Nyheter

Alla har vi våra bästa inköpsställen, butiker eller affärer där vi brukar göra våra inköp. Oftast brukar vi välja det som är mest bekvämt, t.ex. en affär eller ett försäljningskontor som ligger oss närmast eller som tillhandahåller snabb service. Många har även accepterat att bekvämligheten ofta uppnås på bekostnad av kvalitet och proffsig service. Hur ser situationen ut i vår bransch? Läs vidare

E-cigarett är egentligen en ganska enkel uppfinning. Den innehåller tre komponenter som är av vikt för vanliga användare: e-vätska, batteri och förångare. Det är saker som var och en väljer utifrån sina vanor och personliga preferenser. Härnäst berättar vi lite närmare om dessa komponenter och vilka möjligheter de innebär. Vad innehåller e-vätska? Läs vidare

Vanliga cigaretter lämnar avtryck både på hälsan och ens närmaste omgivning. Det senare märks inte minst av lukten, t.ex. på kläderna, som kan vara ganska svårt att bli av med. E-cigaretten medför normalt inga luktproblem eftersom ingen luktbildning förekommer. DU KAN SLUTA RÖKA, MEN LUKTEN FINNS KVAR Alla vi har säkert haft egna dåliga erfarenheter med röklukten. Läs vidare

När man tittar tillbaka i tiden kan man se att rökning verkligen har lämnat ett mörkt avtryck i mänsklighetens historia. Till en början betraktades rökning som en spirituell och medicinsk syssla, vilket gjorde den allt mer populär i 1500-talets Europa. När automatisk utrustning för tillverkning av cigaretter togs fram på 1900-talet vann rökning ännu större popularitet. När redan miljontals människor världen över satt fast i denna ovana, upptäcktes det tydliga sambandet mellan rökning och lungcancer först på 1950-talet och det är också då den första antireklamen mot rökning föddes. På sent 1970-tal började man i utvecklade länder uppmana folk att sluta röka. Läs vidare

Nicorex har under 2016 genomfört en undersökning bland sina online- och offline-kunder för att få svaret på den frågan genom kundens eller konsumentens ögon. Antalet deltagare i undersökningen var ca 800 personer. Varför föredrar då kunderna e-cigaretten framför vanliga cigaretter? 1. E-cigaretten kan bättre användas inomhus - 28,9% 2. Läs vidare

Vår nutida e-cigarett skapades och marknadslanserades år 2003 i Kina, men kan det även ses som starten för e-cigarettens historia i stort? Svaret är nej. De allra första dokumenterade uppgifterna om patentsökning för en e-cigarett är från 1930-talets USA, från en person vid namnet Joseph Robinson. Dock saknas det konkreta uppgifter om den teknologin någonsin togs i bruk eller ens ledde till framtagning av några prototyper. Därför anses det första fysiska anlaget till e-cigaretten ha skapats år 1965 i USA av Herbert A. Läs vidare

År 2015 publicerade UCL (University College of London) resultaten av en undersökning som under 9 år hade följt beteendet för 43 000 rökare och där man konstaterade att desto mer personer var villiga att testa e-cigaretten som ett substitut till tobaksprodukter, desto bättre lyckades de med att sluta röka. ”Britterna har en alltför positiv inställning till e-cigaretter” Till exempel en 40-årig rökare som lyckas med att sluta röka förlänger sin redan förkortade livslängd med 9 extra levnadsår i genomsnitt, jämfört med den som fortsätter att röka. Professor Robert West: ”England har lyfts fram för sin mycket mjuka inställning till e-cigaretter. Den anses vara till och med alltför mjuk. Men det finns uppgifter och statistik som mer än berättigar vår liberala e-cigarettpolicy.” Samtidigt skärper många andra€peiska länder sin e-cigarettpolicy och det finns länder som vill förbjuda e-cigaretter helt, en utveckling som i sin tur väcker oro bland många. Läs vidare

Enligt PHE (Public Health England) har antalet rökare i England minskat till den lägsta nivån någonsin. Enligt en enkätundersökning 2015 uppgav sig 16,9% av vuxna vara regelbundna rökare, jämfört med 19,3% år 2012. Enligt experterna har denna drastiska förändring uppnåtts tack vare förbättrad tillgänglighet av e-cigaretter. Dessutom har försäljningen av receptbelagda läkemedel, nikotinplåster och -tuggummi enligt NHS bedömning minskat under de fyra senaste åren till 1,3 miljoner 2014, jämfört med 2 miljoner år 2004. Under de fyra senaste åren har försäljningen av e-cigaretter flerdubblats, vilket intygar vejpingens växande effekt i England. Läs vidare

