0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

E-sigarettide musta turu ohud ja võimalikud lahendused

Mis on e-sigarettide must turg?

Kui e-sigaretid ehk veibid on saanud osaks meie kogukonnast, on sellega kaasnenud ka mõned väljakutsed, nagu näiteks musta turu teke. See varjatud turg toob endaga kaasa teatud riske, kuna mustal turul müüdavad e-sigaretid ja e-vedelikud ei pruugi alati vastata ohutusstandarditele.

Eesti e-sigarettide musta turu osakaal on hinnanguliselt 62–80%. Must turg koosneb peamiselt Lätist ja Venemaalt smugeldatud ja ise segatud e-vedelikest. E-sigarettide must turg tugevnes 2019. aastal, kui Eestis kehtestati tubaka- ja aurutoodete maitsekeeld. Eesti E-sigareti Kaupmeeste Liidu väitel on e-sigarettide musta turu kasvu põhjus maitsestatud e-vedelike müügikeeld. Liidu sõnul on maitsestatud e-vedelikud kõige populaarsemad e-sigarettide kasutajate seas, kuid need on Eestis keelatud. Seetõttu on kasutajad sunnitud otsima maitsestatud e-vedelikke mujalt, näiteks internetist või naaberriikidest.

Artiklis uurime peamisi ohte, mis on seotud e-sigarettide musta turuga, ja pakume välja võimalikud lahendused, mida valitsused saavad selle probleemi vastu võitlemiseks rakendada.

 

 

E-sigarettide musta turu ohud

 

1. Toote kvaliteedi puudumine

Mustal turul müüdavad e-sigaretid ja e-vedelikud ei pruugi vastata ohutusstandarditele. Näiteks e-vedelikus on liiga palju (5%) nikotiini või muud kahjulikud ained, mis võivad põhjustada terviseprobleeme. Ülemäärase nikotiinisisaldusega tooted, mis lubavad rohkem kui kahekordset kogust, võivad põhjustada suuremat nikotiinisõltuvust võrreldes toodetega legaalsest müügipunktist, kus nikotiini maksimumsisaldus on 2%.

2. Valedeklaratsioonid

Mustal turul müüdavad e-sigaretid ja e-vedelikud võivad olla valedeklareeritud, mis tähendab, et tarbijad ei pruugi teada, milliseid aineid nad tegelikult tarbivad. E-sigaret on E-sigareti Kaupmeeste Liidu juhatuse liige Toomas Viilo sõnul üks efektiivne võimalus tavatubakast loobumiseks, kuid tooteid tasub osta vaid ametlikest esinduskauplustest, e-vedelike puhul järgida aktsiisimärgi olemasolu ning vajadusel küsida esinduskaupluse spetsialistilt infot vedelike täpsema koostise ja sertifikaatide kohta. Mustalt turult soetatud veipimisvahendid ei anna sulle seadusejärgset garantiid ning nii riskid oma tervisega.

3. Tervise- ja ohutusprobleemid

Mõned võltsitud e-sigarettide tooted võivad sisaldada kahjulikke aineid või olla ebakvaliteetselt toodetud, põhjustades seeläbi võimalikke tervise- või ohutusprobleeme nagu tulekahjude või plahvatuste riski.

4. Maksudest kõrvalehoidumine

Mustal turul turustatavate e-sigarettidega hoitakse sageli kõrvale maksustamisest, mis toob valitsustele tulude vähenemise. Vähenenud maksutulu võib takistada rahvatervisealgatusi ja õigusaktide jõustamist.

5. Noorte ligipääs

Musta turu tooted võivad olla ebaseaduslikust olemusest tingituna paremini kättesaadavad alaealistele, mis õõnestab jõupingutusi noorte veipimise vältimiseks. Mustal turul puudub vanusekontroll.

 

Võimalikud lahendused e-sigarettide musta turu vastu võitlemiseks

 

 

Riik saab võtta kasutusele mitmeid meetmeid, et vältida mustale turule e-sigarettide liikumist ja kaitsta tarbijaid.

 

1. Tugevdada järelevalvet

Riik peaks tugevdama järelevalvet e-sigarettide turul tagamaks, et kõik müüdavad tooted vastavad ohutusstandarditele. See hõlmab müüjate ja tootjate regulaarset kontrollimist ja karistuste karmistamist ebaseadusliku tegevuse korral.

