0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Dr. Farsalinos vaatab üle formaldehüüdi uuringud

Uurijad, kes formaldehüüdi ning teisi ohtlikke kemikaale e-sigareti aurus uurivad, teevad jätkuvalt samu vigu. Kõigist ehmatavatest lugudest kõige kaalukam on ilmselt formaldehüüdiga hirmutamine. Nüüd on Dr. Farsalinos juba eelneva kriitika kinnituseks ka omapoolse panuse andnud, et antud müüt ümber lükata.

Antud lugu sai alguse sellest, kui New England Journal of Medicine avaldas uuringu, kus selgus, et e-sigareti aurust leidub suur hulk formaldehüüdi, mis on tervisele kahjulik. Antud uuring sai kajastust üle kogu maailma, kuid üsna pea ilmus suur hulk kriitikuid, kes antud uuringu maha laitsid, kuna uuringu meetodid olid ebapädevad.

Uues uuringus vaatavad Dr. Konstantinos Farsalinos ning Gene Gillman läbi 32 uuringut e-sigarettide kohta. Uuringus keskendutakse eelkõige sellele, kuidas need läbi on viidud ning milliseid vigu nende läbiviimises on tehtud.

Autorid märgivad, et uurimismeetodid on üksteisest üsna erinevad. Näiteks ühe tõmbe pikkus varieerub 1.8 sekundist kuni 8 sekundini. Samuti iga tõmbe vahe, mis varieerub 10 ja 60 sekundi vahel.

On üsna raske võrrelda uuringuid, kus ühes on tõmbe pikkuseks 2 sekundit iga 30 sekundi tagant ja teises on tõmbe pikkuseks 8 sekundit iga 10 sekundi tagant. Samuti on avaldatud tulemusi näiteks 1ml e-vedeliku kohta või siis näiteks ühe kuupmeetri auru kohta, ka see raskendab võrdlust. Lisaks kõigele sellele raskendab võrdlust asjaolu, et kasutatakse erinevaid e-sigarette erinevatel seadetel.

Kui palju formaldehüüdi e-sigareti aurus leidub, on antud uuringute põhjal väga raske öelda, kuna tulemused on väga erinevad. Antud uuringu eesmärgiks on siiski meetodite uurimine mitte formaldehüüdi sisalduse vaatlus. Meetodite läbivaatamine on seetõttu äärmiselt oluline, et enamus tulemusi, mis näitavad kõrget formaldehüüdi sisaldust, on süüdi eeskätt ’’dry-hit’id’’ ehk kuivad tõmbed. Reaalsuses tajub inimene aga kohe kuiva tõmbe ära ja lõpetab e-sigareti tõmbamise. Kahjuks oli 32 uuringust kokku ainult neljas kasutatud päris e-sigareti kasutajaid.

Mida see kõik siis tähendab? Kui vaadata uuringuid, kus on kasutatud modernseid seadmeid, siis on tulemused üsna head. Autorid märgivad, et päevas hingab inimene keskeltläbi 1mg formaldehüüdi päevas, samal ajal näitavad testid modernsete aurustajatega, et formaldehüüdi leidub 5ml e-vedelikus 0.083mg. Seega on formaldehüüdi tasemed niivõrd madalad, et ei avalda tervisele mingit mõju. Seega ei pea e-sigareti kasutajad formaldehüüdi pärast muretsema.

Antud uuring Dr. Farsalinose poolt näitab eeskätt seda, et uurijad peavad rohkem rõhku panema uuringu meetoditele, et tulemused kvaliteetsed oleks. Samuti peaks uurijad kaasama uuringutesse ka reaalsed e-sigareti kasutajad, et vältida ebareaalseid e-sigareti kasutamise tingimusi, mis mitmetes uuringutes on juhtunud.

×