För en stor mängd människor är rökning av vanliga cigaretter idag ett minne blott. Men visst har vi kvar vänner och bekanta som dagligen brukar röka ett paket cigaretter eller kanske fler? Miljontals rökare kan idag kalla sig för före detta rökare just tack vare e-cigaretter. Ibruktagandet av e-cigaretter har förändrat väldigt många människors liv världen över. Trots det utsätts e-cigarettbranschen ständigt för nya vilseledande rapporter, följda av nya förbud och begränsningar. Läs vidare

”Gott nytt år!”– den välanvända frasen får vi höra många gånger varje årsskifte och ett bra tag därefter. Men vad betyder egentligen detta ”gottnyttår"? Blir det ”goda nya året” godare än det gångna året? Eller blir det likadant? Hur ”gott” är gott? Läs vidare

De senaste veckorna har vi kunnat se riktigt skräckinjagande rubriker i medierna, såsom ”Enligt en undersökning innehåller en e-cigarett 10 gånger mer cancerogena ämnen jämfört med en vanlig cigarett” och ”E-cigaretten 10 gånger mer cancerframkallande än en vanlig cigarett”. Sådana rubriker väcker frågan om det verkligen finns någon anledning till oro eller om det är ännu ett försök att ”fiska” mer klickar, shares och likes. Ovan nämnda chockerande rubriker har hämtat inspiration i en undersökning som beställdes av Japans Hälsovårdsministerium och publicerades i november 2014. Länk till undersökningen: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11192/htm När man läser igenom de resultat och slutsatser som undersökningen har kommit fram till, finns det ingen tvekan om att medierna verkligen har förvrängt sanningen i sina artiklar. Förmodligen i syfte att få mer klickar. Läs vidare

Bakgrund: Användning av elektroniska cigaretter har ökat explosionsartat under de senaste åren. Syftet med undersökningen var att värdera utmärkande drag och erfarenheter hos ett stort urval e-cigarettanvändare och undersöka skillnaderna mellan de som hade ersatt vanliga cigaretter helt med e-cigaretten och de som hade gjort det delvis. Metod: En enkät som översattes till 10 olika språk och laddades upp för en webbaserad undersökning. E-cigarettanvändare ombads att fylla i enkäten oberoende av deras aktuella rökarstatus. Respondenterna delades sedan in i två grupper utifrån deras rökarstatus vid undersökningstillfället: före detta rökare och nuvarande rökare. Läs vidare

Efter att resultaten av en undersökning som genomfördes på beställning av Japans hälsovårdsministerium hade fått stor medial uppmärksamhet publicerade Dr Farsalinos, en grekisk kardiolog som i åratal har undersökt både rökningens och e-cigarettens hälsopåverkan, en artikel på en webbsida om olika undersökningar i temat, som vi även kortfattat presenterar i vår blogg. Han ville publicera den här artikeln på grund av att han, efter publicering av resultat från den japanska undersökningen som i media tolkades mycket missvisande, kontaktades av många människor som undrade om e-cigarettanvändning verkligen är 10 gånger hälsoskadligare än rökning av vanliga cigaretter. Läkaren gjorde bedömningen att medan rubrikerna i media nämnde ett flertal olika cancerogener behandlade artiklarna enbart formaldehyd. Dr Farsalinos förklarar i sin artikel situationen enligt följande: - Om man vill veta hela sanningen om ämnet som förekommer i ”byggmaterial och balsameringsvätskor” ska man veta att det egentligen finns överallt i vår omgivning. Det finns i alla hem, i varje stad och by, på landsbygden och i storstaden. Läs vidare

Dagens media är full av sensationella rubriker om e-cigaretter varav några är sanna och några, ja … ganska så långt ifrån sanningen. Här vill vi krossa några av de vanligaste myterna som kan förekomma i media. Att använda en e-cigarett är samma sak som tobaksrökning Egentligen är det synd att dessa redskap kallas för e-cigaretter som låter väldigt lik vanliga cigaretter och leder till att dessa två mycket olika saker förknippas med varandra. E-cigaretter skiljer sig i sin natur helt från vanliga cigaretter. E-cigaretter är förångare. Läs vidare

Vi vet inte vad den innehåller och om den kan ge oreparerbara konsekvenser. Sådana flaskor saknar ofta information eller innehåller tvivelaktig sådan. E-vätska med dålig kvalitet känner man igen genom skrapande känsla i halsen, muntorrhet, otrevlig kemisk bismak och andra liknande symptom. Det har varit en del artiklar i media om människor som har fått förgiftning av en e-cigarett. Det kan säkert vara sant om de drabbade personerna har råkat köpa e-vätska som någon har blandat ihop i sitt garage av tillgängliga medel. Läs vidare

