0 Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu ×

Live Chat Ma-pe 09:00 – 17:00, muina aikoina lähetämme vastauksen sähköpostiviestinä!


Syötä tietosi, lähetämme tarvittaessa keskusteluhistorian

Filtreeri postitusi

E-savuke: mikä on totta, mikä valhetta?

E-savuke on kasvattanut suosiotaan koko maailmassa ja myös Virossa. Kuten jokaisen uuden asian kohdalla, e-savukkeestakin kiertää paljon väärinkäsityksiä ja hurjia tarinoita.

Valhe nro 1: e-savuke ei ole tupakointia parempaa

On! Osa virolaisia lääkäreitä arvelee, että e-savukkeen nauttiminen ei ole terveyshaittojen vähentämiseen hyvä väline. Neurologi Andrus Lipand on todennut, että «putoaminen kahdeksannesta kerroksesta ei ole vähemmän vaarallista kuin putoaminen kahdennestatoista kerroksesta ». Euroopan syöpäsairauksien instituutin rehtori, Italian entinen terveydenhoitoministeri Umberto Veronesi on sanonut, että jos kaikki tupakoitsijat siirtyisivät höyryttelemään, se saattaisi säästää koko maailmassa 500 miljoonaa ihmiselämää. Kansainvälisten asiantuntijoiden lautakunnan arvion mukaan (Karger, European Addiction Research Vol. 20, No. 5, 2014) ovat savukkeet vaarallisempia kuin e-savukkeet; savukkeiden yhdistetty vaara-arvio on 100 pistettä, mutta e-savukkeilla vain 4 pistettä.

«Olen vakuuttunut, että nikotiinipitoiset e-savukkeet ovat huomattavasti turvallisempia kuin perinteiset savukkeet. Tupakansavussa on noin 4000 erilaista kemikaalia, mutta e-nesteessä vain parikymmentä tupakansavusta löydettyä ainetta, ja niiden määrät ovat sitä paitsi jopa 450 kertaa pienempiä,» sanoo e-savukkeiden asiantuntija, Nicorex-tavaramerkkiä edustava Sven Kotke. Hän korostaa, että häkää tai syöpää aiheuttavaa tervaa höyryttelyssä ei ole, sillä palamista ei ole.

On totta, että pitkän aikavälin terveystutkimuksia ei ole vielä ehditty tehdä, sillä e-savukkeet ovat olleet markkinoilla vielä liian lyhyen ajan, mutta tähän mennessä saatujen tietojen pohjalta voidaan todeta, että e-savukkeilla ei ole perinteisiin savukkeisiin verrattuna edes etäisesti verrattavissa olevaa haitallista vaikutusta. Myös Ekspressin yhdessä Qvalitas-yksityisklinikan kanssa järjestetyn osallistujatestin tulokset osoittivat, että tupakoinnin vaihtaminen höyryttelyyn paransi toimittajan terveyttä.

Monet terveydenhuoltoaktivistit ovat valitettavasti sen sijaan, että hyväksyisivät e-savukkeiden käytön perinteisten savukkeiden tilalla, aloittaneet hyökkäyksen niitä vastaan, vaikka eivät pysty ajatuksiaan tieteellisesti perustelemaan. Heitä häiritsee yksinkertaisesti se, että höyryttely «muistuttaa» tupakointia.

Valhe nro 2: e-savukkeita ei ole tarkoitettu ali-ikäisille

Suuri osa e-savukkeisiin kohdistetusta arvostelusta on viitannut siihen, että e-savukkeet houkuttelevat muka ali-ikäisiä tupakoimaan. Tosiasian on, että suurin osa e-savukkeiden myyjiä, muun muassa Nicorexin tavaramerkkiä hallinnoiva yhtiö eCig Group OÜ, ovat saattaneet omissa myymälöissä voimaan 18 vuoden ikärajoituksen e-savukkeisiin liittyvien tuotteiden ostajille jo kauan ennen sitä, kun sellainen vaatimus virallisesti annettiin.

