0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Ameerika Vähiliidu seisukoht elektrooniliste sigarettide kohta

Ameerika Vähiliidu juhatus kinnitas oma elektroonilisi sigarette puudutava seisukoha. Antud seisukohta kasutatakse ACS’i tubakatoodete tarbimise piiramise ning lõpetamise alaste tegevuste juhtimiseks.

elektroonilised sigaretid

Põlevad tubakatooted, eelkõige sigaretid on kõige suuremad vähktõve põhjustajad, tappes ülemaailmselt 7 miljonit inimest igal aastal. USA tubakatööstus on viimaste aastate jooksul märgatavalt muutunud, eelkõige selle tõttu, et paljud endised suitsetajad kasutavad nüüd elektroonilisi nikotiini tarbimise süsteeme, peamiselt e-sigarette.

Teaduslik kokkuvõte: Hetkel saadaolevate tõendite põhjal on preaguse põlvkonna e-sigarettide kasutamine vähem kahjulik, kui sigarettide suitsetamine, kuid pikaajalise kasutamise mõju on veel teadmata. Ameerika Vähiliit (ACS) tunneb vastutust tähelepanelikult jälgida ning pakkuda teaduslikke tõendeid kõikide tubakaproduktide tarbimise, sealhulgas e-sigarettide kohta. Uute tõendite ilmnemisel avaldab ACS need tõendid viivitamatult avalikkusele, arstidele ning poliitikutele.

Kliinilised soovitused: ACS on alati toetanud suitsetajaid, kes kaaluvad sigarettidest loobumist, olenemata nende kasutatavast meetodist. Ei ole midagi olulisemat, mida nad oma tervise jaoks saaksid ära teha. Et aidata suitsetajatel sigarettidest loobuda soovitab ACS arstidel FDA poolt heakskiidetud loobumise vahendeid. Mitmed suitsetajad on otsustanud suitsetamisest loobuda ilma arstidelt nõu küsimata ning mitmeid neist on seda teinud e-sigarettide abil. ACS soovitab arstidel toetada kõiki suitsetamisest loobumise meetodeid ning aidata neil lõpuks ka abivahenditest loobuda, sealhulgas e-sigarettidest. Mõned suitsetajad ei kavatse vaatamata arstide soovitustele sigarettidest loobuda ning ei tahagi FDA poolt heakskiidetud abivahendeid kasutada. Neid inimesi tuleks julgustada abivahendeid kasutama, eelkõige e-sigarette. Muidugi tuleks neid regulaarselt nõustada, et neid lõpuks tubakaproduktidest täielikult võõrutada. ACS mõistab hukka e-sigarettide ning tavasigarettide samaaegse kasutamise, see on inimese tervisele tunduvalt kahjulikum.

Poliitilised soovitused: Ameerika Vähiliit soovitab seaduste rakendamist ning rahva tervise meetmete kasutamist, mis aitavad inimestele suitsetamisega üldse mitte algust teha, sealhulgas sobilik maksustamine, jaemüügi seadused, tubaka ning e-sigarettide aerosoolivaba seadus ning teaduslikult tõestatud suitsetamisest loobumise programmide rahastamine. ACS soovitab, et tehtaks kõikvõimalik ennetamaks seda, et noored inimesed üldse e-sigarettidega algust teeksid.

ACS julgustab FDA’d kõiki tubakatooteid reguleerima, sealhulgas e-sigarette. Samuti soovitab ACS FDA’l kindlaks teha iga tubakatoote mõju inimese tervisele. FDA peaks hindama seda, kas e-sigaretid aitavad vähendada sigarettidest tulenevat tervisekahju ning suremust. Samuti peaks FDA hindama, millist mõju avaldab e-sigarettide turundamine tarbijate arusaamadele ning käitumismustritele. Mis tahes tubakatoodetega seotud regulatsioone peaks hõlmama turustamisjärgset järelvalvet, et jälgida nende toodete pikaajalist mõju ning tagada, et FDA plaanitud tegevusel oleks eesmärgipärane mõju vähendamaks suitsetamisest tulenevaid haiguseid ning surmasid. Samuti peaks FDA kasutama oma mõjujõudu, et vähendada kõikide tubakaproduktide mürgisust, sõltuvuse tekitamist ning meeldivust. Tubakaproduktides nikotiini vähendamine alla sõltuvust tekitava taseme, on potentsiaalselt väga efektiivne samm, et vähendada suitsetajate arvu.

×