0 Kundeservice
Kundeservice ×

Live Chat M–F 09.00–17.00, på andre tider svarer vi i etterkant per e-post!


Vennligst legg inn data, vi kan sende deg samtalehistorie ved behov

Filtreeri postitusi

Dampen til elektronisk sigarett inneholder 6 ganger mindre formaldehyd enn tobakksrøyk

Etter omfattende mediedekning, som startet med publisering av resultatene fra en undersøkelse på oppdrag av Det japanske helsedepartement, publiserte Dr Farsalinos, en gresk kardiolog, som gjennom mange år har forsket på helsevirkningene av røyking og e-sigarett en artikkel på hjemmesiden som gjenspeiler forskning knyttet til e-sigaretter. Et sammendrag av artikkelen finnes i vår blogg.  

Han bestemte å publisere sin artikkel fordi resultatene fra undersøkelsen i Japan førte til svært villedende  omtaler i ulike medier og mange mennesker rådførte seg med legen for å finne ut om bruk av e-sigaretter virkelig var ti ganger farligere for helsen enn røyking av vanlige sigaretter.

I følge legen henviste nyhetsoverskriftene til flere karsinogener, selv om artikkelen kun handlet om formaldehyd. Dr Farsalinos forklarer bakgrunnen: „For å fortelle hele sannheten om stoffet, som finnes i „byggematerialer og balsameringsvæsker“, er det verdt å vite at dette stoffet finnes faktisk overalt i miljøet rundt oss. I hvert hjem, tettsted, by eller landsbygd. Så hele bråket i media var på grunn av én eneste karsinogen, ikke mange forskjellige karsinogener. Dessuten, overskriftene er ingenting annet enn villedende, fordi de rapporterte at en e-sigarett inneholder 10 ganger med karsinogener enn vanlige sigaretter, men i virkeligheten var det bare 1 produkt av totalt 10 testede som hadde høyere formaldehydinnhold enn vanlige sigaretter.“

Undersøkelsen som ble utført i Japan analyserte konsentrasjonen av karbonylforbindelser i 13 forskjellige e-sigarett varemerker på japansk marked. Resultater fra undersøkelsen ble publisert i tidsskriftene International Journal of Environmental Research og Public Health. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

En undersøkelse fra kanadiske forskere, som ble utført i 2008 vurderte formaldehydnivået i vanlige legale sigaretter. Som vist nedenfor var gjennomsnittsverdiene 200 mikrogram (μg) per sigarett, som er en  6 ganger høyere verdi enn største verdien (34μg), som ble funnet i e-sigarett dampen av japanere. I tillegg viste undersøkelsen en betydelig høyere verdi av formaldehyd i røyken fra illegale sigaretter (> 800 ug / per sigarett).Sammenligningene viser at også dampen fra  mest farlig e-sigarett produkt fra japansk produsent inneholder 6 ganger mindre formaldehyd enn en vanlig sigarett.

Likevel, diskusjonen som dreier seg kun om maksimumsverdiene i et enkelt produkt er ikke vitenskapelig hensiktsmessig. Man bør undersøke gjennomsnittlige verdier a formaldehyd i e-sigarett dampen. Resultatene fra undersøkelsen utført av japanske forskere viser i tabellen ovenfor, at gjennomsnittsnivået av formaldehydet var 4.2 mikrogram (μg) per  10 drag. Derfor er gjennomsnittsverdien av  formaldehyd opptil 50 ganger lavere sammenlignet med tobakksrøyk.

Legen sier vi burde forstå at fokusering på en diskusjon, som omfatter kun én av flere titalls karsinogener, som finnes i tobakksrøyk er villedende. Selv om e-sigarett dampen inneholdte formaldehyd på lignende eller til og med høyere nivå, inneholdte den ikke mesteparten av andre toksiske og kreftfremkallende stoffer, som finnes i vanlig røyk.  Generelt, enhver risiko ved bruk av e-sigaretter er størrelsesorden lavere enn ved vanlig røyking.

Kilde: 27.12.2014 "Electronic cigarette aerosol contains 6 times LESS formaldehyde than tobacco cigarette smoke" http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/188-frm-jp

×