«Olemme täysin samaa mieltä, että e-savukkeet eivät sovi ali-ikäisten käyttöön. Myös höyryttely joukkoliikenteessä tai muissa julkisissa paikoissa, joissa se saattaa olla häiritsevää, on kiellettyä,» toteaa eCig Group OÜ:n hallituksen jäsen Toomas Viilo.

Lakiesitys, jolla kielletään e-savukkeiden myynti ja käyttö ali-ikäisille ja e-savukkeiden mainostaminen, on Virossa vasta valmisteilla.

On ihmisiä, jotka väittävät e-savukkeiden olevan portti perinteisten savukkeiden käyttäjäksi siirtymiseen. Kotken mukaan on todellinen tilanne päinvastainen: e-savuke on tehokas tapa perinteisistä savukkeista luopumiseen tai tupakoinnin vähentämiseen.

Kun jonkin aikaa sitten valitettiin mediassa ja muualla, että kouluissa käytetään e-savukkeita, ongelmaan löytyy helppo ratkaisu, josta kertoi Gustav Adolf-lukion rehtori Hendrik Agur. Hän ehdotti kaikille kouluille koulun järjestyssääntöihin e-savukkeiden kieltämistä koskevan kohdan lisäämistä. Siihen menee Agurin mukaan vain 15 minuuttia.

Valhe nro 3: e-savukkeita ei ole tarkoitettu tupakoinnista luopumiseen

Viron lääkäriliiton edustaja Andres Lipand sanoo, että valmistaja ei ole tarkoittanut e-savukkeita tupakoinnista luopumiseen. Se ei pidä paikkaansa. Vuonna 2004 e-savukkeiden kaupallisen myynnin aloittanut kiinalainen Hon Lik lanseerasi tämän tuotteen juuri tupakoinnista luopumisen helpottamiseen tarkoitettuna ja tupakoinnin korvaavana tuotteena.

«Tapaamme jatkuvasti meidän edustusmyymälöissä kymmeniä vuosia tupakoineita asiakkaita, jotka siirtyvät sujuvasti e-savukkeisiin. Ihmiset kertovat, miten hajuaisti palautuu, yskänpuuskat väistyvät ja kestävyys paranee – portaita kulkeminen ei ole enää ongelma,» kertoo Kotke. Hänen mukaan ei ole epäilystäkään, että e-savuke on tehokas väline tupakoinnista luopumiseen. Sen vahvistavat myös tuhannet e-savukkeita käsittelevien verkkofoorumien käyttäjät.

Yleensä siirrytään ensin aina vain vähemmän nikotiinipitoisuuden nesteisiin ja lopulta käytetään vain nikotiinitonta e-nestettä, ja sekin voidaan lopettaa – nikotiiniton neste ei aiheuta riippuvuutta. Jopa silloin, kun e-savukkeiden käyttäminen auttaa hieman tupakoinnin vähentämiseen, se on askel terveellisemmän elämän suuntaan.

E-savukkeilla saattaa nykyään olla useita eri käyttötarkoituksia: tupakoinnista luopuminen, tupakointia korvaava toiminto tai tupakoinnin vähentäminen.

Valhe nro 4: e-savuke on terveydelle haitallinen

Useissa laitoksissa saatetaan silkkaa tietämättömyyttä syntyä päätös höyryttelyn kieltämiseen tai höyryttelijöiden tupakkahuoneeseen siirtämiseen. Se on väärin, sillä höyryttelijä asettuu itse tupakansavua hengittäessään vaaralle alttiiksi kuten kuka tahansa tupakoimaton henkilö.