2. Tõhustada reguleerimist

Valitsused peaksid kehtestama ulatuslikud eeskirjad e-sigarettide tootmise, levitamise ja turustamise kohta, et tagada toote ohutus ja kvaliteet. Rakendama ranged tootmisstandardid ja kohustuslik tootekontroll, et vältida ebakvaliteetsete toodete turulepääsu.

3. Haridus ja teadlikkus

Käivitada avalikkuse teadlikkuse tõstmise kampaaniad, et teavitada tarbijaid musta turu e-sigarettidega seotud ohtudest. Rõhutada, kui oluline on osta e-sigarette usaldusväärsetest allikatest, et kaitsta oma tervist. Võib korraldada hariduskampaaniaid, et teavitada tarbijaid e-sigarettide ohutusest ja seaduslikkusest. See aitab vähendada nõudlust musta turu järele, kuna tarbijad eelistavad seaduslikke ja ohutuid tooteid.

4. Noorte ennetusprogrammid

Tugevdada jõupingutusi, et ennetada noorte juurdepääsu e-sigarettidele, reguleerides internetimüüki, suurendades vanuse kontrollimise meetmeid ja kehtestades rangemad turustuspiirangud. Ametlikes müügikohtades saab vältida alaealiste ligipääsu e-sigarettidele, kuna isikut tõendava dokumendita ostu sooritada ei ole võimalik. Investeerida noortele suunatud haridusprogrammidesse, milles rõhutatakse veipimise riske.

5. Toetada tubakakahjude vähendamist

Soodustada e-sigarettide väljatöötamist täiskasvanud suitsetajatele, kes otsivad kahju vähendamise alternatiive. Edendada nikotiini asendusravimite uurimist ja arendamist, mille suhtes kohaldatakse nõuetekohast reguleerimist.

6. Koostöö tootjatega

Riik võiks teha koostööd seaduslike e-sigarettide tootjatega, et tagada nende toodete kättesaadavus ja konkurentsivõime musta turu suhtes, näiteks luua tootjatele soodsamad tingimused või pakkuda turundustoetust.

7. Keskkonnanõuded

Riik võiks rakendada meetmeid, et vähendada ühekordsete e-sigarettide keskkonnamõju, näiteks kehtestades toodete tootjatele ja müüjatele keskkonnanõudeid. Tootjad on aina enam mõtlemas keskkonnahoiule, tuues turule korduvlaetavaid e-sigarette, nagu näiteks SKYsmoke Duo, mille väljatöötamisel on mõeldud keskkonna- ja hinnasäästule, säilitades samal ajal sama või isegi parema maitse.

 

E-sigarettide mustal turul on mitmeid märkimisväärseid ohte, sealhulgas terviseriskid, maksudest kõrvalehoidumine ja noorte juurdepääs. Valitsused peavad astuma ennetavaid samme nende küsimuste lahendamiseks reguleerimise, hariduse ja rakendamise kaudu. Terviklike strateegiate rakendamisega saame vähendada e-sigarettide musta turuga seotud riske ja kaitsta rahvatervist. E‑sigarettide musta turu ohtude vähendamine nõuab terviklikku lähenemist, kus riik, tootjad ja tarbijad töötavad koos, et tagada seaduslikud ja ohutud e-sigaretid.

Kokkuvõttes ei ole must turg mitte ainult salajane äri, vaid suur oht meie ühiskonna tervisele ja turvalisusele. E-sigarettidega seotud riskid on eriti suured, põhjustades terviseprobleeme ja suurendades nikotiinisõltuvust, eriti noorte kasutajate hulgas. Meil, tarbijatena, on kohustus olla teadlikud ja informeeritud sellest, kust ja kuidas meie tooted on pärit. Legaalne turg pakub meile kvaliteedi, ohutuse ja läbipaistvuse garantiid, mida varjatud must turg ei suuda pakkuda.

Mõelgem korraks – kas lühiajaline rahaline võit kaalub üles riskid, mida seame enda ja oma lähedaste tervisele? Hoidkem silmad lahti, küsigem küsimusi, ja olgem valvsad, et me ei laseks eksitaval, ebaseaduslikul turul enda tervist ohustada. Nüüd on aeg teha teadlikke valikuid, jagada seda teavet ka teistega ning astuda samme, et kaitsta end ja oma kogukonda ebaseaduslike ja ohtlike toodete eest. Sinu valikud, Sinu tervis, Sinu tulevik – tehkem kõik koos paremaid otsuseid.

×