0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

En undersökning bland 19 000 e-cigarettanvändare som tar upp e-cigarettens fördelar och biverkningar

Bakgrund: Användning av elektroniska cigaretter har ökat explosionsartat under de senaste åren. Syftet med undersökningen var att värdera utmärkande drag och erfarenheter hos ett stort urval e-cigarettanvändare och undersöka skillnaderna mellan de som hade ersatt vanliga cigaretter helt med e-cigaretten och de som hade gjort det delvis.

Metod: En enkät som översattes till 10 olika språk och laddades upp för en webbaserad undersökning. E-cigarettanvändare ombads att fylla i enkäten oberoende av deras aktuella rökarstatus. Respondenterna delades sedan in i två grupper utifrån deras rökarstatus vid undersökningstillfället: före detta rökare och nuvarande rökare.

Resultat: Sammanlagt undersöktes 19 414 personer varav 88 (0,5 %) hade inte varit rökare när de började använda e-cigarett. 81,0 % av respondenterna uppgav att de hade gått helt över till e-cigaretten (före detta rökare) samtidigt som nuvarande rökare hade minskat sin rökning från 20 cigaretter till 4 cigaretter om dagen. De hade använt e-cigaretten i 10 månader i genomsnitt. De hade börjat med e-vätskor som innehöll i genomsnitt 18 mg nikotin per 1 ml; 21,5 % använde vätskor med nikotinhalt över 20 mg/ml. Bara 3,5 % av respondenterna använde nikotinfria e-vätskor vid undersökningstillfället. Nikotinberoendet hos före detta rökare var högt (7 poäng enligt Fagerströms beroendeskala) och de var större rökare (rökte tidigare 21 cigaretter om dagen) än nuvarande rökare. Den viktigaste orsaken till övergången till e-cigaretten i båda grupperna var viljan att minska rökningsrelaterade hälsoskador och effekterna av passiv rökning för familjemedlemmar. Majoriteten ansåg att e-cigaretter är mindre skadliga än tobakscigaretter och 11,0 % ansåg att e-cigaretter är helt oskadliga. Mer än hälften av respondenterna (59,8 %) meddelade om biverkningar, varav vanligaste var ömhets-/torrhetskänsla i munnen och halsen; biverkningarna var lindriga och hade senare försvunnit (helt eller delvis) vid de flesta fall. Respondenterna konstaterade en påtaglig förbättring i sitt fysiska tillstånd och en lindring av tidigare sjukdomstillstånd (bl.a. luftvägssjukdomar som astma och KOL). Det gjordes en oberoende koppling mellan före detta rökares status och positiva hälsoeffekter och sjukdomslindring.

Slutsatser: Resultaten av denna globala undersökning bland kontinuerliga användare av e-cigaretter visar att e-cigaretter används i de flesta fall i syfte att minska rökningsrelaterade hälsoskador. E-cigaretten kan vara ett effektivt hjälpmedel även för rökare med högt beroende och den används som ett långvarigt substitut. Till en början konsumeras nikotin i större mängder, men i fortsättningen försöker användare att minska nikotinkonsumtionen, varvid nikotinfria e-vätskor används av en mycket liten del. Biverkningarna är lindriga och den positiva hälsoeffekten är anmärkningsvärd, i synnerhet hos de rökare som helt har gått över till e-cigaretten. Det är önskvärt att genomföra mer populations- och interventionsundersökningar.

Mer information på engelska hittar du här: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/htm#sthash.2DvPVMQi.dpuf

×