E-savukkeista lähtee lähinnä aromatisoitua vesihöyryä, sillä nikotiini jää suurelta osin savukkeen käyttäjän kehoon. Muille ihmisille ei synnyt epäsuoran tupakoinnin aiheuttamia terveyshaittoja kuten perinteisessä tupakoinnissa. «On totta, että toista päin e-savun puhaltaminen ei ole kohteliasta ja sisätiloissa liian muiden henkilöiden lähellä e-savukkeen vetäminen saattaa olla häiritsevää, joten e-savukkeen käyttämiseen tulee suhtautua vastuullisesti,» toteaa Nicorex-tavaramerkin edustaja Sven Kotke. Hänen mukaansa voisi yksityiselle sektorille jättää päätäntävallan, missä saa höyrytellä ja miten.

USA:n kansallisen bioteknologian tiedotuskeskuksen NCBI:n tutkimus vahvisti, että e-savukkeiden käytössä syntyy perinteisiin savukkeisiin verrattuna hyvin vähän oheistuotteita, jotka eivät ole ihmisten terveydelle vaarallisia. Tutkimustulosten pohjalta pääteltiin, että näin ei synny myöskään mitattavissa olevaa syöpään sairastumisen riskiä. Passiivinen tupakansavun hengittäminen on tutkimuksen mukaan sivullisten kannalta paljon pahempi riski ja syövän aiheuttaja.

Valhe nro 5: e-savuke on lääke tai tupakkatuote

Liian kapealla näkökulmalla maailmaa tarkkailevat poliitikot ovat yrittäneet luokitella e-savukkeet tupakkatuotteiden tai lääkkeiden joukkoon, mutta e-savuke ei kuulu kumpaankaan.

E-savuke ei sisällä tupakkaa ja sen käyttäjä ei polta mitään. «Me olemme täysin samaa mieltä, että e-savukkeiden mainostamista kannattaisi rajoittaa, jotta se ei houkuttelisi ali-ikäisiä kokeilemaan,» Toomas Viilo sanoo. Samasta vaatimuksesta on säädetty myös uudessa tupakka-asetuksessa.

E-savukkeita ei määritellä tiukasti lääkkeisiin kuuluviksi, sillä se mahdollistaisi niiden myymisen vain apteekeissa. «Se rajoittaisi e-savukkeiden valikoimaa ja saatavuutta, nostaisi hintaa ja tekisi perustelemattoman lahjan kahdelle markkinoita hallitsevalle apteekkiketjulle, jotka voisivat jakaa markkinat keskenään,» Kotke arvostelee. «Miksi e-savukkeiden pitäisi olla paljon huonommin saatavissa kuin perinteisten savukkeiden?» hän kysyy.

Euroopan parlamentti päätti luopua e-savukkeiden lääkkeiksi luokittelemisesta, mutta jäsenmaat, Viro mukaan lukien, saa sen tarvittaessa kuitenkin tehdä.

Euroopan Unionissa on tällä hetkellä meneillään kansalaisaloite, jolla halutaan päästä siihen, että e-savukkeet luokiteltaisiin yleisiin vapaan ajan tuotteisiin, ei terveydenhuollon laitteisiin eikä tupakkatuotteisiin, nikotiinipitoisuudesta riippumatta. Aloite on kerännyt internetissä jo noin 70 000 allekirjoitusta.

«Höyryttelijät tekevät valitsemalla e-savukkeen kypsän, vastuuntuntoisen ja yksityiselämää koskevan päätöksen. Tämän avulla voidaan vähentää tai peräti luopua tottumuksesta, joka vaatii joka vuosi satojen tuhansien ihmisten hengen,» todetaan aloitteen julisteessa. «Höyryttelyvapautta ei saa rajoittaa!»

Valhe nro 6: e-neste saattaa tappaa

Joillakin ihmisillä on syntynyt väärä kuvitelma, että e-neste on kuolemaksi. On totta, että Yhdysvalloissa on havaittu e-nesteen nielemisen johdosta tehtyjen hätäpuheluiden määrä. E-nesteen nieleminen ei ole itse asiassa hengenvaarallista, sillä nikotiinipitoisen e-nesteen nieleminen aiheuttaa automaattisesti oksennusrefleksin. E-nesteen nauttimisen jälkeen on koko maailmassa kuollut vain yksi ihminen, ja hänkin itsemurhan tekemisen tarkoituksessa, ruiskuttamalla e-nestettä itselleen laskimoon, sillä neste nieltynä ei tappanut.

