0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

Filtreeri postitusi

Ångan från elektroniska cigaretter innehåller 6 gånger mindre formaldehyd än tobaksrök

Efter att resultaten av en undersökning som genomfördes på beställning av Japans hälsovårdsministerium hade fått stor medial uppmärksamhet publicerade Dr Farsalinos, en grekisk kardiolog som i åratal har undersökt både rökningens och e-cigarettens hälsopåverkan, en artikel på en webbsida om olika undersökningar i temat, som vi även kortfattat presenterar i vår blogg.

Han ville publicera den här artikeln på grund av att han, efter publicering av resultat från den japanska undersökningen som i media tolkades mycket missvisande, kontaktades av många människor som undrade om e-cigarettanvändning verkligen är 10 gånger hälsoskadligare än rökning av vanliga cigaretter.

Läkaren gjorde bedömningen att medan rubrikerna i media nämnde ett flertal olika cancerogener behandlade artiklarna enbart formaldehyd. Dr Farsalinos förklarar i sin artikel situationen enligt följande: - Om man vill veta hela sanningen om ämnet som förekommer i ”byggmaterial och balsameringsvätskor” ska man veta att det egentligen finns överallt i vår omgivning. Det finns i alla hem, i varje stad och by, på landsbygden och i storstaden. Hela den mediala uppmärksamheten bygger på ett cancerogent ämne och inte olika cancerogener. Dessutom är dessa rubriker missvisande då de presenterar att e-cigaretten innehåller 10 gånger mer cancerframkallande ämnen än en vanlig cigarett, samtidigt som i själva verket bara en produkt av tio hade högre formaldehydhalt än vanliga cigaretter.“

I undersökningen som genomfördes i Japan analyserades innehållet av karbonylföreningar i produkter för 13 japanska e-cigarettvarumärken. Undersökningens resultat publicerades även i tidningen International Journal of Environmental Research and Public Health. Dessa framgår av tabellen nedan.

Kanadensiska forskare genomförde 2008 en undersökning som granskade nivån av formaldehyd i röken från vanliga legala cigaretter. Som man kan se nedan låg dessa nivåer i genomsnitt runt 200 mikrogram (μg) per cigarett, vilket är 6 gånger högre än det största värdet (34μg) för e-cigarettångan enligt den japanska undersökningen. Dessutom visade deras undersökning avsevärd högre nivåer av formaldehyd i röken från illegala cigaretter (> 800 ug/cigarett). 

Jämförelser visar att även ångan från den skadligaste produkten av japanska e-cigarettmärken innehåller 6 gånger mindre formaldehyd än röken från vanliga cigaretter.

Dock anses det rimma illa med vetenskapliga förhållningssätt att endast ta upp maximala nivåer i en produkt. Det är de genomsnittliga halterna av formaldehyd i ångan från e-cigaretter som bör undersökas. Resultaten av undersökningen som genomfördes av japanska forskare i tabellen ovan visar att den genomsnittliga halten av formaldehyd som konstaterades var 4, 2 mikrogram (μg) per 10 puffar. Det innebär att den genomsnittliga formaldehydnivån är mer än 50 gånger lägre än den i tobaksröken.

Enligt läkaren bör det få oss att inse att det är missvisande att fokusera på en diskussion som tar upp enbart en av ett tiotal cancerogener i tobaksrök. Även om ångan från e-cigaretter skulle innehålla formaldehyd i lika stora eller även större halter, innehåller inte den de andra främsta giftiga och cancerogena ämnen som finns i rök från vanliga cigaretter. Alla risker med användning av e-cigarett är av mindre storleksgrad än riskerna med vanlig rökning.

Källa: 2014-12-27 "Electronic cigarette aerosol contains 6 times LESS formaldehyde than tobacco cigarette smoke" http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/188-frm-jp

×