0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

E-sigarett: hva er sant, hva er usant?

E-sigaretter har hatt et triumferende gjennomslag i hele verden og har også blitt populære i Estland på kort tid. Som med alle nye ting, finnes det også mange misforståelser og skrekkhistorier om e-sigaretter.

Feil nr 1: e-sigaretter er ikke bedre enn røyking

Jo, det er det! Enkelte leger i Estland mener at røyking av e-sigarett er ikke et godt middel for å redusere helseskader. Nevrologen Andrus Lipand sier f. eks. at «det å falle ned fra åttende etasje er ikke mindre farlig enn det å falle ned fra tolvte». Samtidig har direktøren ved Europeisk onkologiinstitutt, tidligere helseminister i Italia, Umberto Veronesi sagt at hvis alle røykere hadde gått over til damping, hadde det spart 500 millioner menneskeliv i hele verden. I følge vurderingen fra en samling av internasjonale eksperter (Karger, European Addiction Research Vol. 20, No. 5, 2014) er vanlige sigaretter langt mer farlige enn e-sigaretter: farevurderingen av vanlige sigaretter er 100 poeng, og kun 4 poeng for e-sigaretter.

«Jeg er overbevist om at e-sigaretter med nikotin er betydelig tryggere enn vanlige sigaretter. Tobakksrøyk inneholder ca. 4000 kjemikalier, samtidig som e-væske inneholder kun et par titalls kjente stoffer fra tobakksrøyken, men konsentrasjonene er opptil 450 ganger mindre,» sier spesialisten på e-sigaretter, representanten av Nicorex varemerke Sven Kotke. Han understreker at det ikke oppstår karbonmonoksid eller kreftfremkallende tjære når man damper, fordi det finnes ingen brenneprosess.

Det er sant, at man ikke har gjennomført langvarige helseundersøkelser ennå, fordi e-sigarettene har ikke vært lenge nok på markedet, men ifølge det man vet hittil kan vi si at e-sigarettene har ingen farlig virkning, som kan sammenlignes med vanlig tobakksrøyk. Også et praktisk eksperiment utført av ukebladet Ekspress i samarbeid privatklinikken Qvalitas viste at journalistens helse ble bedre etter å ha erstattet røyking med e-sigaretter.

Flere helseaktivister har likevel startet angrepet mot e-sigaretter, i stedet for å godkjenne produktet, samtidig som de har ingen vitenskapelige begrunninger. De er forstyrret bare av faktumet at dampingen „ligner“ på røyking.

Feil nr 2: e-sigaretter er rettet mot mindreårige

En stor del av kritikken som er rettet mot e-sigaretter handler om at det de kan tiltrekke mindreårige til å røyke. Sannheten er at større leverandører av e-sigaretter, bl. a. selskapet eCig Group OÜ som står bak Nicorex varemerke innførte 18 års aldergrense for salg av e-sigaretter i sine butikker lenge før det ble påkrevd av myndighetene.

«Vi er fullstendig enige med påstanden at e-sigaretter skal være forbudt for mindreårige. Det skal også være ikke akseptabelt å bruke e-sigaretter i fellestransport eller andre offentlige steder, der det kan forstyrre andre mennesker,» sier styremedlem Toomas Viilo ved eCig Group OÜ.

Lovutkastet om forbud av salg og bruk av e-sigaretter til mindreårige og reklame av e-sigaretter er for tiden under arbeid i Estland.

Enkelte hevder at e-sigarettene er som en port til vanlige sigaretter. Kotke sier at virkeligheten viser heller det motsatte: e-sigarettene er en effektiv måte på å slutte å røyke eller redusere røykingen.

For en tid siden ble det hørt bekymringer om at man brukte e-sigaretter på skoler. Det finnes en enkel løsning for dette, som viste Hendrik Agur, rektoren ved Gustav Adolf gymnas. Han anbefalte at alle skoler skal innføre forbud mot e-sigaretter i sine internforskrifter. Han sier at det tar ikke mer tid enn 15 minutter.

