Uutiset

Epäpätevät tutkimukset – esimerkkejä pahiten harhaan johtavista sähkötupakasta julkaistuista tutkimuksista


Monet ihmiset ovat tähän mennessä luopuneet tupakoinnista. Kuinka monta tuttua ja kaveria meillä on, jotka polttavat edelleen askin vuorokaudessa tai enemmän?

Miljoonat tupakoijat voivat anoa olevansa entisiä tupakoitsijoita ja päässeensä siihen sähkösavukkeiden avulla.

Sähkösavukkeiden käyttöönotto on tuonut merkittäviä muutoksia lukuisten ihmisten elämään kautta maailman. Siitä huolimatta ovat sähkösavukkeiden valmistajat jatkuvasti uusien ja harhaan johtavien tutkimusraporttien, kieltolakien ja markkinointirajoitusten hyökkäysten kohteena.

Miksi sähkösavukkeet ovat joutuneet niin tiukan huomion kohteeksi? Syynä ovat taas kerran median välityksellä julkaistut harhaan johtavat tutkimustulokset. Sähkösavukkeiden ominaisuuksien tutkimiseen on järjestetty ja järjestetään lukuisia tutkimuksia. Monet nk. ”tieteelliset” tutkimukset perustuvat vääriin tutkimusmenetelmiin tai toivottu tulos on jo ennalta annettu. Ja kun saaduista tunnusluvuista on muokattu lehtijuttu, media hyökkää sen kimppuun kuin nälkäinen leijona viimein saatuun ateriaan. Nämä tahalliset hyökkäykset taas muokkaavat ihmisten mielipiteitä, jossa sähkösavukkeet nähdään lähinnä vahingonaiheuttajana, ei terveellisempänä vaihtoehtona tupakan käytölle.

Hiljattain Englannissa julkaistu kansanterveyden raportti osoitti selkeästi, millainen vaikutus sellaisilla panettelukampanjoilla todellisuudessa on – melkein puolet asukkaista katsoi, että savukkeet ja höyryttely ovat yhtä vaarallisia ja haitallisia kuin perinteisen tupakan polttaminen.

Kun höyryttelijät ja sähkösavukkeiden kannattajat haluavat vaikuttaa laajan yleisön mielikuviin ja asenteeseen, niin on lähdettävä epäpätevien tutkimusten kautta yleisölle syötettyjen väärinkäsitysten kumoamisesta. Seuraavassa on esitetty viisi sähkösavukkeiden tutkimuksiin liittyvää ja eniten toistettu johtopäätöstä sekä niiden vääryyden todistavat perustelut.

Aldehydit sähkösavukkeiden höyryssä

Tämä mediassa runsaasti huomiota osakseen saanut tutkimus väittää, että tiedemiehet ovat löytäneet sähkösavukkeiden höyrystä ihmisen terveyden kannalta haitallisen määrän aldehydejä ja niiden osuus syöpään sairastumisen riskin korottajana on perinteisten savukkeiden käyttöön verrattuna 5-15% verran korkeampi. Kun taas perehtyy tähän tutkimukseen pintaa syvemmältä, voidaan havaita, miten nämä ”tiedemiesten” selvitykset on todellisuudessa saatu.

Kokeissa on sähkösavukkeita käytetty tavalla, joka ei ole sähkösavukkeiden käyttäjän kannalta missään nimessä tavanomainen. Höyrystintä kuumennettiin teholla, jota yksikään käyttäjä todellisuudessa ei käytä ja näin syntyi nk. dry puff -ilmiö. Höyryttelijä ei voi käyttää ylikuumennettua höyrystintä, sillä savukkeesta lähtee epämiellyttävä maku ja jos sellaista sattuu vahingossa, sähkösavuketta ei voi käyttää ennen, kun ongelma on poistettu. Tutkimuksessa ei ole myöskään huomioitu seikkaa, että jos sähkösavuketta käytetään annetulla ja vastus ei jää kuiville, aldehydejä ei pääse syntymään!

