0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

E-cigarett: sanningar och osanningar

E-cigaretten har gjort en framgångsmarsch i hela världen och likaså i Norden. Precis som alla nyheter har även den gett upphov till många felaktiga uppfattningar och ogrundade farhågor.

Osanning nr 1: e-cigaretten är inte ett bättre alternativ än rökning

Det är den visst! Några läkare har åsikten att användande av e-cigarett inte är något bra medel för att minskningen av hälsoskador. Neurologen Andrus Lipand till exempel har sagt att ”det är inte mindre farligt att ramla ner från åttonde våningen än från tolfte våningen”. Samtidigt har chefen för Europas Onkologiska Institut och Italiens f.d. hälsominister Umberto Veronesi, sagt att om alla rökare skulle byta till e-cigaretter kunde det spara 500 miljoner liv i världen. Enligt en bedömning av ett internationellt expertkollegium (Karger, European Addiction Research Vol. 20, No. 5, 2014) är vanliga cigaretter mycket farligare än e-cigaretten: vanliga cigaretters sammanvägda riskbedömning fick 100 poäng mot e-cigarettens knappa 4 poäng.

”Jag är övertygad om att även nikotinhaltiga e-cigaretter är betydligt ofarligare än vanliga cigaretter. Tobaksröken innehåller ca 4000 kemikalier medan e-vätskan bara innehåller ett par tiotal ämnen kända från tobaksröken, och även det med koncentrationer som är upp till 450 gånger lägre“ säger specialisten på e-cigaretter och representanten för Nicorex varumärke Sven Kotke. Han understryker att vejping varken avger kolmonoxid eller cancerogen tjära eftersom det inte förekommer någon förbränning.

Det stämmer att någon grundläggande vetenskaplig forskning ännu inte har hunnits utföras eftersom e-cigaretten har funnits på marknaden alltför kort tid för det, men utifrån det som man känner till idag kan man säga att e-cigarettens skadliga hälsoeffekter inte ens kommer i närheten av dem hos tobaksröken. Även ett praktiskt experiment som tidningen Eesti Ekspress genomförde i samarbete med kliniken Qvalitas visade att övergången från rökning till vejping förbättrade den deltagande journalistens hälsa.

Dessvärre har ett flertal hälsovårdsaktivister gått i attack mot e-cigaretten i stället för ett godkännande, fastän de inte har några som helst vetenskapliga grunder att stödja sig på. De störs enbart av tanken att vejping som process ”påminner" om rökning.

Osanning nr 2: e-cigaretter riktas till minderåriga

Mycket av kritiken som kommer från e-cigarettmotståndare handlar om att den lockar minderåriga till rökning. Faktumet är att alla större e-cigarettförsäljare, bl.a. eCig Group OÜ som står bakom varumärket Nicorex, har infört en åldersgräns på 18 år för sina e-cigaretter långt innan det blev något officiellt krav på det.

”Vi håller helt och hållet med att e-cigaretter måste vara förbjudna för minderåriga. Vejping bör inte heller förekomma i allmänna transportmedel eller på andra offentliga platser där det kan verka störande för andra”, säger styrelseledamoten för eCig Group OÜ Toomas Viilo. Lagförslaget som förbjuder försäljning och konsumtion av e-cigaretter till minderåriga liksom reklam för e-cigaretter är fortfarande under bearbetning i Estland.

Somliga påstår att e-cigaretten blir en inkörsport till vanliga cigaretter. Verkligheten tyder enligt Kotke snarare på motsatsen: e-cigaretten är ett effektivt hjälpmedel när man vill sluta röka eller trappa ner på sin rökning.

När det för ett tag sedan dök upp problem med användande av e-cigaretter i landets skolor, visade rektorn för Gustav Adolfs gymnasium Hendrik Agur snabbt en enkel lösning på problemet. Han rekommenderade alla skolor att införa ett förbud för e-cigaretter i skolans ordningsregler. Enligt honom tar den proceduren högst 15 minuter.

Osanning nr 3: e-cigaretten är inte avsedd för rökavvänjning

Läkarförbundets representant Andres Lipand säger att e-cigaretten inte är tänkt för rökavvänjning hos producenterna. Det är inte sant. Kinesen Hon Lik som var först med att lansera e-cigaretten på marknaden gjorde det särskilt för att användas som hjälpmedel vid rökavvänjning och som substitut till vanliga cigaretter.

”Vi ser dagligen långtidsrökare i våra affärer som byter ut vanliga cigaretter mot e-cigaretten på en dag, efter att ha rökt i tiotals år. De kan berätta hur de har fått tillbaka sitt förlorade luktsinne, blivit av sina hostattacker och återfått sin kondition - trappor utgör inte längre något hinder”, säger Kotke. Enligt honom finns det inga tvivel om att e-cigaretten är ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka. Det bekräftas av tusentals människor i olika e-cigarettforum på internet.

Oftast byter man successivt till vätskor med allt lägre nikotinhalt för att till slut gå över till nikotinfria e-vätskor, vilket man också kan sluta med – nikotinfria e-vätskor är inte beroendeframkallande. Även om man med hjälp av e-cigaretten lyckas att minska sin tobakskonsumtion är det ett steg mot ett hälsosammare liv.

