Nyheter

Ikke adekvate undersøkelser – eksempler på mest villedende undersøkelser som finnes om e-sigaretter


En stor del av mennesker har til i dag begravd røykingen av sigaretter i fortiden. Men fremdeles hvor mange venner og bekjente har vi, som røyker én eller kanskje til og med flere pakker røyk i løpet av et døgn?

Millioner av røykere kan nå kalle seg tidligere røykere nettopp takk til e-sigaretter.

Ibruktakelsen av e-sigaretter har endret livet til svært mange mennesker over hele verden. Likevel blir e-sigarett industrien om og om igjen angrepet med stadig nye villedende rapporter, lover som forbyr eller begrenser distribusjon av e-sigaretter.

Hvorfor er e-sigarettene overhodet under lupen? Nok en gang kan alt skyldes på undersøkelsesresultatene som er offentliggjort i media. Man gjennomfører stadig flere undersøkelser for å kjenne e-sigaretter grundigere enn noensinne. Mange såkalte „forskningsstudier“ bygger på feilaktige forskningsmetoder, men det hendet også at man har foreskrevet ønskede resultater fra før. Og hvis numeriske data er omformet til en passende historie, tar media grep om det som en sulten løve om sitt siste måltid. Slike villige angrep gir mennesker et inntrykk om at e-sigaretter er heller skadelige, og ikke et sunnere alternativ til bruken av vanlig tobakk.

En folkehelserapport som ble nylig offentliggjort i Storbritannia fremhevet tydelig i hvor stor grad slike svertekampanjer påvirker befolkningen i virkeligheten – nesten halvparten av befolkningen mente at e-sigaretter og vaping er like farlige og helseskadelige som røyking av vanlig tobakk.

Hvis de som vaper og står for e-sigaretter vil endre folkemeningen og inntrykket, skal dette gjøres først og fremst ved å knekke feilvurderingene som har påvirket alminneligheten gjennom ikke adekvate undersøkelser. Herunder finner du fem mest siterte påstander fra e-sigarett undersøkelser med forklarende innsigelser.

Formaldehyd i e-sigarett dampen

Denne undersøkelsen som ble populær i mediene påstår at forskere har funnet en mengde av formaldehyd i e-sigarett dampen, som er farlig for mennesker, og at på grunn av deres store andel er faren for å få en kreftsykdom 5–15 % høyere sammenlignet med vanlige sigaretter. Går man dypere inn i denne undersøkelsen, ser man faktisk hvordan påstandene av disse „forskere“ har egentlig oppstått.

I eksperimentet ble e-sigarettene brukt på en måte som absolutt ikke er vanlig for brukere av e-sigaretter. Fordamperen ble overopphetet med en effekt som ingen brukere av e-sigaretter bruker i virkeligheten, og det oppstod en effekt av brent drag (dry puff). De som vaper bruker aldri en overopphetet fordamper, fordi smaken på draget som oppstår er alt annet enn behagelig, og hvis noe sånt skulle skje ved et uhell, bruker man ikke e-sigarett før problemet er fjernet. I tillegg ble det ikke nevnt i undersøkelsen at hvis e-sigaretter brukes med tiltenkt effekt og dersom coilen ikke blir tørr oppstår det heller ingen formaldehyd!

I likhet med metoden som ble brukt i den sist omtalte undersøkelsen kan vi også fremheve hvor farlig det er å spise brent ristet brød. Uansett hvor latterlig det høres ut, med ristet brød-eksempelet kan vi trekke paralleller med metodikken i „forskningsstudien“ som vi henviste til – ristebrødet varmes til det blir fullstendig brent, og deretter fremhever og vurderer man kreftfremkallende og andre giftige forbindelser som finnes i brødet. Selvfølgelig kommer man frem til at andelen av giftstoff og toksiner er farlig stor, og som et resultat deklarerer man at spising av ristet brød er kreftfremkallende og forsøker å forby ristet brød på samfunnsnivå... dessverre kaller man undersøkelser med denne metodikken forskning fremdeles i dag...

E-sigarettene gjør ungdommer til aktive tobakkbrukere

La oss snakke om tiåringer. Denne undersøkelsen påstår at hvis en ungdom bruker e-sigaretter, er faren for at han/hun også tar opp bruken av tobakksprodukter i løpet av neste 6–12 måneder betydelig høyere. Studieresultatene spredte seg som ild i tørt gress i mediene. Til tross for faktumet at det finnes ingen reelle bevis for denne påstanden, sprer mediene fremdeles feilinformasjon, som i sin tur brukes f. eks. av politikerne som et grunnlag for å øke skattesatsene knyttet til e-sigaretter.

Hvis man utelater alle spekulasjoner i mediene og leser nøye denne undersøkelsen oppdager man at det ikke handler faktisk om en ekte studie. Dette er heller en spørreundersøkelse i en mindre gruppe. Ungdommene som deltok i spørreundersøkelsen ble aldri spurt om de var regelmessige røykere eller brukere av e-sigaretter. De ble rett og slett delt i t grupper – røykere og brukere av e-sigaretter, og dette også hvis de bare hadde prøvd en eller annen kun én gang tidligere. Ærlig talt, sammendraget på grunnlag av resultater fra denne undersøkelsen er absurde. Hvorfor kan ikke en ungdom, som prøvde e-sigarett også prøve vanlig sigarett senere? Her mangler det enhver forbindelse til e-sigaretter, og det er snakk om vanlige ungdommer, som bare ble ledet til å prøve ut og eksperimentere med noe nytt. Forskere nevnte også selv i resultatene at de ikke kunne bevise faktumet at vapingen tiltrekker ungdommene til bruk av tobakk.

