0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

E-sigarettens historie og hvordan vi kom til dagens e-sigarett

Moderne e-sigarett ble skapt og satt i produksjon i 2003 i Kina, men var dette starten til historien bak e-sigaretter?

Nei, aller første dokumenterte referanser til e-sigarett patent stammer fra 1930-årene i USA fra noen som het Joseph Robinson. Det finnes likevel ingen konkrete opplysninger om denne teknologien faktisk ble implementert eller laget noen prototyper.

Dermed, første fysiske grunnlagte til e-sigarett ble skapt i 1965 av Herbert A. Gilbert i USA, og han patenterte også enkelte deler av denne teknologien. Hans produkt ble ikke populært og fikk ikke mye omtale. Han rakk heller ikke å dra nytte av sine patenter, fordi de var foran sin tid og lignet mye på dagens e-sigarett. Patentene utløpte ti år før e-sigarettene fikk massiv fremgang på markedet.

I 1979 startet Phil Ray, en av pionerene i dataindustrien, i samarbeid med sin allmennlege å utarbeide e-sigarett, som kunne vinne markedet (selv om den ikke var elektronisk i virkeligheten, men basert på en fordampingsmetode av nikotin). Som resultat av dette kom det også første vitenskapelig forskning om muligheter for administrasjon av nikotin.

I 1990 til 2000 ble det utført en rekke undersøkelser og eksperimenter for å prøve å utarbeide en elektronisk e-sigarett, men uten lykke. Enhetene lignet heller ikke på dagens enheter og teknologi. Men man kom likevel frem til en teknologi og begrepet “heat-not-burn” eller „oppvarme-ikke-brenne,“ som brukes til dagens dato.
I den samme perioden sendte også et av de største tobakkprodusentene i USA en søknad til FDA om å få lov til å utvikle (enhet for administrasjon av nikotin) og lansere det på markedet. Men på grunn av at i denne tiden regulerte FDA administrasjon av legemidler, og ikke nikotin, svarte de at ideen ligner for mye på enheter for administrasjon av legemidler, og søknaden ble avvist. Det ar i virkeligheten årsaken til at videre utvikling e-sigaretter i USA ble stoppet for en periode.

Nå kommer vi tilbake til begynnelse, eller til 2003, når første vellykket e-sigarett ble lansert. Den ble produsert i Kina, Peking. Oppfinneren var Hon Lik, en 52 år gammel farmasøyt, oppfinner-røyker. Han fikk inspirasjon til utvikling av e-sigarett av døden av sin far, som også var en hyppig røyker og døde av lungekreft. På denne tiden var Lik ansatt i Golden Dragon Holdings, hvor han også utviklet sitt produkt og kalte det Ruyan, som betyr „som røyk“.

http://casaa.org/historical-timeline-of-electronic-cigarettes/

×