E-cigaretten fyller numera flera funktioner: ett substitut till rökning, för rökavvänjning eller nedtrappning av rökning.

Osanning nr 4: e-cigaretten innebär en hälsoskada för andra

Många offentliga inrättningar kan på grund av okunskap vilja förbjuda vejping helt eller hänvisa de till rökrum. Det är helt fel eftersom i rökrummet skadar en vejpare precis som alla andra sin hälsa genom att andas in tobaksrök.

E-cigaretten avger främst aromatiserad vattenånga eftersom det mesta av nikotinet blir kvar i vejparens organism. Andra personer utsätts inte för risker förknippade med passiv rökning som med vanliga cigaretter. ”Självklart bör man inte blåsa ånga från e-cigaretten i ansiktet på andra och en vejpare inomhus som står för nära kan verka störande och är oansvarigt”, noterar representanten för varumärket Nicorex Sven Kotke. Den privata sektorn bör enligt honom kunna besluta själva om och var vejping är tillåten.

En undersökning av USAs Nationella Resurscentrum för Bioteknik NCBI visar att jämfört med vanliga cigaretter avger e-cigaretten mycket få biprodukter som inte utgör någon fara för människohälsan. Undersökningen gör slutsatsen att inte heller någon mätbar cancerrisk förekommer. Passiv rökning genom att andas in tobaksrök å andra sidan innebär en avsevärd riskkälla och cancerrisk för människor som vistas nära rökare.

Osanning nr 5: e-cigaretten är ett läkemedel eller en tobaksprodukt

Några trångsynta politiker har försökt att sätta ett likhetstecken mellan e-cigaretter och tobaksprodukter eller mellan e-cigaretter och läkemedel, fastän e-cigaretten varken är det ena eller det andra.

E-cigaretten innehåller inte tobak och en vejpare förbränner inte cigaretten. ”Däremot kan jag hålla med om att reklamen för e-cigaretter bör begränsas så att den inte utgör en lockelse för minderåriga”, säger Toomas Viilo. Det kravet finns även i det nya tobaksdirektivet.

E-cigaretter bör inte klassificeras som läkemedel eftersom de då får enbart säljas i apotek. ”Det skulle begränsa utbudet och tillgängligheten av e-cigaretter, höja priset och gynna oskäligt apotekskedjor med monopolställning som skulle vinna på att dela upp marknaden mellan varandra”, kritiserar Kotke. ”Varför skulle e-cigaretter vara mindre tillgängliga än de vanliga cigaretterna?” frågar han.

Europaparlamentet har beslutat att inte klassificera e-cigaretter som läkemedel, men gett friheten för medlemsländerna att göra det på nationell nivå.

Idag har man startat ett medborgarinitiativ på EU-nivå i syfte att e-cigaretter ska klassificeras som en rekreationsprodukt, inte som läkemedel eller tobaksprodukt, oavsett vilken nikotinhalt de har. Nästintill 70 000 namnteckningar har samlats in som stödförklaringar på internet.

”Användarna av e-cigaretter har tagit ett eget, vuxet och ansvarsfullt beslut när de har gjort det valet. Det hjälper att sluta eller kraftigt minska tobaksrökning som kräver hundratusentals EU-medborgares liv årligen”, står det i manifestet för detta initiativ. ”Det är en inskränkning av personliga integriteten för alla vejpare!”

Osanning nr 6: e-vätskan kan vara dödlig

Det förekommer en felaktig uppfattning som om e-vätskan skulle sprida död. Det är sant att antalet nödsamtal i samband med sväljning av e-vätska har ökat i USA. I själva verket kan man inte dö av e-vätskeintag, eftersom organismen försvarar sig med starka kräkreflexer om man råkar svälja nikotinhaltig e-vätska. Bara en person i hela världen har dött av e-vätska som injicerades i venen i självmordssyfte, då intag genom munnen inte gav önskat resultat.

Att svälja nikotinhaltig e-vätska är definitivt inte någonting att rekommendera eller bra för hälsan, men det är inte dödligt. ”Det är viktigt att föräldrar som använder e-cigaretter håller sin utrustning och sina e-vätskor oåtkomliga för barn, det är elementärt", säger Sven Kotke.

När man har fått e-vätska i munnen bör man spotta ut den och skölja munnen rikligt med vatten. Om man har kräkts har organismen renat sig själv och det enda man behöver göra är att torka rent resterna.

Osanning nr 7: e-cigaretter är lite av en förbjuden vara

Enligt tobaksdirektivet som Europaparlamentet har antagit får e-cigaretter säljas fritt. Det enda som är begränsat är e-vätskans nikotinhalt som inte får överstiga 20 mg/ml. ”Det är helt rimligt, eftersom man oftast använder e-vätskor med mindre nikotinhalt än så”, säger Toomas Viilo. E-cigarettprodukter får inte säljas till yngre personer än 18 år. Förpackningen måste ha en varning för hälsorisker (nikotin). Dessutom måste en fullständig lista över alla ingående ämnen anges för produkten. Det har eCig Group som säljer e-cigarettprodukter av märket Nicorex gjort redan innan Europaparlamentet tog sitt beslut.