En uppmärksam e-cigarettanvändare har säkert lagt märke till det allt bredare utbudet av e-cigaretter. En massa olika e-cigaretter finns att köpa – allt från enkla engångscigaretter till avancerade modeller med färgglada knappar, skivor och displayer. För att göra vårt liv enklare, bekvämare och roligare vidareutvecklas dessa teknikprylar kontinuerligt. Nedan kan du läsa om nyare modeller av e-cigaretter som tillåter användare att själv justera ångmängden samt halsblossens och smakens intensitet. Eftersom olika människor har olika smak och olika vanor, har man tagit fram e-cigaretter som gör det möjligt för användare att själv styra hur kraftiga bloss han/hon vill ta, hur stor ångmängden ska vara och hur intensivt smaken ska kännas. Läs vidare

Enligt Estniska Hälsoinstitutet röker 26 % av Estlands vuxna befolkning dagligen – det är lite mer än 231 000 personer. Om dessa människor skulle få chansen att börja om på nytt vad gäller rökning skulle de flesta välja att låta bli. Tyvärr kan man inte gå tillbaka i tiden, förutom i science fiction filmer. Dock har alla dessa människor en möjlighet att fatta ett beslut. Beslutet att sluta röka. Läs vidare

I dag finns det många användare som har upptäckt e-cigaretten – de flesta rökare har provat den, om inte skaffat en själva. För några år sedan var alla röksugna tvungna att acceptera en ständig närvaro av röklukt utan att tala om de många hälsoproblem som rökning oundvikligt för med sig. Bara några få individer kände då till e-cigaretten och betraktades av de flesta som konstiga utomjordingar från en annan planet, när de sög på sin ”rykande penna”. Idag är en väldoftande e-cigarett inte längre någon nyhet och nedan ska vi undersöka närmare vilka möjligheter övergången från vanliga cigaretter till e-cigaretten kan medföra för att uppnå en bättre livskvalitet. De som har förblivit trogna till vanliga cigaretter brukar ofta säga att rökpauser ger dem en anledning att söka sig till en annan miljö för att sträcka på benen, samtidigt som man kan samla sina tankar eller ta del av senaste nytt från rökrummet. Läs vidare

Enligt experter är kritiken som riktas mot e-cigaretten ofta missvisande. Om rökare bytte ut vanliga cigaretter mot e-cigaretten kunde det spara 6000 liv per en miljon rökare per år. Läs närmare: http://www.bbc.com/news/health-29061169 Läs vidare

E-cigaretten kan avnjutas bäst när man hittat de bästa och mest passande e-vätskorna för sin smak. Det är inte enkelt, men det är absolut värt mödan. Det finns hundratals olika smaker att välja mellan, nästintill oändliga kombinationer. Av bara tobakssmak finns det tiotals olika variationer, utan att tala om bär-, frukt- och kombinerade smaker som ju kan blandas till många olika smakmixer. Själv tycker jag till exempel om att blanda banan med lite syrligare ananas. Läs vidare

E-cigaretten har gjort en framgångsmarsch i hela världen och likaså i Norden. Precis som alla nyheter har även den gett upphov till många felaktiga uppfattningar och ogrundade farhågor. Osanning nr 1: e-cigaretten är inte ett bättre alternativ än rökning Det är den visst! Några läkare har åsikten att användande av e-cigarett inte är något bra medel för att minskningen av hälsoskador. Neurologen Andrus Lipand till exempel har sagt att ”det är inte mindre farligt att ramla ner från åttonde våningen än från tolfte våningen”. Läs vidare

Med hjälp av e-cigaretten kan man bli av sin skadliga rökvana och samtidigt spara en hel del pengar, även om det kräver en viss viljestyrka. En nationellt erkänd estnisk psykolog, Voldemar Kolga, säger att e-cigaretten bör ses som ett substitut till vanliga cigaretter och rökning. ”Civilisationen skapar ständigt nya substitut, från elektriska braskaminer till sexleksaker. Även kärlek kan betraktas som substitut till sex, och så även e-cigaretten. Vad kan jag ha mot om en människa puffar en e-cigarett och tittar på en elektrisk brasa”, resonerar Kolga. Läs vidare

För att göra användandet av e-cigaretten så smidigt som möjligt är det bra att känna till dess enklare funktionsprinciper. E-cigaretten består av en förångare (eller atomizer) och ett batteri. Batteriets uppgift är enkel – det måste ge tillräckligt med ström för att kunna driva atomizerns förbrännare. Förångaren är den delen på e-cigaretten som producerar ånga av e-vätskan, vilket i sin tur gör det möjligt att imitera vanlig rökning. Förångarens första påfyllning med e-vätska d.v.s. Läs vidare

Hej, alla vänner Vi har ett viktigt meddelande till er! Under den senaste tiden har vi fått höra att användandet av andra tillverkares e-vätska i våra förångare förkortar dess livslängd. Vi rekommenderar att använda Nicorex vätskor – de är rena och består av ingredienser med högsta renhetsgrad, vilket gör att de inte bränns vid och orsakar stopp i förångaren. Samma sak kan sägas om batterier. Batterier från andra tillverkare har ojämn spänning. Läs vidare

Kategorier