Feil nr 3: e-sigaretter er ikke beregnet for å slutte å røyke

Andres Lipand, representanten av Legeforeningen sier at produsenten har ikke planlagt e-sigaretter som et middel mot å slutte å røyke. Dette er ikke sant. Kineseren Hon Lik, som var den første som laget et kommersielt produkt av e-sigaretten i 2004 lanserte den på markedet nettopp som et middel og en erstatning som skulle hjelpe å slutte å røyke.

«I våre salgsbutikker ser vi daglig mennesker som har røykt i flere titalls år, men som går over til e-sigaretter på dagen. De sier at deres glemte luktesans kommer tilbake, hosteomgangene forsvinner og de får mer utholdenhet – trappene er ikke lenger en utfordring,» sier Kotke. Han mener at det er ingen tvil om at e-sigarettene er et effektivt middel for smidig nedtrapping av sigarettforbruket. Det samme bekrefter tusenvis av mennesker på e-sigarett relaterte internettforum.

Som regel går man gradvis over til væsker med stadig mindre nikotininnhold, og til slutt bruker man nikotinfri e-væske, og dette kan også avsluttes – damping av nikotinfri væske forårsaker ikke avhengighet. Selv om man klarer ikke noe mer enn å trappe ned på røykingen, er dette likevel et trinn mot en sunnere livsstil.

I dag har e-sigarettene flere mulige funksjoner: røykeslutt, erstatning eller redusering av røyking.

Feil nr 4: e-sigaretter er skadelige for andres helse

I mange institusjoner kan det hende at bruk av e-sigaretter blir fullstendig forbudt eller at alle dampere sendes på røykerommet, noe som er forårsaket av uvitenhet. Dette er feil, fordi dampere som puster inn tobakksrøyk skader sin helse på samme måte som alle andre som ikke røyker.

E-sigarettene avgir hovedsakelig bare aromatisert vanndamp, fordi mesteparten av nikotin forblir i kroppen til den som damper. For andre mennesker utgjør dette ikke en helserisiko knyttet til passiv røyking på, som det skjer ved vanlig røyking. «Det er sant, man skal ikke blåse rett i ansiktet, og det kan selvfølgelig forstyrre andre hvis man bruker e-sigarett innendørs og på kort avstand, og derfor skal man ta ansvar,» sier Sven Kotke, representanten av Nicorex varemerke. Han mener at privatsektoren skal likevel få bestemme selv, om og hvor man kan bruke e-sigaretter.

Statlig informasjonssenter for bioteknologi i USA, NCBI gjennomførte en undersøkelse, som bekrefter at e-sigarettene avgir under dampingen svært lite biprodukter sammenlignet med vanlige sigaretter, og at de ikke utgjør en fare for menneskehelsen. Undersøkelsen konkluderer at det oppstår heller ingen målbar fare for kreftsykdom. På den andre siden viste undersøkelsen at passiv innånding av tobakksrøyk utgjør en betydelig farekilde og risiko for kreft for passive røykere.

Feil nr 5: e-sigarett er et legemiddel eller tobakksprodukt

Enkelte trangsynte politikere har forsøkt å likestille e-sigaretter med tobakksprodukter eller legemidler, men e-sigaretter er ikke noe av dette.

E-sigaretter inneholder ikke tobakk og de brenner ikke. «Men jeg er faktisk enig med at reklame av e-sigaretter bør være begrenset, for at det ikke skal tiltrekke mindreårige,» sier Toomas Viilo. Det samme kravet stiller også det nye tobakkdirektivet.

