0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Elektroonilise sigareti aur sisaldab 6 korda vähem formaldehüüdi kui tubakasuits

Peale suurt meediakära, mis sai alguse Jaapani Tervishoiuministeeriumi poolt tellitud uuringu tulemuste avaldamisest, avaldas Dr Farsalinos, Kreeka kardioloog, kes on aastaid uurinud suitsetamise ning e-sigareti kasutamise mõju tervisele, e-sigareti uuringuid kajastaval internetilehel artikli , mille kokkuvõtet kajastame ka enda blogis.  

Ta otsustas artikli avaldada, kuna peale Jaapanis läbi viidud uuringu tulemuste avaldamist kajastati erinevates meediaväljaannetes uuringu tulemusi vägagi eksitavalt ning paljud inimesed pöördusid arsti poole küsimusega, kas tõesti on e-sigareti kasutamine tavasigareti suitsetamisega võrreldes tervisele 10 korda kahjulikum.

Arsti hinnangul rääkisid meedia pealkirjad mitmetest kantserogeenidest, artiklite sisus kajastati aga ainult formaaldehüüdi. Dr Farsalinos selgitab artiklis olukorra tagamaid: „Et rääkida täielikku tõde ainest, mis leidub „ehitusmaterjalides ja balsameerimisvedelikes“, siis tasub teada, et tegelikult leidub seda ainet igal pool meid ümbritsevas keskkonnas. Igas kodus, igas linnas, külas, maa- ja linnapiirkonnas. Kogu lärm meedias on loodud ühe kantserogeense aine pärast, mitte mitmete erinevate kantserogeenide tõttu. Veel enam, pealkirjad pole muud kui eksitavad, kuna kajastati, et e-sigaret sisaldab 10 korda rohkem vähkitekitavaid aineid kui tavasigaret, kuigi tegelikult oli ainult ühel tootel kümnest formaaldehüüdi sisaldus tavasigareti suitsust kõrgemal tasemel.“

Jaapanis läbi viidud uuringus analüüsiti 13 Jaapani e-sigareti kaubamärgi toodetes leiduvate karbonüülühendite sisaldust. Uuringu tulemused avaldati ka ajakirjas International Journal of Environmental Research ja Public Health. Tulemused on toodud alljärgnevas tabelis.

Kanada teadlased viisid 2008. aastal läbi uuringu, kus hinnati legaalse tavasigareti suitsus leiduvat formaldehüüdi taset. Nagu allpool näidatud, tasemed olid keskmiselt 200 mikrogrammi (μg) sigareti kohta, mis on 6 korda suurem kui suurim väärtus (34μg), mille leidsid e-sigareti aurust jaapanlased. Lisaks näitas uuring, et oluliselt kõrgem on formaldehüüdi tase illegaalse sigareti suitsus (> 800 ug / sigareti kohta).

Võrdlused näitavad, et isegi kõige kahjulikuma Jaapani e-sigareti kaubamärgi toote puhul sisaldab e-sigareti aur võrreldes tavasigareti suitsuga 6 korda vähem formaaldehüüdi.

Siiski, ainult maksimaalsetest tasemetest ühes konkreetses tootes rääkimine ei ole teaduslikul tasemel sobilik. Tuleks uurida formaaldehüüdi keskmisi tasemeid e-sigareti aurus. Jaapani teadlaste poolt läbi viidud uuringu tulemused näitavad ülal tabelis, et keskmiselt tuvastati formaaldehüüdi 4.2 mikrogrammi (μg) 10 mahvi kohta. Seetõttu on keskmine formaaldehüüdi tase rohkem kui 50 korda madalam võrreldes tubakasuitsuga.

Arsti hinnangul peaksime mõistma, et keskendudes arutelule, mis hõlmab ühte kümnetest kantserogeenidest, mis on olemas tubakasuitsus, on eksitav. Isegi kui e-sigareti aur sisaldaks samaväärsel tasemel või isegi rohkem formaaldehüüdi, ei sisalda see peamisi teisi mürgiseid ja vähkitekitavaid aineid, mis on olemas tavasigareti suitsus.  Iga risk e-sigareti kasutamisel on suurusjärgu võrra madalam kui tavasuitsetamise korral.

Allikas: 27.12.2014 "Electronic cigarette aerosol contains 6 times LESS formaldehyde than tobacco cigarette smoke" http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/188-frm-jp

×