Bruk av e-sigaretter er skadelig for lungene

Nok en verdenskjent „forskningsstudie“, som i virkeligheten er en av de mest tåpelige refleksjoner i mediene som finnes. Forskere forsøkte tydeligvis til å bevise den farlige virkningen av e-sigarett damp på åndedrettssystemet. Det ble undersøkt lungeceller fra mennesker og mus både etter kontakt med vanlig tobakksrøyk og etter kontakt med e-sigarett damp. Det ble oppdaget at lungene som hadde vært i kontakt med e-sigarett damp pådro seg betydelige skader. Det høres skremmende ut, men la oss se videre. Dr. Konstantinos Farsalinos er en verdenskjent kardiolog, som har brede erfaringer innen forskning av e-sigaretter. Han påstår at resultatene av denne undersøkelsen er uhørte, fordi det ble brukt unormale menger av nikotin ved gjennomføring av undersøkelse. Den minste mengden av nikotin som ble brukt var 500 ganger større enn mengden som finnes i blodsirkulasjonen til en tobakksrøyker. Dr. Konstantinos sier at denne undersøkelsen er langt fra det man kan kalle forskning, men resultatene spredte seg dessverre raskt og bredt før man rakk å reagere på disse.

E-sigaretter bidrar ikke til røykeslutt

Denne undersøkelsen er en av de beste eksemplene på en partisk resultat som man har sett hittil. Det ble samlet informasjon blant de som ringte til rådgivingslinjen for røykeslutt. I resultatene påstod man at røykere som brukte e-sigaretter klarte ikke å gi opp bruken av tobakk. Poenget er at det ble spurt mennesker som på dette tidspunktet var tydeligvis avhengige av tobakksprodukter og mente at de ikke fikk hjelp etter å ha prøvd e-sigarett kun én gang. Men de som har prøvd e-sigaretter og dermed gitt opp tobakk ringer jo ikke lenger til rådgivingslinjen for å få hjelp med røykeslutt. Forskere fikk ønsket resultat takk til en ikke gyldig målgruppe.

E-sigarett dampen er farlig for de som er i nærheten dvs. passive vapere

Denne undersøkelsen spredte seg utrolig raskt i mediene. Det ble offentliggjort resultater som ga et inntrykk av at dampen fra e-sigaretter er såpass toksisk at den er til og med skadelig for de som er i nærheten, dvs. passive vapere. Hvis man leser undersøkelsesresultatene mer grundig, ser man at de hevder det tvert motsatte. Luftprøvene ble tatt romluften til både en røyker, en bruker av e-sigarett og en ikke-røyker. Andelen av toksiske forbindelser i romluften til brukeren av e-sigarett var betydelig mindre enn andelen av toksiske forbindelser i romluften til en vanlig røyker, samtidig som forskjellen mellom romluftkvaliteten til en ikke-røyker og en bruker av e-sigarett var svært liten. Er man nøyaktig, var det kun en milliondel gram mer toksiner i romluften til bruker av e-sigarett enn i romluften til ikke-røyker. Samtidig inneholdte røykerens romluft 60 ganger mer giftige forbindelser. Dermed hadde det i sammenheng med denne undersøkelsen vært riktig å påstå at dampen fra e-sigaretter er betydelig renere enn sigarettrøyk, slik at personer som puster inn samme luft som brukere av e-sigaretter er ikke betydelig mer i fare enn de som puster inn vanlig romluft.

Disse var kun noen få eksempler om ikke adekvate undersøkelser som offentliggjøres for å kaste negativt lys på e-sigaretter. Det er derfor ikke rart at røykere, som leser slike forferdelige rapporter bestemmer seg for å fortsette å bruke vanlige tobakksprodukter. Feiloppfatninger om e-sigaretter fremmer ikke røykslutt, og ødelegger dermed tusener av menneskeliv. Det er siste øyeblikk for sette bremser på utbredelsen av feilinformasjon i mediene og bringe frem sannheten. Mediene har ansvaret for negative konsekvenser hvis man ikke kontrollerer sine feilkilder og ikke spesifiserer data.

Referert fra: http://www.cocktailnerd.com/busted-for-bad-research-shining-a-light-on-the-most-misleading-ecig-studies/
Forfatter av referert tekst: Katie Bercham

Foredrag av dr. Konstantinos Farsalinos på en verdensomfattende nikotinkonferanse i Warszava i 2015

Global Forum on Nicotine, Warsaw, 2015

I foredraget forklarer dr. Farsalinos forskjellige metodiske og prinsipielle problemer knyttet til forskning av e-sigaretter. I tillegg gir han eksempler på hvordan mediene kan tolke undersøkelsesresultatene på en totalt feil måte.« Tilbake til alle nyheter