Samoilla perusteilla kuin tässä tutkimuksessa voidaan todeta haitalliseksi myös liikaa paahdetun paahtoleivän syömisen. Vaikka se kuulostaakin melkein vitsiltä, paahtoleipä-esimerkki on suora viittaus edellä kuvatussa ”tieteellisessä tutkimuksessa” käytettyyn menetelmään – paahtoleipää paahdetaan, kunnes se mustuu ja sitten selvitetään, mitä syöpää aiheuttavia ja muita myrkyllisiä yhdisteitä siitä löytyy. On päivänselvää, että selvitys päätyy toteamukseen, että myrkkyjen ja muiden haitallisten aineiden osuus on kohtuuttoman suuri ja voidaan perustellusti todeta, että paahtoleivän nauttiminen on vaarallista ja aiheuttaa syöpää ja koko tuote olisi poistettava markkinoilta… mutta tällaisella menetelmillä saadut tulokset eivät ole tässä maailmassa enää tieteellisiä tutkimuksia...

Sähkösavukkeet tekevät nuorista aktiivitupakoijia

Nyt puhumme myös teini-ikäisistä. Tämän tutkimuksen mukaan on sähkösavukkeita käyttävän nuoren riski seuraavien 6-12 kuukauden sisällä perinteisten tupakkatuotteiden käyttäjäksi siirtymiseen huomattavasti korkeampi. Tutkimustulokset levisivät mediassa kulovalkean tavoin. Ei väliä, että väitettä ei ole käytännössä osoitettu paikkaansa pitäväksi, media välittää edelleen voimakkaasti väärää tietoa ja jota mm. poliitikot hyödyntävät sähkösavukkeiden veromäärien korottamista perustelemaan.

Kun nyt jättää mediassa syntyneen pyörityksen sikseen ja perehtyy tutkimukseen syvällisemmin, huomaa, että se ei olekaan mikään vakavasti otettava tutkimus. Kyseessä on itse asiassa pienen osallistujaryhmän sisällä suoritettu kysely. Haastateltavilta teini-ikäisiltä ei kysytty kertaakaan, ovatko he säännöllisiä tupakoitsijoita tai sähkösavukkeen käyttäjiä. Nuoret ihmiset oli vain jaettu kahteen ryhmään – tupakoijat tai sähkösavukkeiden käyttäjät ja he kuuluivat ryhmään myös silloin, kun olivat vain tulleet kerran elämässään kokeilleeksi tupakkaa. Tämän tutkimusten lähtökohtien perusteella ei voi muuta sanoa, kuin että tulokset ovat aivan absurdeja. Miksi ei saisi nuorukainen, joka on kerran kokeillut sähkötupakkaa, kokeilla myöhemmin myös perinteistä savuketta? Tässä ei ole minkäänlaista yhteyttä sähkösavukkeisiin ja kyseessä ovat aivan tavalliset nuorukaiset, joita on ohjattu kokeilemaan jotakin uutta. Tutkijat ovat myös itse johtopäätöksissään todenneet, että tutkimuksen asettamaan kysymykseen – houkutteleeko höyryttely kokeilemaan myös perinteistä tupakkaa – ei saatu yksiselitteistä vastausta.

Sähkösavukkeiden käyttö vahingoittaa keuhkoja

Taas yksi maailmanlaajuisesti levinnyt „tieteellinen tutkimus“ on itse asiassa ehkä turhin mediaan päässyt väite, mitä ikinä on keksitty. Tiedemiehet pyrkivät todennäköisesti todistamaan, että sähkösavukkeen höyry on hengityselimille haitallista. Tutkimuksessa tutkittiin ihmisen ja hiiren keuhkosoluja perinteisen tupakan käytön ja sähkösavukkeen höyryn vaikutuksen jälkeen. Todettiin, että sähkösavukkeen höyrylle alttiiksi joutuneet keuhkot olivat vaurioituneet pahasti. Kuulostaa pelottavalta, mutta jatketaan tutkimustulosten tutkimista. Tohtori Konstantinos Farsalinos on maailmankuulu sydänlääkäri, jolla on laaja kokemuspohja sähkösavukkeiden tutkimisesta. Hänen mukaansa ovat nämä tutkimustulokset aivan ennenkuulumattomia, sillä testeissä käytettiin tavanomaiseen verrattuna hurjia määriä nikotiinia. Pienin testissä käytetty määrä oli 500 kertaa suurempi nikotiinimäärä kuin mitä tupakoitsijan verenkierrosta voi löytää. Tohtori Farsalinoksen mukaan ei voi tällaista tutkimusta mitenkään pitää tieteellisenä tutkimuksena, mutta sen johtopäätökset levisivät siitä huolimatta nopeasti ja laajasti eikä niitä pysty enää oikaisemaan.