E-sigarettene bør strengt sett ikke defineres som legemidler, fordi dette forutsetter at det er kun tilgjengelige på apoteket. «Dette hadde begrenset e-sigarettenes utvalg og tilgjengelighet, økt prisene og gjort en utilbørlig gave til de to monopolistiske apotekkjedene, som ellers hadde fått sjansen til å dele markedet seg imellom,» kritiserer Kotke. «Hvorfor skulle e-sigarettene være betydelig dårligere tilgjengelige enn vanlige sigaretter?» spør han.

Europaparlamentet besluttet å ikke definere e-sigaretter som legemidler, men medlemsstatene, bl. a. Estland kan likevel gjøre dette.

For tiden er samler krefter et folkeinitiativ på EU-nivå, som vil at e-sigarettene skal defineres som fritidsprodukter med generelt bruksformål, og ikke som medisinsk utstyr eller tobakksprodukt, og dette uavhengig av deres nikotininnhold. Initiativet har samlet inn nærmest 70 000 underskrifter.

«De som velger for bruk av e-sigaretter gjør et modent, ansvarsfullt valg, som dreier seg om privatliv. Dette valget gjør at det er enklere for dem å bli kvitt av eller redusere en avhengighet, som krever hundre tusener av menneskeliv i Europa hvert år,» sier manifestet til initiativet. «Hold hendende unna fra dampefriheten!»

Feil nr 6: e-væsken kan drepe

Noen personer har misforstått og tror at e-væsken sprer smerte. Det er sant at antallet nødsamtaler knyttet til svelging av e-væske har økt i USA. I virkeligheten er det ikke mulig å dø av administrering av e-væske, fordi kroppen får en automatisk beskyttelsesrefleks når man svelger e-væske med nikotin- akutt oppkast. Det er kun én person i hele verden som har dødd av e-væske, en som hadde planlagt å begå selvmord og injiserte e-væske i en vene, fordi han ikke klarte å drepe seg selv ved å svelge det.

Svelging av e-væske med nikotininnhold anbefales sikkert ikke, og det er heller ikke godt for helsen, men dreper ikke. «Det er viktig at foreldre, som bruker e-sigaretter skal oppbevare sine enheter og e-væsker utilgjengelige for barn, det er elementært,» sier Sven Kotke.

Ved svelging av en mindre mengde av e-væske skal det spyttes ut og munnen skal skylles nøye. Ved oppkast har kroppen renset seg selv og det gjenstår kun å tørke av væske.

Feil nr 7: e-sigaretter er litt forbudte

I følge tobakkdirektivet som Europaparlamentet har vedtatt kan e-sigaretter selges fritt. Den eneste begrensingen er e-væskenes nikotininnhold, som skal ikke være større enn 20 mg/ml. «Dette er fornuftig, fordi mesteparten av brukere foretrekker faktisk væsker med lavere nikotininnhold enn fastsatt av direktivet,» sier Toomas Viilo. E-sigarett produkter skal ikke selges til kjøpere som er under 18 år. Pakkene skal være med helsevarsel (nikotin). Selgere er forpliktet til å fremlegge en liste over alle produktingredienser. eCig Group, som selger e-sigarett produkter under Nicorex varemerke gjorde dette allerede før vedtaket fra Europaparlamentet.

Til tross for Europarlamentets direktiv (som alle delstatene skal godkjenne) gjelder det i Estland en forskrift fra legemiddeletaten, som sier at e-væsker med nikotin (over 1,5 mg eller nikotinkonsentrasjon i produktet over 4 mg/ml) er legemidler, som skal kun selges på apoteket. Det kreves spesialtillatelser for import, eksport og salg av legemidler. Slike tillatelser er unormalt kostbare, og derfor finnes det ingen e-sigarett væsker med nikotininnhold som har salgstillatelse i Estland. Toomas Viilo sier at det handler om å kvele markedet, fordi samtidig er det mulig å bestille e-væsker med nikotin fra andre EU-land. «Nicorex har f. eks. en avdeling i Latvia og e-butikk,» sier Viilo.