Trots Europaparlamentets direktiv (som medlemsländerna måste godkänna) har det estniska läkemedelsverket antagit en förordning enligt vilket nikotinhaltiga e-vätskor (över 1,5 mg eller vars nikotinkoncentration i produkten överstiger 4 mg/ml) klassificeras som läkemedel som enbart får säljas på apotek. Import och export samt försäljning av läkemedel kräver särskild licens. Då dessa är orimligt dyra, har ingen nikotinhaltig e-vätska licens för försäljning i Estland. Enligt Toomas Viilo är det marknadshämmande eftersom man kan beställa nikotinhaltiga e-vätskor från andra EU-länder. ”Nicorex till exempel har ett företag och e-butik i Lettland”, noterar Viilo.

Enligt Läkemedelsverket bör e-vätskor endast kunna beställas från officiella internetapotek om de har godkänts som licensläkemedel i Estland. Detta krav är dock inte särskilt vattentätt i laglig mening om man till exempel utgår från en av EU:s huvudprinciper om varornas fria rörlighet. Läkemedelsverket har redan förlorat flera domstolsprocesser i Estland på grund av sina alltför långtgående begränsningar.

Den estniska EU-parlamentarikern Indrek Tarand har sagt att de estniska myndigheternas underlåtelse att agera inte är berättigad. ”Man kan ju säga att det är oklokt att ta förhastade beslut, men under tiden kan många konsumenter riskera sina liv genom att beställa varor med tvivelaktigt innehåll, samtidigt som landets skatteunderlag och företagande blir lidande när e-cigaretter inte får säljas utan att gå igenom en alltför dyr och tidskrävande ansökningsprocess för läkemedelslicens", sade Tarand.

Sven Kotke konstaterar att det är bättre att avstå från billiga e-vätskor med tvivelaktig kvalitet och föredra kända varumärken som oundvikligt är lite dyrare. Han ger ett exempel: ”I nuläget är ett av läkarnas vanligaste argument att vi inte vet vilken effekt uttorkade slemhinnor kommer att få på längre sikt. Nicorex är en pionjär i den aspekten eftersom vi har löst det problemet i våra e-vätskor. Nicorex e-vätskor är ensamma i världen att innehålla essensoljor som fuktar slemhinnor och motverkar uttorkning”, berättar Kotke.

Lagförslaget för en ny tobakslag som just nu är på remiss kommer att innehålla ett tydligt förbud mot minderårigas e-cigarettkonsumtion och mot e-vätskors postleverans till Estland. F.d. socialministern Taavi Rõivas, som numera är landets premiärminister, har försäkrat att e-cigaretter inte kommer att försvinna från den estniska fria marknaden: det är bara e-vätskor med högre nikotinhalt som kommer att distribueras via apotek.

__________________________________________________________________________

Vad är en e-cigarett?

• E-cigarett är en modern manick som består av ett batteri, ett värmeelement, en förångare eller s.k. atomizer och ett munstycke. Batteriet ger ström till värmeelementet som förvandlar e-vätskan i förångaren till ånga som man andas in genom munstycket och puffar ut i rökliknande moln. Den aktiviteten har kallats för vejping. E-cigaretten avger rökliknande ånga som inte luktar illa, dess arom försvinner på några sekunder.
• E-vätskan innehåller glycerin som även används i livsmedel, propylenglykol som bl.a. används i s.k. rökmaskiner och olika smaktillsatser. E-vätskan kan innehålla nikotin i större eller mindre halter eller vara nikotinfri.
• E-cigaretten patenterades 1963, men idén fanns redan på 1920-talet. Industriell tillverkning av e-cigaretter började dock mycket senare. I Kina började moderna e-cigaretter säljas år 2004, i Estland har nya generationens e-cigaretter blivit populära under de senaste åren. Enligt representanten för varumärket Nicorex Sven Kotke ökar antalet e-cigarettanvändare med flera hundra personer varje månad varav de flesta vill trappa ned på rökning eller gå över till ett alternativ som är bättre för hälsan.
• När 2008 såldes bara 50 000 e-cigaretter i världen, uppgick försäljningen 2012 redan till 3,5 miljoner. Bloombergs analytiker förutspår att i år kommer försäljningen av e-cigaretter ge 1,5 miljarder dollar, men om 10 år kan den redan gå förbi tobaksindustrin.
• Vejping har blivit ett slags subkulturell företeelse, ungefär som mc fans eller bilentusiaster. För en och annan är vejping och hopsättning av egna modifierade e-cigaretter en ny hobby. Omdömen från erfarna testare av e-vätskor är lika populära bland vejpare som vinexperters är bland vinälskare, specialister inom e-cigaretter kan precis som hårdvaruexperter dela med sig tips om hur man uppnår en maximal smakupplevelse eller större ångpuffar …

×