0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

E-cigarett som kärlek

Med hjälp av e-cigaretten kan man bli av sin skadliga rökvana och samtidigt spara en hel del pengar, även om det kräver en viss viljestyrka.

En nationellt erkänd estnisk psykolog, Voldemar Kolga, säger att e-cigaretten bör ses som ett substitut till vanliga cigaretter och rökning. ”Civilisationen skapar ständigt nya substitut, från elektriska braskaminer till sexleksaker. Även kärlek kan betraktas som substitut till sex, och så även e-cigaretten. Vad kan jag ha mot om en människa puffar en e-cigarett och tittar på en elektrisk brasa”, resonerar Kolga.

Beroendeutveckling är enligt honom en del av livet och människor bör snarare utbildas i hur man gör beroendet till någonting bra, utan att det tar makten över människan. Beroenden förankrar människan till världen. Om vi skulle vara helt igenom oberoende skulle ingenting kunna hålla kvar oss här. Vi skulle flyga i väg i ofantliga höjder! säger Kolga.

Styrelseledamoten för eCig Group OÜ och skaparen av Nicorex varumärke Sven Kotke försäkrar att användande av nikotinfria e-cigaretter inte är beroendeframkallande. ”Jag är dessutom övertygad om att även nikotinhaltiga e-cigaretter är betydligt ofarligare än vanliga cigaretter”, säger Kotke som är en av Estlands mest erfarna aktörer i e-cigarettbranschen.

Förbättrad livskvalitet

Det stämmer att man idag inte känner till de långsiktiga effekterna av e-cigarettanvändande eller vejping som det heter, eftersom e-cigaretten har funnits på marknaden alltför kort tid för att hinna utföra någon grundläggande vetenskaplig forskning. Samtidigt vet vi att tobaksröken innehåller ca 4000 kemikalier, medan e-vätskan som används i e-cigaretten innehåller bara några tiotal ämnen kända från tobaksröken, och även det med upp till 450 gånger lägre koncentrationer. Vejping avger ingen tjära eller kolmonoxid och utsätter inte andra människor för passiv rökning. Även om nikotin är beroendeframkallande och hälsoskadligt, saknar det direkt cancerogen verkan, som även estniska läkare har konstaterat i medierna.

Ett fem veckors praktiskt experiment som tidningen Eesti Ekspress genomförde visade att övergången från rökning till vejping förbättrade den deltagande journalistens hälsa. Enligt pulmonologen dr Elga Mesimaa utvidgades bronkiolerna, den lätta andningssvikten som förekom förut försvann och kroppens syretillförsel förbättrades, vilket i sin tur resulterade i bättre livskvalitet. En ständigt låg syrenivå är mest skadlig för hjärnan och hjärtat, noterade Mesimaa.

Förbättrad livskvalitet innebär även att en vejpare inte utsätter sina medmänniskor för tobaksrök och förorenar inte sin närmiljö med fimpar och aska.

Enligt chefsläkaren för kliniken Qvalitas, dr. Toomas Põllu kan e-cigaretten utgöra ett bra mellanskede när man vill sluta röka. Om man försöker likställa en vanlig cigarett med e-cigaretten är det i medicinsk synvinkel egentligen helt fel. E-cigaretten är mindre skadlig för människokroppen. Vi säger inte att den är bättre, men att den är mindre skadlig, säger Põld.

Minskning av hälsoskador

Även om e-cigaretten förmodligen inte är helt ofarlig för hälsan, kommer dess hälsoeffekter inte ens i närheten av tobaksrökens skadliga verkan. När tobaksröken bedöms vara mycket farlig och även dödlig, bedöms e-cigaretten för det mesta medföra minimala risker.

Enligt en bedömning av ett internationellt expertkollegium som publicerades för en tid sedan (Karger, European Addiction Research Vol. 20, No. 5, 2014) är vanliga cigaretter mycket farligare än e-cigaretter. Kollegiet gjorde en sammanvägd riskbedömning och gav vanliga cigaretter 100 poäng, följd av cigariller med 64 poäng. E-cigaretten riskfaktor var knappa 4 poäng.

Chefen för Europas Onkologiska Institut Umberto Veronesi, som är känd för sitt engagemang i bekämpning av bröstcancer, sade ifjol i en tidningsintervju att om alla rökare skulle byta till e-cigaretter kunde det spara 500 miljoner liv i världen. Italiens före detta hälsominister kritiserade sin regering för att de inte ser e-cigaretter som en möjlighet för förbättring av folkhälsa genom minskade rökningsrelaterade hälsoskador bland befolkningen.

Det enda man behöver är lite viljestyrka

För att sluta röka krävs lite viljestyrka, även med hjälp av e-cigaretten som dock underlättar processen avsevärt. Statistiken har visat att många människor först använder e-vätska med högre nikotinhalt för att sedan successivt byta till allt svagare vätskor och till slut gå över till nikotinfria e-vätskor.

”Vi ser dagligen långtidsrökare i våra affärer som byter vanliga cigaretter mot e-cigaretten på en dag, efter att ha rökt i tiotals år. De kan berätta hur de har fått tillbaka sitt förlorade luktsinne, blivit av sina hostattacker och återfått sin kondition - trappor utgör inte längre något hinder”, säger specialisten på e-cigaretter och representanten för Nicorex varumärke Sven Kotke. Enligt honom finns det inga tvivel om att e-cigaretten är ett effektivt hjälpmedel vid att sluta röka.

Det bekräftas av olika e-cigarettforum, där vejpare stolt delar med sig hur många vanliga cigaretter de har låtit bli att röka efter att ha bytt till e-cigaretten och hur många hundra- eller tusenlappar de har sparat med det.

”Per dagens datum har jag kunnat avstå från hela 100 000 bloss”, meddelar en av dem. ”Med e-cigarettens hjälp vann jag äntligen en livslång kamp med tobak”, skriver en annan. ”Jag sover mycket bättre och hostar inte längre”, säger en tredje. Däremot finns det inga liknande historier från människor som kan påstå att de inte längre är intresserade av cigaretter efter att ha tagit ett nikotintuggummi eller satt på ett nikotinplåster. Lyckandeprocenten är högre för e-cigaretten jämfört med nikotinplåster eftersom den erbjuder en substitutsyssla som liknar rökning, vilket enligt psykologen Voldemar Kolga inte behöver ses som någonting farligt.

Monzinos Kardiologiska Instituts undersökning från ifjol visade att hela 60% av alla som ville sluta röka med hjälp av e-cigarett lyckades att göra det, medans lyckandeprocenten hos de som försökte göra det utan e-cigarett bara var 32. Även de som inte lyckades att sluta röka helt minskade sin tobakskonsumtion avsevärt med hjälp av e-cigaretten.

Voldemar Kolga säger att substitutsysslor är enligt Freud människans utvecklingsmotorer och behöver inte nödvändigtvis innebära någonting negativt. ”Att bli av med sitt arbete till exempel tvingar människan att hitta någonting nytt. På det viset kan påtvingad arbetslöshet ses som en välsignelse. Då kan jag ägna mig åt nya sysslor som jag inte har kunnat förut. När jag var tvungen att arbeta hade jag inte tid att tänka på annat. Även e-cigaretten är ett godkänt substitut till rökning. Om e-cigaretten skulle förbjudas någon gång måste man för utvecklingens skull komma med nya saker som ersätter ”den gamla goda” e-cigaretten. Det är ett skämt, men det ligger mycket i det!“

×