

Dr. Konstantinos Farsalinos’ föredrag på den internationella konferensen om nikotin i Warszawa 2015.

Global Forum on Nicotine, Warsaw, 2015

I föredraget förklarar dr. Farsalinos olika metod- och principproblem inom forskning kring e-cigaretter. Dessutom dras ett flertal exempel på hur media kan feltolka genomförda undersökningar.« Tillbaka till alla nyheter