0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

Är e-cigaretten farligare än en vanlig cigarett?

De senaste veckorna har vi kunnat se riktigt skräckinjagande rubriker i medierna, såsom ”Enligt en undersökning innehåller en e-cigarett 10 gånger mer cancerogena ämnen jämfört med en vanlig cigarett” och ”E-cigaretten 10 gånger mer cancerframkallande än en vanlig cigarett”. Sådana rubriker väcker frågan om det verkligen finns någon anledning till oro eller om det är ännu ett försök att ”fiska” mer klickar, shares och likes.

Ovan nämnda chockerande rubriker har hämtat inspiration i en undersökning som beställdes av Japans Hälsovårdsministerium och publicerades i november 2014. Länk till undersökningen: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11192/htm När man läser igenom de resultat och slutsatser som undersökningen har kommit fram till, finns det ingen tvekan om att medierna verkligen har förvrängt sanningen i sina artiklar. Förmodligen i syfte att få mer klickar.

I undersökningen analyserades innehållet av kemiska föreningar i ångan från e-cigaretter. För det användes produkter av 13 olika japanska e-cigarettmärken. Undersökningen genomfördes med hjälp av en maskin som blåste ut ånga ur en e-cigarett som sedan analyserades närmare.

Undersökningen har konstaterat att främsta cancerogena och toxiska föreningar såsom nitrosaminer och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) förekommer i traditionell cigarettrök men finns däremot inte i ångan från en e-cigarett. I ersättningspreparat för nikotin så som plåster och tuggummi förekommer nitrosaminer i likvärdiga mängder. Undersökningens fokus låg på karbonylföreningar och deras mängder i ångan från e-cigaretter. Undersökningen jämförde 13 japanska e-cigarettmärken och analyserade deras ånga för innehållet av karbonylföreningar såsom: formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akrolein, propanal, krotonaldehyd, butanal, glyoxal och methylglyoxal.

Hos produkter av fyra e-cigarettmärken hittades inga karbonylföreningar alls. Ångan från övriga nio e-cigarettmärken innehöll olika karbonylföreningar, några av dem mer och några mindre. Bara ett e-cigarettmärke producerade ånga som innehöll 10 gånger mer formaldehyd än röken från en vanlig cigarett. Det faktumet hindrade dock inte medierna att framföra den information med betoningen att e-cigaretter är 10 gånger farligare än vanliga cigaretter.

Även e-cigarettens batteri spelade en viktig roll i undersökningsresultaten. När man höjde batteriets spänning från 3,2 volt till 4,8 volt ökade halten av formaldehyd, acetaldehyd och aceton i ångan från 4 till mer än 200 gånger. I undersökningen användes en batterispänning över 3 V.

Undersökningens slutsats var att ångan från några e-cigaretter innehåller karbonylföreningar som kan påverka hälsan, men vid de flesta fall är halten av dessa föreningar lägre än i röken från vanliga cigaretter.

Det har genomförts en hel del undersökningar om e-cigaretter och konstaterandet att e-cigaretten är ett hälsovänligare alternativ till vanligare cigaretter har sällan ifrågasatts. Snarare behöver branschen regleras snabbt genom lagar för att konsumenterna ska kunna förlita sig på kvaliteten av elektroniska cigarettprodukter. Då den marknaden idag är oreglerad, innehåller den alla slags produkter vilket även påverkar olika undersökningars resultat som utan tvekan ger medierna en möjlighet att skriva artiklar med intrigerande klickjagande rubriker.

×