I følge legemiddeletaten skal de bare bestilles fra offentlige internettapotek, og legemiddelet skal være i samsvar med tilsvarende salgssertifikat som er gyldig i Estland. Dette kravet har likevel lite juridiske begrunninger, hvis man f. eks. tar utgangspunkt i EU-prinsippet om fri flyt av varer. Legemiddeletaten har allerede ved flere anledninger tapt i retten pga. sine overflødige begrensninger.

Representanten i Europaparlamentet, Indrek Tarand har sagt at passiviteten av estiske myndigheter er ikke berettiget. «Man kan jo si at det er lurt å skynde seg langsomt, men forbrukere kan i mellomtiden risikere med sin helse, hvis de bestiller varer med ukjent innhold, samtidig som landets beskatning og entreprenørskap lider, hvis ikke e-sigarettene kan selges uten å søke for en urimelig kostbar og tidskrevende sertifisering,» sa Tarand.

Sven Kotke innrømmer at det er smart å holde seg unna fra billige e-væsker med ukjent kvalitet, og foretrekke velkjente varemerker, som er dessverre også litt dyrere. Her er det et eksempel: «For tiden bruker legene argumentet at vi vet ikke hva slags konsekvenser har uttørking av slimhinner på lang sikt». «Der er Nicorex veiviseren, fordi vi har fjernet dette problemet i våre væsker. Nicorex e-væsker er de eneste i verden som inneholder eteriske oljer, som fuktiggjør slimhinner og forårsaker ikke uttørking av disse,» tilføyer Kotke.

Lovutkastet for tobakkloven som er for tiden under samordning forbyr klart og tydelig bruk av e-sigaretter for mindreårige, og i tillegg levering av e-væsker til Estland pr. post. Sosialministeren Taavi Rõivas, som i mellomtiden har blitt statsminister har bekreftet at e-sigarettene forsvinner ikke fra det frie markedet i Estland: det er kun væsker med større nikotininnhold som skal selges på apoteket. __________________________________________________________________________

Hva er en e-sigarett?

• E-sigarett er en moderne innretning, som består av batteri, coil, fordamper eller atomiserer og munnstykke. Batteriet gir strøm, coilen gjør at e-væsken i fordamperen blir damp, som innåndes gjennom munnstykke og dampes ut som røyk. Dette kaller man ofte damping. E-sigaretten røyker, men lukter ikke vondt, aromaen forsvinner i noen få sekunder.

• E-væske inneholder glyserin, som finnes også i matvarer, propylenglykol, som brukes f. eks. i røykmaskiner for partybruk, og diverse smaksstoffer. Væsken kan inneholde mer eller mindre, eller ingen nikotin.

• E-sigaretten ble patentert i 1963, men idéen har vært der allerede siden 1920-årene. Den industrielle produksjonen av e-sigaretter startet mye senere. I Kina ble den nye typen av e-sigaretter lansert i på markedet i 2004. I Estland har neste generasjons e-sigaretter blitt populære i de to siste årene. Etter en vurdering av representanten av Nicorex varemerke, Sven Kotke er det flere hundre mennesker hver måned som bestemmer seg for bruk av e-røyk, og mesteparten vil redusere røykingen eller erstatte det med et sunnere alternativ.

• I 2008 ble det solgt kun 50 000 e-sigaretter i hele verden, men i 2012 var det samme tallet allerede 3,5 millioner. Analytikere ved Bloomberg antar at i år stiger e-sigarett bransjen til 1,5 milliarder dollar, og at om 10 år kan denne bransjen være større enn tobakksindustrien.

• Damping har blitt et slags subkulturelt fenomen, noe som motorsykkelfans eller bilfanatikere. Ganske mange mener at damping og sammensetting av modifiserte e-sigaretter er som en hobby. De leser opplevelser av erfarne testere av e-væsker som vinanmeldelser, og tar spesialister på e-sigaretter like alvorlig som PC eksperter: hvordan oppnår man best mulig smaksopplevelse eller større dampsky ….

×