Sähkösavukkeesta ei ole apua tupakoinnista luopumisessa

Tämä tutkimus on ehkä paras esimerkki vääristetystä tutkimuksesta, jota tähän mennessä on nähty. Toivottuun tulokseen pääsemiseen on kerätty tietoja tupakoinnista luopumisessa neuvoja antavan puhelinnumeroon soittaneiden joukosta. Tuloksissa väitettiin, että sähkösavukkeita käyttäneet henkilöt eivät pystyneet luopumaan tupakoinnista. Vääristely lähtee tosiasiassa siitä, että tutkimuksessa oli haastateltu henkilöitä, jotka olivat sinä hetkenä selkeästi riippuvaisia tupakasta ja väittivät kerran sähkösavuketta kokeiltuaan, että siitä ei ollut apua. Sähkösavukkeita käyttäneet ja sen avulla jo perinteisestä tupakasta luopuneet ihmiset eivät tarvitse neuvontaa eivätkä soita palvelunumeroon riippuvuudestaan pääsemiseen. Tutkijat pääsivät toivottuun tulokseen, sillä olivat valinneet sopivaan tulokseen johtavan kohderyhmän.

Sähkösavukkeiden höyry on vaarallinen lähellä oleville eli passiivisille höyryttelijöille

Tämä tutkimus levisi median välityksellä todella nopeasti. Julkaistiin tulokset, joista saattoi päätellä, että sähkösavukkeista lähtevä höyry on niin myrkyllinen, että se vaarantaa jopa sivullisia eli passiivisia höyryttelijöitä. Jos tutkimustietoihin kunnolla perehtyy, huomaa, että tulokset osoittavat aivan päinvastaisen tilanteen. Ilmanäytteitä on otettu tupakoitsija, sähkösavukkeen käyttäjän ja tupakoimattoman koehenkilön käyttämän tilan ilmasta. Sähkösavukkeen käyttäjän käyttämän tilan ilmasta löytyneiden myrkyllisten yhdisteiden osuus oli huomattavasti pienempi kuin tupakoitsijan huoneesta löytyneiden myrkyllisten yhdisteiden pitoisuus, joskin ero tupakoimattoman ja sähkösavukkeen käyttäjän käyttämistä tiloista mitattu ilmanlaadun ero oli hyvin vähäinen. Jos aivan tarkkoja ollaan, niin sähkösavukkeen käyttäjän käyttämästä tilasta löytyi vain miljoonasosa grammaa enemmän myrkyllisiä yhdisteitä kuin tupakoimattoman henkilön käyttämästä tilasta. Toisaalta taa tupakoitsijan käyttämän tilan ilmasta löytyi myrkyllisiä yhdisteitä 60 kertaa enemmän. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta olisi reilua väittää, että sähkösavukkeen höyry on huomattavasti puhtaampaa kuin savukkeen aiheuttamasavu, joten sähkösavuketta käyttävän henkilön kanssa samassa tilassa oleskelevan henkilön ei pitäisi olla missään määrin pahemmin vaarannettuna kuin normaalia huoneilmaa hengittävän henkilön.

Nämä olivat vain muutama erimerkki epäpätevistä tutkimuksista, joita on julkaistu sähkösavukkeiden epäedullisessa valossa esittelemisen toivossa. Ei ole siis mikään ihme, että tällaisia hirvittäviä tarinoita lukiessa on perinteisten savukkeiden käyttäjän helpompaa jatkaa jo totutulla tiellä. Väärät luulot sähkösavukkeiden haitoista eivät tue millään tavoin tupakoinnista luopumista, joten tuhannet ihmishenget ovat edelleen vaarassa. On korkea aika keskeyttää väärien tietojen levittäminen median kautta ja kertoa asioista oikealla, totuudenmukaisella tavalla. Medialla on yhtä lailla vastuu kielteisistä seurauksista, jos tiedonlähteitä ei tarkisteta ja tietoja ei tarkenneta.

Laadittu artikkelin: http://www.cocktailnerd.com/busted-for-bad-research-shining-a-light-on-the-most-misleading-ecig-studies/ pohjalta
Viitatun artikkelin kirjoittaja: Katie Bercham

Tohtori Konstantinos Farsalinoksen esitelmä maailmanlaajuisessa nikotiinikonferenssissa Varsovassa vuonna 2015

Global Forum on Nicotine, Warsaw, 2015

Tohtori Farsalinos kertoo esitelmässään sähkösavukkeiden tutkimuksiin liittyvistä erilaisista.« Return back to news feed