Nikotiinipitoisen e-nesteen nieleminen ei ole missään nimessä suotavaa eikä hyväksi, mutta se ei tapa. «On tärkeää, että e-savukkeita käyttävät vanhemmat säilyttävät laitteita ja e-nesteitä lasten ulottumattomissa, se on ehdoton vaatimus,» Sven Kotke sanoo.

E-nesteen pienen määrän nielemisen jälkeen on nielty aine syljettävä pois ja suu huuhdeltava huolellisesti. Oksentaminen puhdistaa kehon ja silloin riittää vain oksennuksen siivoaminen.

Valhe nro 7: e-savukkeita on hieman kielletty

Euroopan parlamentissa hyväksytyn tupakka-asetuksen mukaan voidaan e-savukkeita vapaasti myydä. Rajoituksena on vain e-nesteiden nikotiinipitoisuus, se ei saa ylittää 20 mg/ml. «Se on kohtuullista, sillä yleensä käytetäänkin alhaisemman nikotiinipitoisuuden nesteitä,» Toomas Viilo sanoo. E-savukkeita ja oheistuotteita ei saa myydä alle 18-vuotiaille. Pakkauksessa tulee olla varoitus terveyshaitoista (nikotiini). Myyjien on annettava luettelo kaikista tuotteen komponenteista. Nicorexin tavaramerkillä e-savukkeita markkinoiva eCig Group on toiminut näin jo ennen Euroopan parlamentin päätöstä.

Vaikka Euroopan parlamentti on hyväksynyt asetuksen (jonka myös jäsenmaat hyväksyvät), on Virossa edelleen voimassa paikallisen lääkeviraston määräys, jonka mukaan nikotiinipitoiset e-nesteet (nikotiinia yli 1,5 mg tai nikotiinin pitoisuus tuotteessa yli 4 mg/ml) luokitellaan lääkkeiksi, joita voidaan myydä vain apteekeissa. Lääkkeiden maahantuomiseen ja maasta viemiseen sekä myyntiin tarvitaan erikoislupia. Erikoisluvat taas ovat pöyristyttävän kalliita ja yhdelläkään nikotiinipitoiselle e-savukkeen nesteelle ei ole Virossa myyntilupaa myönnetty. Toomas Viilon mukaan voidaan sellaista toimintaa verrata liiketoiminnan keinotekoiseen jarruttamiseen, sillä nikotiinipitoisia e-nesteitä voidaan tilata muista EU-maista. «Nicorexillä on tytäryhtiö Latviassa ja oma verkkokauppa,» Viilo huomauttaa.

Lääkintäviraston kannan mukaan saisi e-nesteitä tilata vain virallisista verkkoapteekeista, jos sille on myönnetty Virossa voimassa olevan lääkkeen myyntilupa. Tämä vaatimus on lain kannalta melko hampaaton, jos toimitaan Euroopan Unioni sisällä voimassa olevan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen nojalla. Lääkintävirasto on hävinnyt Virossa liian tiukkojen vaatimusten johdosta jo useita oikeusjuttua.

Euroopan parlamentin jäsen Indrek Tarand on sanonut, että Viron toimielinten toimettomuus ei ole perusteltua.. «Sanonta tosin kuuluu, että viisaalla ei ole hoppu, mutta siihen saakka voivat kuluttajat vaarantaa terveytensä, tilaamalla koostumukseltaan tuntemattomia aineita ja lisäksi kärsivät maan verotuspolitiikka ja yritystoiminta, kun e-savukkeita ei anneta myydä ilman liian kalliin lääkelisenssin hankkimista, puhumattakaan siitä, että hakuprosessi on pitkä ja monimutkainen,» Tarand toteaa.

