0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

Er e-sigaretter mer farlige enn vanlige?

I de siste ukene har medier publisert overskrifter med innhold som „Undersøkelsen viser at e-sigaretter inneholder 10 ganger mer karsinogene stoffer enn vanlig røyk“ og „En e-sigarett forårsaker 10 ganger mer kreft enn en vanlig sigarett“. Lesing av slike overskrifter gjør at man lurer på om det virkelig finnes gode årsaker til å bekymre seg eller om dette handler om nok et forsøk på å „skaffe“ klikk-deling-like.

Disse forannevnte overskriftene refererer til en undersøkelse på oppdrag av Japansk helsedepartement, som ble publisert i november 2014. Lenke til undersøkelsen: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11192/htm. Hvis man leser resultater og konklusjoner fra denne undersøkelsen, er det ingen tvil om at mediene har vridd sannheten i sine artikler. For å skaffe flere klikk, selvfølgelig. Undersøkelsen analyserte innholdet av kjemiske forbindelser i e-sigarett dampen. For dette brukte de produkter fra 13 forskjellige japanske varemerker. Undersøkelsen ble gjennomført med hjelp av en maskin, som suget e-sigarett og deretter blåste ut dampen, som ble analysert i undersøkelsen.

Undersøkelsen slår fast at større karsinogene stoffer og toksiske forbindelser som nitrosaminer og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) eksisterer i tradisjonell tobakksrøyk, men de finnes ikke i e-sigarett dampen. Innholdet av nitrosaminer i substitusjonsbehandling med nikotin i form av plastre og tyggegummi er på samme nivå som i vanlige sigaretter. Denne undersøkelsen fokuserte på karbonylforbindelser og mengder av disse i e-sigarett dampen. Undersøkelsen brukte 13 japanske e-sigarett varemerker og forsket på innholdet av slike karbonylforbindelser i dampen som: formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akrolein, propanal, krotonaldehyd, butanal, glyoksal og metylglyoksal. Fire e-sigarett varemerker inneholdte ingen karbonylforbindelser. Dampen til resten av ni e-sigaretter fantes det forskjellige karbonylforbindelser, noen på mer og noen mindre. Kun ett e-sigarett varemerke hadde 10 ganger høyere formaldehydinnhold, enn vanlig tobakksrøyk. Likevel, dette stoppet ikke mediene fra å bygge på denne informasjonen og hevde at e-sigaretter er faktisk 10 ganger farligere enn vanlig røyk. Batterikapasiteten spilte en viktig rolle i testresultatene. Hvis man økte batterispenningen fra 3,2 volt til 4,8 volt, medførte det innholdet av formaldehyd, acetaldehyd og aceton i e-sigarett dampen vokste 4 til 200 ganger. Denne undersøkelsen ble gjennomført med batterispenning over 3 V.

Konklusjonen fra undersøkelsen var et dampen til enkelte e-sigaretter inneholder karbonylforbindelser, som kan påvirke helsen, men i fleste tilfeller er innholdet av aktuelle stoffer lavere enn i vanlig tobakksrøyk. Det er blitt utført et betydelig antall av undersøkelser om e-sigarett og som regel har det vist seg at e-sigarett er et sunnere alternativ til vanlig røyk. Likevel, man bør snarest mulig regulere dette område med relevant lovgivning, slik at kundene kan stole på e-sigarett kvaliteten. For tiden er markedet ikke regulert og det er tilgjengelig alle slags produksjon. I denne sammenheng vekker resultatene fra denne undersøkelsen også flere spørsmål enn de gir svar, noe som gir mediene en mulighet til å publisere intrigerende overskrifter, som tiltrekker mange klikk.

×