0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

E-cigarettens historia och vägen till dagens e-cigaretter

Vår nutida e-cigarett skapades och marknadslanserades år 2003 i Kina, men kan det även ses som starten för e-cigarettens historia i stort?

Svaret är nej. De allra första dokumenterade uppgifterna om patentsökning för en e-cigarett är från 1930-talets USA, från en person vid namnet Joseph Robinson. Dock saknas det konkreta uppgifter om den teknologin någonsin togs i bruk eller ens ledde till framtagning av några prototyper.

Därför anses det första fysiska anlaget till e-cigaretten ha skapats år 1965 i USA av Herbert A. Gilbert som även tog patent på vissa delar av sin teknologi. Hans produkt nådde dock aldrig någon större popularitet eller uppskattning. Inte ens han själv kunde glädjas åt frukterna av sitt patent som låg långt före sin tid och liknade häpnadsväckande mycket dagens e-cigaretter. Dessa patent gick ut ett tiotal år innan e-cigaretten gjorde större entré på marknaden.

År 1979 började Phil Ray, en av databranschens stora pionjärer, tillsammans med sin personliga läkare att utveckla en e-cigarett som skulle ha större potential på marknaden (även om den i själva verket inte var elektronisk utan byggde på förångning av nikotin). Det ledde bl.a. till ett första forskningsprojekt inom olika möjligheter till nikotinintag.

Under åren från 1990 till 2000 genomfördes det en hel del undersökningar och tester i syfte att ta fram en elektronisk e-cigarett, men utan större framgångar. Själva utrustningen liknade inte speciellt vår nutida utrustning och teknik. Men teknologin och principen ”heat-not-burn” d.v.s. ”värme-inte-förbränning”, som används även idag, hade fötts.
Vid samma tidsperiod ansökte även ett större amerikanskt tobaksbolag tillstånd hos FDA för utveckling av en e-cigarett (som hjälpmedel för nikotinintag) för marknaden. Men eftersom FDA vid den tiden reglerade just intaget av läkemedel och inte tobak, ansågs idén alltför mycket likna hjälpmedlen för läkemedelsintag och inget tillstånd utfärdades. Det var ett beslut som i verkligheten satte stopp för e-cigarettutvecklingen i USA för en längre tid.

Och nu är vi tillbaka där vi började, d.v.s. vid året 2003 och det första lyckade genomslaget för e-cigaretten. Den tillverkades i Peking, Kina. Upphovsmannen var Hon Lik, en 52-årig farmaceut, uppfinnare och rökare. Han utvecklade e-cigaretten efter hans fars bortgång som hade dött i lungcancer som storrökare. Lik jobbade vid den tiden hos Golden Dragon Holdings, där han tog fram den nya produkten och kallade den till Ruyan, vilket betyder ”som rök”.

http://casaa.org/historical-timeline-of-electronic-cigarettes/

×