Sven Kotke toteaa, että viisaampaa on välttää halpojen ja laadultaan epäilyttävien e-nesteiden hankkimista ja suosia tunnettuja tavaramerkkejä, jotka ovat pakostakin hieman kalliimpia. Hän kertoo esimerkin: «Lääkärit viittaavat nykyään toteamukseen, että limakalvojen pitkäaikaisen kuivumisen terveysvaikutuksista ei ole vielä riittävää tietoa ». «Nicorex on tältä osin suunnannäyttäjä, sillä meidän nesteet eivät aiheuta limakalvojen kuivumista. Nicorexin e-nesteet sisältävät ainoana maailmassa esanssiöljyjä, jotka kosteuttavat limakalvoja eivätkä aiheuta kuivumista,» Kotke lisää.

Tällä hetkellä hyväksymiskierroksella olevan tupakkalakiesityksellä kielletään selkeästi e-savukkeiden käyttäminen, jos olet ali-ikäinen ja e-nestein ulkomailta postin välityksellä lähettäminen. Viron sosiaaliministeri Taavi Rõivas, josta on sittemmin tullut pääministeri, on vakuuttanut, että e-savukkeet eivät poistu Virossa vapailta markkinoilta: apteekkiin viedään vain korkeamman nikotiinipitoisuuden nesteet.

_____________________________________________________________________

Mitä e-savuke on?

  • E-savuke on nykyaikainen laite, joka koostuu akusta, lämmitysvastuksesta, höyrystimestä eli atomisaattorista ja huulikappaleesta. Akku antaa virtaa, vaihtopää höyrystää höyrystimessä olevan e-nesteen höyryksi, jota hengitetään huulikappaleen kautta sisään ja hengitetään höyrypilvenä ulos. Tätä on alettu kutsua höyrystelyksi. E-savuke savuaa, muttei haise, sen tuoksu häviää sekunneissa.
  • E-neste sisältää glyseriiniä, joka on myös elintarvikkeiden komponentti, propyleeniglykoolia, jota käytetään mm. juhlissa savukoneissa, ja erilaisia makuaineita. Nesteessä saattaa olla vaihteleva määrä nikotiinia tai neste voi olla myös nikotiiniton.
  • E-savukkeelle haettiin patentti vuonna 1963, vaikka idea siitä oli syntynyt jo 1920-luvulla. E-savukkeiden teollinen tuotanto alkoi paljon myöhemmin. Uudentyyppiset e-savukkeet tulivat Kiinassa myyntiin vuonna 2004, Virossa on seuraavan sukupolven e-savukkeiden suosio kasvanut tasaisesti muutaman viime vuoden ajan. Sven Kotken arvion mukaan liittyy e-savukkeiden käyttäjien joukkoon kuukausittain monta sata käyttäjää, jotka haluavat joko vähentää tupakoimista tai vaihtaa tupakointitottumuksen terveellisempään vaihtoehtoon.
  • Kun vuonna 2008 myytiin koko maailmassa vain noin 50 000 e-savuketta, niin vuonna 2012 oli myyntimäärä jo 3,5 miljoonaa. Bloombergin analyytikot ovat ennustaneet, että e-savukkeiden myynti ylittää tänä vuonna 1,5 miljardin dollarin rajan, ja saattaa 10 vuoden kuluttua ylittää jo tupakkateollisuuden myyntitulot.
  • Höyryttelystä on tullut alakulttuuri-ilmiö, aivan kuten autofaneista. Monet käyttäjät pitävät höyryttelyä ja erilaisten e-savukkeiden kokoamista mukavan harrastuksena. Kokeneiden e-nesteiden testaajien arvioita nesteistä luetaan yhtä kiinnostuneina kuin viininasiantuntijoiden arvioista, e-savukkeiden asiaintuntijoita kuunnellaan kuten tietokoneasiantuntijoita: he kertovat, miten pääsee parhaaseen makuelämykseen tai saa aikaan isomman höyrynpilven….
×