Uudised

Praegusel ajal kubiseb meedia sensatsioonilistest pealkirjadest e-sigarettide kohta, mõned neist on tõesed ja mõned… noh mitte nii väga. Kummutasime mõned enimlevinud müüdid, mida ajakirjandusest leida võib. E-sigareti kasutamine on sama, mis tubakasuitsu suitsetamine On kahju, et neid seadmeid üldse kutsutakse e-sigarettideks, see nimetus kõlab suitsuga sarnaselt, seetõttu ka seostatakse neid kahte väga erinevat asja omavahel. E-sigaretid oma olemuselt on täiesti erinevad tavasuitsust. E-sigaretid on aurustajad. Loe edasi

Taust: Elektrooniliste sigarettide kasutamine on viimastel aastatel kasvanud plahvatuslikult. Käesoleva uurimuse eesmärk oli hinnata suure hulga e-sigareti kasutajate tunnuseid ja kogemusi ning uurida erinevusi suitsetamise täielikult e-sigaretiga asendanute ja osaliselt asendanute vahel. Meetodid: Koostati küsimustik, mis tõlgiti 10 keelde ja laaditi üles veebipõhisesse küsitluskeskkonda. E-sigareti kasutajatel paluti uurimuses osaleda, sõltumata nende praegustest suitsetajaseisundist. Osalejad jagati osalemise ajal valitsenud suitsetamisseisundi põhjal kahte rühma: endised suitsetajad ja praegused suitsetajad. Loe edasi